CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, TBMM Genel Kurulu'nda Antalya'nın Sorunlarını Gündeme Taşıdı CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, TBMM Genel Kurulu'nda Antalya'nın Sorunlarını Gündeme Taşıdı

Nevroz Uysal Aslan, PTT’de Taşeronlaşma ve Usulsüzlükler TBMM Gündeminde

Ankara, 9 Temmuz 2024 - PTT’de yaşanan taşeronlaşma, usulsüzlükler ve güvencesizleştirme süreçleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme taşındı. Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi ve meclis araştırması talep etti.

Nevroz Uysal Aslan, 2013 yılında Posta Hizmetleri Kanunu ile yeniden yapılandırılan PTT’nin, taşeronlaştırma ve güvencesizleştirme sürecinin hız kazandığını belirtti. Aslan, PTT’nin “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi” olarak yeniden düzenlenmesiyle birlikte, kurum içerisinde aynı işi yapan ancak çalışma statüleri farklı olan çalışanlar arasında hukuki ve mali ayrımcılığın arttığını vurguladı.

“Kadın Çalışanlar Ayrımcı Uygulamalarla Karşı Karşıya”

Aslan, PTT’nin çalışanlarına yönelik mobbing, sendikasızlaştırma ve sürgün gibi hak ihlallerinin son bulması gerektiğini ifade etti. Özellikle kadın çalışanların ayrımcı uygulamalara maruz kaldığını belirtti.

Bankalarla Yapılan Sözleşmeler ve Milyonlarca Liralık Cezalar

PTT’nin bankalar ile yaptığı sözleşmelerin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle milyonlarca liralık cezalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Aslan, yalnızca İş Bankası’na 2019-2024 yılları arasında 1.222.502 kart için 24.455.765,74 TL ceza ödendiğini belirtti. Aslan, bu cezalardan dolayı PTT’nin büyük zarara uğradığını ve bu zararların hukuksuz bir şekilde çalışanların maaşlarından kesildiğini kaydetti.

“Kamuda Taşeron İş İlişkisi İktidarın İstihdam Politikası Haline Geldi”

Nevroz Uysal Aslan, kamu kurum ve kuruluşlarının siyasal iktidarın politikaları sonucu “kamu kurumu” olma özelliğini yitirmeye başladığını ve taşeron iş ilişkisinin iktidarın istihdam politikalarının belirleyici unsuru haline geldiğini belirtti. Bu durumun çalışanların iş güvencesinden yoksun kalmasına ve yoğun emek sömürüsü ile karşı karşıya kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Meclis Araştırması Talebi

PTT’deki güvencesiz istihdam şekillerinin ortadan kaldırılması, çalışanların ücretlerinde adaletin sağlanması, mobbing ve diğer hak ihlallerinin sonlandırılması, kurumun büyük zararlara uğramasına neden olan işlemlerin araştırılması için meclis araştırması talep eden Aslan, PTT’nin içinin boşaltılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi