MERSİN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU; "KAMUOYUNA, HEKİMLERE VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNE"

Hekim ve sağlık çalışanlarının üyesi olduğu 21 sağlık örgütünün  (Mersin Aile Hekimleri Derneği, Hekim Birliği, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık - İş, Hekimsen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Anadolu Sağlık-Sen, Bağımsız Sağlık-Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sağlık Çalışanları Sendikası, Sağlıkçı Birliği Sendikası, Sağlık Hak-Sen, Sağlık Liyakat Sen, Tabip- Sen, Tüm Sağlık Sen, Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası’nın)  katılımıyla;

“Şiddetin Önlenmesi”

Haber Sen Adana Şube Sekreteri Ahmet AYDOĞAN Erzurum’un Şenkaya İlçesine sürgün edildi Haber Sen Adana Şube Sekreteri Ahmet AYDOĞAN Erzurum’un Şenkaya İlçesine sürgün edildi

“Mali Haklar”

“Özlük Hakları”

“Çalışma Koşulları”

“Liyakat” talepleri için 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak olan iş bırakma etkinliğinin desteklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

MERSİN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU