DİSK,KESK,TMMOB ve TTB kamu hizmetlerini tasfiye etmeye çalışan saldırı paketine karşı ortak basın açıklaması düzenledi. DİSK,KESK,TMMOB ve TTB kamu hizmetlerini tasfiye etmeye çalışan saldırı paketine karşı ortak basın açıklaması düzenledi.

Mesut BalcanPTT Emekçileri Köle Değildir, Sendikal Ayrımcılığa Hayır!

Van'da Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan tarafından yapılan açıklamada, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) iş barışını bozarak emekçilerin çalışma koşullarını çekilmez hale getirdiği belirtildi. Balcan, PTT emekçilerinin yetersiz maaşlarla geçinmeye çalıştığı, sürekli baskı altında oldukları ve sendikal ayrımcılığa maruz kaldıkları konularında önemli vurgular yaptı.

Açıklamada, PTT'nin keyfi ve hukuksuz uygulamalarının emekçileri zor durumda bıraktığı vurgulanarak, özellikle Van'da yaşananların detayları paylaşıldı. Personel eksikliği, iş barışını bozan uygulamalar ve sendikal ayrımcılığın ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, PTT'nin emekçileri köle gibi gördüğü ifade edildi.

Balcan, PTT'de yaşanan sorunlara çözüm bulunması için çeşitli taleplerde bulunurken, bu talepler arasında yeterli kadrolu personel alımı, farklı statülerdeki çalışma şekillerinin sonlandırılması, liyakat esaslı görevde yükselme sınavlarının açılması ve ekonomik koşullara uygun maaş artışı gibi konulara dikkat çekti.

Son olarak, tüm emekçilerin mücadeleye çağrıldığı ve sendikal hakların savunulması gerektiği vurgulandı. Emekçilerin köle olmadığı ve insanlık onuruna yakışır çalışma koşullarına sahip olması gerektiği belirtilen açıklamada, PTT'deki angaryaya son verilmesi çağrısı yapıldı.

#PTT #Sendika #Emek #HaberSen #Van #İşBarışı #EmekHakları #SendikalAyrımcılık #ÇalışmaKoşulları

Editör: Haber Merkezi