İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi LGBTi+ Hakları Komisyonu; Coğrafyamızda ve özellikle şehrimizde nefretin ve hoşgörüsüzlüğün yayılmasını istemiyoruz.

Konuyla ilgili açıklama şu şekilde;

Coğrafyamızda baskın devlet ideolojisi cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri, yöneticilerin desteklemediği bir görüş, hoş karşılanmayan bir eylem ya da toplumsal normlardan "sapma" gibi ele alıyor ve bunu protesto eden açıklamalarda bulunuyor. Fakat biz biliyoruz ve dile getiriyoruz ki insan olmayı protesto edemezsiniz, bu 'protesto hakkı' değil nefret suçu ve ayrımcılıktır!

Geçtiğimiz aylarda RTÜK kararıyla LGBTİ+'lara karşı nefret örgütlemek adına televizyonlarda yayınlanması amaçlanan bir kamu spotu hazırlanmıştı. Akabinde 17 Eylül'de Saraçhane'de yapılan miting de nefretin örgütlenmesine bir örnek olarak hafızalarımızda yer etti. Devlet ideolojisinin yayılması ile beraber homofobi, transfobi insan hakları ihlallerinin üst sıralarında yer almaya başladı. Mersin’de de her sene olduğu gibi bu sene de Onur Haftası etkinlikleri yasaklanmıştı. Yine geçtiğimiz günlerde Mersin Kadın Platformu’nun, Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü dolayısıyla düzenlediği yürüyüş polis müdahalesine maruz kaldı. Gözaltına alınmak istenen LGBTI+’lar kitlenin mücadelesi sonrasında serbest bırakıldı.

WhatsApp Görsel 2023-11-29 saat 14.14.26_eda9ba28

İHD Adana Şubesi, "Hapishanelerde Yaşanan Hak İhlalleri" Başlıklı Panel Düzenledi İHD Adana Şubesi, "Hapishanelerde Yaşanan Hak İhlalleri" Başlıklı Panel Düzenledi

Her geçen gün artan nefret saldırılarının, nefret mitinglerine, nefret örgütlenmelerine dönüştüğü, devlet tarafından alenen desteklendiği günümüz pratikleri toplumsal hoşgörüye bir saldırı niteliği taşıyor. Bu tür eylemler nefreti körüklemeye, şiddeti arttırıp olağanlaştırmaya zemin hazırlıyor.

Coğrafyamız genelinde olduğu gibi şehrimizde de yoğunlaşan ve kitleselleşen ihlaller Şubemizce LGBTi+ Hakları Komisyonunun kurulması ihtiyacını doğurmuştur. Yaşadığımız şehirde nefret söylemi, nefret ideolojisi istemiyoruz. Biz biliyoruz ki devlet ideolojisi tarafından desteklenen her türlü nefret aile içine, okullara, üniversitelere, kafelere, sinemalara, parklara, sokaklara, kısacası tüm yaşam alanlarına daha hızlı yayılıyor. Coğrafyamızda ve özellikle şehrimizde nefretin ve hoşgörüsüzlüğün yayılmasını istemiyoruz.

LGBTi+ Hakları Komisyonu olarak sistemli bir ihlal mağduru haline gelen LGBTi+’lara yönelik toplumsal nefretin yayılmasını engellemek adına farkındalık çalışmaları yürütecek ve hiçbir hak ihlaline sessiz kalmayarak her türlü nefret suçu ihlalinin takipçisi olarak ihlallerin giderilmesini şiar edineceğiz.

İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi LGBTi+ Hakları Komisyonu

Editör: Haber Merkezi