"Eğitim Sen bu süreçte bir yandan KHK’lerle ihraç edilen, açığa alınan, soruşturmalar geçiren üyeleri ile politik, hukuksal ve ekonomik dayanışmayı sürdürürken bir yandan da üye kaybını azaltmak ve tersine daha güçlü bir örgütlenme çalışması sürdürmek gibi ikili bir görevle karşı karşıya kaldı. Bugün 84.679 üyemizle daha güçlüyüz!"

WhatsApp Görsel 2023-07-13 saat 14.06.21“KHK İhraçları ve Eğitim Sen Mücadelesi Çalıştayı”, saygı duruşu, divan oluşumu ve Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul’un açılış konuşmasıyla başladı.

“KHK İhraçları ve Eğitim Sen Mücadelesi” Çalıştayında, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, CHP Milletvekili Yüksel Taşkın ve Yeşil Sol Parti Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki birer konuşma gerçekleştirdiler.

Yaklaşık 30 ilden KHK’lı Eğitim Sen üyelerinin katılım gösterdiği çalıştay da Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Arzunur Şimşek, Genel Merkez avukatı Necmiye Şabbaz ve Genel Mali Sekreteri Ahmet Karagöz’ün hukuksal ve mali süreçler hakkında bilgilendirme yaptılar.

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul’un yaptığı konuşmasında; “Bugün bizler tarihin ileriye doğru hareketinin taşıyıcılarıyız! Bu yüzden hep “KESK’li, Eğitim Sen’li ihraçlar onurumuzdur” dedik ve demeye devam ediyoruz!” dedi.

Kurul konuşmasına şu şekilde devam etti;

Bizler neler yaşadık arkadaşlarım?

Demokrasiyi kullanarak iktidara gelenler, demokrasi nefretini açıkça ortaya koydular.

OHAL-KHK rejiminin en koyu dönemini yaşadık!

Yaşamımızı kaybettik!

Gözaltına alındık!

Tutuklandık!

İşten çıkarıldık!

İstifa etmeye zorlandık!

Emekli olmaya zorlandık!

Disiplin soruşturmaları geçirdik!

Ceza davaları geçirdik!

En temel haklarımız engellendi!

Süreklileştirilmiş OHAL koşullarında yaşıyoruz bugün hala! 

“Sosyal ölü” olmamak için çok uğraştık. Kaybettiklerimiz oldu, sevgi ve saygıyla anıyorum. COVID-19 pandemisini, 6 Şubat depremlerini yaşadık!

Devlet dersi, AKP-MHP iktidar bloğunun dersi ile karşılaştık. Ama yılmadık! Teslim olmadık!

OHAL döneminde;

 • Olağan hukukun tamamen terkedildi.
 • Uluslararası Sözleşmeler ve Anayasanın kasten ihlal edildi.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, “iç hukuku tüketin” diyerek ihraç kamu emekçilerini hukuksuzluğa terk etti.
 • Anayasa Mahkemesi Denetimi Geçersiz oldu.
 • KHK’lar dışında herhangi bir normun geçerli olmaması sağlandı.
 • OHAL kapsamında, 1839 yılında Tanzimat fermanıyla kaldırılan müsadere yasağı, “kayyum atama usulüyle” yeniden uygulanmaya başladı.
 • Bu dönemde “herhangi bir hukukilik ilkesi esas alınmadan” en temel insan hakları ihlal edildi, yüz binden fazla kamu emekçisi işinden atıldı veya açığa alındı, milyonlarca insanın yaşamı zorluklarla, işsizlikle baş başa bırakıldı, binlerce kurum ve kuruluş kapatılmıştır.
 • Ülkemizin üniversiteleri, medya kuruluşları, yerel yönetimleri ve bütün kamu kurum ve kuruluşları kısıtlanmış ve hizmet alanı daraltılmıştır.

WhatsApp Görsel 2023-07-13 saat 14.06.19

7 yıl geçti!

Cumartesi 15 Temmuz’un siyasal iktidar açısından yıldönümü!

Darbe girişiminin kontrol altına alınmasını “demokrasi mücadelesi” olarak resmi günler arasına aldılar, ders kitaplarına koydular. Okulların girişinde oluşturulmuş köşede, 15 Temmuz’un yukarıdan tarih anlatısının köşesi ile karşılaşıyor öğrenciler ve eğitim emekçileri her okul gününde, her giriş ve çıkışta!

MEB merkez örgütü, il ve ilçe milli eğitim örgütleri aynı suç isnatlarına farklı tepkiler veriyorlar. Üniversiteler, 15 Temmuz darbesi öncesinden de başlayarak barış akademisyenlerine “bir suç isnadı ve 101 ceza” yöntemi ile farklı farklı cezalandırma ve yıldırma teknikleri uyguluyorlar.

WhatsApp Görsel 2023-07-13 saat 14.06.17

Eğitim Sen Ne Yaşadı?

Bütün bu yaklaşımlarla Eğitim Sen’in toplumsal bedeni parçalanmaya çalışıldı. OHAL döneminde KESK’in ve Eğitim Sen’in etki gücü zayıflatıldı.

Yaşam hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı bağlamında, tüm yetmezliklere, yapmak isteyip yapamadığımız çalışmalara karşın çok ciddi bir mücadele yürüttü.

