Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi üyelerinin sistematik sürgünlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sordu.

Geçtiğimiz yıl kurumda idarecilerin kamu görevlilerine uyguladığı baskı, mobbing ve sürgünler dolayısıyla SES’in yaptığı açıklamanın ardından sendika üyelerinin Pertek ilçesine sürülmesinin ardından bu yıl da yine SES üyeleri Pülümür ilçesine sürülmüştü. 5 SES üyesinin Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından Pertek’e sürülmesinin Erzincan İdari Bölge Mahkemesi tarafından “yapılan atamaların ihtiyaca yönelik olmadığı” gerekçesiyle iptalini hatırlatan Sevda Karaca, atamaların sendikalı çalışanları cezalandırma amacı güttüğünü ifade etti.

Sendikanın geçtiğimiz mart ayında yaptığı başka bir basın açıklamasının ardından Müdür Yurt’un bir sendika yöneticisine kurum içerisinde hakaretler ettiğini ve bunun ardından yapılan şikayetlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Karaca, “Şikayetlerin ardından 3’ü daha önceden sürgün edilen olmak üzere 5 personel Müdür Yurt tarafından mahkeme kararına rağmen bu sefer de Tunceli il merkezine 65 km uzaklıkta bulunan, 3500 kişilik nüfusuyla ülkenin en küçük ilçelerinden biri olan ve Sosyal Hizmet Merkezi dahi bulunmayan Pülümür ilçesine sürgün etmiştir. Sendikanın açıklamasından yalnızca 14 gün sonra gerçekleşen sürgünde, tamamı SES üyesi olan 4 meslek elemanı ve 1 VHKİ elemanı cezalandırılmıştır. Bütün süreç ilgili personel tarafından Bakanlığınıza bildirilmesine karşın Bakanlığınızca bu sürgüne onay verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Pülümür ilçesinde sosyal ve ekonomik destek sağlanan hane sayısının sadece 3, evde bakım hizmeti alan engelli sayısının ise 50 olduğuna dikkat çeken Karaca, “Pülümür’de sürgünden sonra açılan; hiçbir güvenlik ve temizlik personeli dahi bulunmayan, derme çatma Sosyal Hizmet Merkezi’ne 3000 nüfuslu Nazımiye ilçesi de dahil edilmiştir. Ancak Pülümür ve Nazımiye ilçesinde çocuk hizmetleri ve engelli hizmetleri kapsamında hizmet alan toplam birey sayısı 150’yi geçmemektedir. Öte yandan Pülümür sosyal hizmet merkezine hizmet alanı olarak dahil edilen Nazımiye ilçesinden Pülümür ilçesine herhangi bir ulaşım aracı dahi bulunmamaktadır.” diyerek mağduriyete dikkat çekti.

Mahkeme kararını hatırlatan Milletvekili Karaca, “Tunceli’nin en kalabalık ilçesi olan Pertek için dahi mahkeme tarafından yapılan atamaların ihtiyaca yönelik olmadığı kararı verilmişken şehrin en küçük iki ilçesine açılan sosyal hizmet merkezinde de hiçbir hizmet amacı bulunmadığı tartışmasızdır. Dosya sayıları göz önünde bulundurulduğunda Pülümür Sosyal Hizmet Merkezinin açılmasının sadece personeli sürgün etmek için açıldığı, emekçilerin ve hizmet bekleyen vatandaşların mağduriyeti dışında bir sonuç doğurmayacağı açıkça anlaşılmaktadır.” dedi.

Karaca, yazılı soru önergesi ile şu soruların yanıtını istedi:

1.     Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Bakanlığınıza bağlı çalışan kamu emekçilerinin yaşadıkları sorunlardan haberdar mısınız? İş barışını ve adaleti sağlamak için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz?

2.     Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Y. tarafından emekçiler üzerinde bir sopaya dönüştürülmüş sürgün uygulamaları ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3.     Pülümür’de Bakanlığınızın onayıyla açılan Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılış işlemleri mevzuata uygun mudur? 50’ye yakın kişiye hizmet verilen ilçede Merkez açılması zorunlu mudur?

4.     Hizmet ihtiyacı olmadığı mahkeme kararıyla tescillenen ve keyfiyetle karar verilen bu merkezlerin açılması ne kadar kamu zararına sebep olmuştur? Bu konuda bir soruşturma başlatılmış mıdır?

5.     Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde açılan soruşturmaların üstünün örtülerek kapatıldığı iddiası doğru mudur? Son 5 yılda ilgili kuruluşta toplam kaç idari soruşturma/ön inceleme/araştırma açılmış ve ne şekilde sonuçlanmıştır?

6.     Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü son 10 yılda kaç il müdürü değiştirmiştir? Son 10 yılında Tunceli iline atanan ASH il müdürlerinin kaçı liyakat ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan meslek elemanlarından (psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, öğretmen ve benzeri) seçilmiştir?

Editör: Haber Merkezi