Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır , son günlerde yoğun şekilde artış gösteren ve hastane acillerinin dolmasına neden olan, COVID-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle, Ulaştırma Bakanlığı'na, toplu ulaşım araçlarında maske takılması önerisinde bulundu.


Toplu taşıma araçlarında ve toplu yaşam alanlarında maske kullanımı önemlidir

Ekran kullanarak çok fazla zaman harcıyorsanız omurganızı daha sık hareket ettirmeye odaklanın. Ekran kullanarak çok fazla zaman harcıyorsanız omurganızı daha sık hareket ettirmeye odaklanın.


Bilindiği gibi 2020 yılında ülkemizde görülmeye başlanan COVID-19 salgınıyla ülkemizde büyük bir yıkım yaşandı. Pandeminin başlangıcından üç buçuk yıl sonra COVID-19, diğer solunum yolu hastalıklarıyla birlikte ülkemizde halen etkisini sürdürmektedir. Yaşadığımız her salgından zararla çıksak da Mersin Tabip Odası olarak toplum sağlığı öncelenerek alınacak bilimsel önlemlerle salgınları en az zararla atlatmanın mümkün olduğunu; salgınlarla mücadelenin yalnızca hastanelerde olamayacağını, toplumun ve kurumların da katılımıyla alınacak bazı önlemlerin, hastalığın daha çok kişiye bulaşmasını önleyeceği gibi ölümleri de engelleyeceğini uzun zamandır belirtmekteyiz. Doğru salgın yönetimiyle ayrıca sağlık sistemindeki yük azalacağı için diğer hastalara da daha etkili müdahale sağlanabilir. 


 Kış aylarına girerken özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğu salgınların alevlenebileceği ve bu nedenle de kapalı alanlarda maske, havalandırma, aşı gibi koruyucu önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizmiştik. Şu ana kadar uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonucunda grip virüsü (H1N1), COVID-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız.

Son haftalarda özellikle hastane acillerinde olağan dışı yoğunluklar yaşanmakta; bu yoğunluklar sağlık çalışanlarını tüketirken hastalara da daha az zaman ayrılmasına, zamanında ve yeterli sürede muayene edilememesine, enfekte olmayan hastalara da hastalık bulaşmasına neden olabilmektedir.

Salgın sönümlenmediği sürece hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının sağlığı tehlike altındadır. Ancak her zaman söylediğimiz gibi özellikle toplu taşıma gibi kapalı ve dar alanlarda maske, havalandırma, fiziksel mesafe gibi basit önlemler dahi birçok insanın hasta olmasını engelleyecek, yeterli sürede sağlık hizmeti almasını sağlayacak, hatta yaşamını kurtarabilecektir. 


           Belediyeler ve yerel kuruluşlar gerekli önlemleri almalı, ücretsiz maske sağlanmalı ve maske kullanımı teşvik edilmeli.      

Editör: Haber Merkezi