Eğitim Sen, ODAL-KHK rejiminin kiniyle 2015’ten itibaren ciddi bir üye kaybı yaşadı. OHAL dönemi, KHK kararnamelerle ihraçlar, müesses nizamdan yana olan siyasal iktidar ve devlet aygıtlarının emek, demokrasi ve barış mücadelesini suçlulaştırması ve sendikamız üzerindeki ağır baskılar nedeniyle en çok üye kaybeden sendikalardan birisi oldu. Eğitim Sen üye sayısı, 2022’den itibaren kısmi bir artışla yükselme eğilimine girse de sorun devam etmektedir. Örgütlenme çalışmalarına hız vermek, insan onuruna yaraşır bir ülkede yaşamak için eğitim hakkı, emekçilerin ekonomik, demokratik ve özlük hakları ve bunların gelişimini sağlayacak alan olarak emek, demokrasi ve barış mücadelesini daha iyi biçimde hem eğitim kamuoyuna hem de demokratik kamuoyuna anlatmamız ve direncimizi yükseltmek gerekmektedir.

WhatsApp Görsel 2023-07-13 saat 14.06.2112

Eğitim Sen, on yıl önce 2012 yılında,  eğitim emekçilerinin % 13,2’sini örgütlerken bu oran 2021’de % 5,85’e düşmüş, sınırlı bir artışla 2023’te sendikalı eğitim emekçileri içinde üye sayısını yüzde 6.7’ye yükseltmiştir.

Eğitim Sen bu süreçte bir yandan KHK’lerle ihraç edilen, açığa alınan, soruşturmalar geçiren üyeleri ile politik, hukuksal ve ekonomik dayanışmayı sürdürürken bir yandan da üye kaybını azaltmak ve tersine daha güçlü bir örgütlenme çalışması sürdürmek gibi ikili bir görevle karşı karşıya kaldı. Bugün 84.679 üyemizle daha güçlüyüz!

1602 üyemiz ihraç edilmişti. KHK ile göreve dönen üye sayımız 20.

 572 üyemiz OHAL Komisyonu kararı ile görevlerine dönebildiler.

Ancak OHAL Komisyonu kararı ile ret alan üye sayımız 1018. Göreve iade oranı yüzde 36 düzeyinde. İhraç 682 üyemiz ile dayanışmamız sürüyor. Hukuksal ve ekonomik dayanışmamız hakkında bilgilendirmeyi MYK üyelerimiz Ahmet karagöz ve Arzunur Şimşek ile Genel Merkez avukatımız Necmiye Şabbaz sunacaklar.

F0565d7XwAEn8Tc

 Çalıştayımızda Nasıl Bir Çalışma Yürütmeyi Planladık?

Süreklileşen OHAL-KHK Rejiminin 7. Yılında Sendikamıza ve kendimize şubelerimiz üzerinden üç soru yönelttik, merkezi çalıştayımızda bu sorulara cavaplarımızı buluşturacağız, daha bütünsel bir değerlendirme yapacağız.

 • İlk ihraçlardan bu yana Eğitim Sen Genel Merkez ve şube yönetimlerinin politik, hukuksal, ekonomik ve psikolojik olarak yapabildikleri ve yapamadıkları/yetmezlikleri nelerdir?
 • KHK’lerle ihraç edilen sendika üyeleri olarak sendikal mücadele bağlamında tekil olarak yapabildiklerimiz ve yetmezliklerinizi/yapamadıklarımız nelerdir?
 • Bundan sonra “hep birlikte bize ne olacak? Hep birlikte neleri yapabiliriz?

Çalıştayımızın Önemi

 1. Halen çalışan eğitim ve bilim emekçileri ve KHK ihraçlarını bölmek ve daha kolay yönetmek isteyenlere, hileli yönlendirmelerle toplumu, kamu kurumlarını, üniversiteleri ihraçları suçlulaştırarak susturanlara, boyun eğdirmeye çalışanlara, yaşatmaya çalıştığımız eşitlikçi ve özgürlükçü kültürün istilas edenlere karşı mücadelemizin devamının yeni yol ve araçlarla sürdürülmesini sağlamak acısından önemlidir. Çalıştayımızda eğitim ve bilim emekçilerini ihraç ederek “sosyal ölü” haline getirmeyi hedefleyen AKP-MHP iktidarına karşı teslim olmama ve boyun eğmeme iradesini bir kez daha açığa çıkarmak ve güçlü bir yanıt oluşturmak çok önemli olacaktır.
 2. Eğitim tarihine ve üniversite tarihine yeni bir not düşme, bellek oluşturma.
 3. KHK İhraçları konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla önümüzdeki dönemi planlama.
 4. Eleştiri ve özeleştiri ile güçleneceğiz, daha güçlü bir hat öreceğiz. Konfederasyonumuz KESK’e bağlı sendikalarımızda diğer işkollarının da benzer çalışmalar yapmasını ve daha bütüncül bir mücadele hattının örülmesini umut ediyoruz.

Bugün bizler tarihin ileriye doğru hareketinin taşıyıcılarıyız! Bu yüzden hep “KESK’li, Eğitim Sen’li ihraçlar onurumuzdur” dedik ve demeye devam ediyoruz!

KHK’ler Gidecek Biz Kalacağız!

İşimize ve Geleceğimize Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz!

Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

 

 

Haber Sen Adana Şube Sekreteri Ahmet AYDOĞAN Erzurum’un Şenkaya İlçesine sürgün edildi Haber Sen Adana Şube Sekreteri Ahmet AYDOĞAN Erzurum’un Şenkaya İlçesine sürgün edildi