Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda KARACA, Kamu Emekçilerinin 7. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ederken,

Kamuda çalışan kadın emekçilere ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN tarafından yazılı cevaplanması talebiyle bir soru önergesi verdi.

Kamu Hizmetlerinin Piyasalaşması Kadın Emekçiler Vurdu.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda KARACA, verdiği soru önergesinde, kamu hizmetlerinin piyasalaşması süreci, kamu emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarındaki kayıpları da 

beraberinde getirdiğini belirterek, esnek çalışma, performansa dayalı rekabet ortamı, güvencesiz istihdam, liyakatsız çalışma, partizanca kadrolaşma, düşük ücret kadın emekçileri daha çok etkilemektedir dedi.

Göreve başlamadan tutun da, görevde yükselmeye, yönetici kadrolarda görev almaya kadar bütün bir çalışma hayatında kadınlara uygulanan cinsiyetçi ayrımcılıkta artış görülmektedir. Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam edilen kadın emekçilerin kadrolu kadınlara göre  daha çok şiddete uğramasının en önemli nedeni güvencesiz çalışmadır ve güvencesizlik arttıkça şiddet daha çok yaygınlaşmıştır. 

Yüksek enflasyon, durmayan zamlar, işsizlik ve yoksulluğun artması güvencesiz çalışan kadın emekçilere her an işini kaybetme korkusu yaşatmaktadır.

Bu durum mobbing uygulayan amiri, işini kaybetmekten korkan kadın emekçiler karşısında daha cesaretlendirdiğinin altını çizen Karaca, Bakanlık olarak  çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla 190 sayılı İLO şiddet ve taciz sözleşmesinin uygulanması için müdahil olacak mısınız? 

Kadın emekçilerin kamu işyerlerinde yaşadığı cinsiyetçi, ayrımcı, baskıcı uygulamaların son bulması için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

Ayrıca, öne çıkan sorular şu şekilde;

YÜREĞİR'E BAĞIMSIZ ADAY TÜLAY ARI YÜREĞİR'E BAĞIMSIZ ADAY TÜLAY ARI

İşyerlerinde kaç tane ücretsiz yemekhane, 24 saat hizmet veren kreş, emzirme odaları, yaz okulu ve etütler vardır? Açılacak mıdır? 

Kamu emekçilerinin maaşları taban aylığına eklenecek biçimde yoksulluk sınırının üstünde insanca yaşayacak bir düzeye çıkarılacak mıdır? 

Diğer yandan, İstanbul Sözleşmesinden çıkılması, iktidarın kadın düşmanı politikaları ve söylemleri kadın emekçilerin yaşadığı şiddeti her alanda olduğu gibi kamu işyerlerinde de büyütmüştür.

Bu durum işyeri ve sendikaların disiplin kurulu başvuru sayılarındaki artıştan ve basından açıkça izlenebiliyor. 

İstanbul sözleşmesinden bir gecede çıkışın kadına yönelik şiddet ve cinayetleri arttıran sonuçları ortadayken kadın emekçilerin güvenliğini gözetmek amacıyla

İstanbul Sözleşmesinin uygulanması için Bakanlığınız taraf olacak mıdır?  diye sordu.