Tevgera Jinên Azad (TJA) – DEM Parti Adana Kadın Meclisi 8 Mart için start verdi.

EŞİK,  DEĞİŞİM KADINLARLA GELECEK EŞİK, DEĞİŞİM KADINLARLA GELECEK

Sevgili kadınlar, ABD’nin New York kentinde, bir tekstil fabrikasında yaklaşık 40 bin kadın işçi, daha iyi koşullarda çalışmak için greve başladılar. Polisin işçilere saldırması, ardından da kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi yaşamını yitirmişti. 8 Mart’ı anma gününe dönüştüren olayların zeminini hazırladı. 8 Mart’a giderken, öncelikle dünyanın farklı coğrafyalarında kadın özgürlük mücadelesi yürüten kadınları selamlıyoruz. Kadın özgürlük mücadelesinde yaşamını yitiren kadınların önünde saygıyla eğiliyor, anılarına bağlılık kararlığımızı yineliyoruz. Rozalardan, Saralardan ve daha binlerce öncü kadından aldığımız güçle 8 Mart’ta da yine alanlarda, sokaklarda, meydanlardayız. Dünyada, Ortadoğuda ve Kürdistan’da bir 8 Mart’ı daha; savaşların, ekonomik krizlerin, kadın katliamlarının, ekolojik katliamların ve eşitsizliklerin gölgesinde, aynı zamanda da kadınların ataerkil politikalara karşı yürüttükleri mücadele ve direnişle karşılıyoruz. Cins mücadelesinin temel mücadele hâline geldiği 21. yüzyılda kadınlar, özgürlüklerine, haklarına, değerlerine, emeklerine; evde, sokakta, işyerinde ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında sahip çıkıyor, erkek egemen zihniyetin hedefi hâline gelen kazanımlarını savunuyorlar. Kadına yönelik şiddetin hız kazandığı, kadın katliamlarının kırım boyutuna vardığı, aynı zamanda birçok alanda elde ettikleri haklarının tırpanlanmaya çalışıldığı bu dönemde gelecek sürecin belirleyicisinin kadın direnişinin olacağının bilincindeyiz.

22 yıldır kadınlardan yana değil kadınların kazanımlarını gasp etmeden yana tavır aldınız. İstanbul Sözleşmesinden çekilerek, nafaka hakkına göz dikerek siz, kadınlardan değil erkek egemen politikalardan yana tavır aldınız. Cinsiyet kimliklerini yok saydınız, LGBT+’lara tahammül edemediniz, Queer festleri yasakladınız, nefret söylemleriyle sokak ortasında katledilmelerine sebep oldunuz. “Eş başkanlık ve eşit temsiliyet mor çizgimizdir” diyen kadınlardan değil tek adam rejiminden yana tavır aldınız. Siz kadına karşı suç işleyenlerden yana tavır aldınız. - İstanbul Sözleşmesinin her bir maddesini yerel yönetimlerde hayata geçireceğiz. Ama kadın iradesini gasp eden, kadın kazanımlarına saldıran, kadına yönelik şiddetle mücadele merkezlerini kapatan kayyımlardan yana tavır alan iktidarınızı göndermek de biz kadınların net tavrıdır. Kadın kurumlarımızı, şiddetle mücadele merkezlerimizi, kooperatiflerimizi yeniden kurarak yapacağız bunu. Kayyımlarınızı göndererek yapacağız bunu. Bizden gasp edilen haklarımızı geri alarak yapacağız. İstanbul Sözleşmesini feshedenler şunu çok iyi bilsin ki sözleşmenin her bir maddesini kadın özgürlükçü yerel yönetimler politikamızla yeniden hayata geçireceğiz. Kadın adaylarımız ile birlikte erkek egemen siyasetin tezahür ettiği her alanı değiştireceğiz. Ev ev, kapı kapı dolaşacağız. Tüm bu süreci kadınlarla birlikte öreceğiz.

Cezasızlık politikalarıyla, kutuplaştırıcı söylemlerle, infaz düzenlemesi adı altında çıkarılan aflarla, katillerin ve şiddet faillerinin bu sistem tarafından nasıl korunduğunu çok iyi biliyoruz! Arkalarına aldıkları kamu gücü ve kuşandıkları “cezasızlık politikası” zırhıyla başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini bilip asla fail olmaktan vazgeçmeyenlerin suç ortaklarını da tanıyoruz!

Kapitalist modernist güçlerin yarattığı ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşip, sürekli bir hâl alıyor. Topluma ait kaynaklar talan edilip bir avuç elit kesimin hizmetine sunularak, halklara derin yoksulluk ve açlık reva görülüyor. Fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, kamusal alanların bütününde kadın; ucuz iş gücü olarak görülmekte, yoğun sömürü ve şiddete maruz kalmaktadır. Bu anlamda bizler TJA ve Dem Parti Kadın Meclisi olarak, kadınların ortak örgütsel emek mücadelesini büyütmenin 8 Mart’la birlikte yeni bir anlama kavuşacağına inanıyoruz. Kadın düşmanı, toplum karşıtı bu politikalara karşı toplumu savunacak, direnişi büyüteceğiz!

Whatsapp Image 2024 02 27 At 14.51.58

Geride bıraktığımız yılda, erkek egemen devletçi sistemin rant ve talan politikalarının sonucunda bir yıkıma dönüşen 6 Şubat depreminde Kürdistan, Türkiye ve Suriye’de on binlerce kişi yaşamını yitirmiş, yaralanmış, evsiz kalmıştı. Deprem, toplumun tamamı için yıkıcı bir etki uyandırsa da kadınlar ve çocuklar için çok daha ağır bir tabloyu beraberinde getirmişti. Tüm bu yıkımın müsebbibi olan iktidar ise depremi dahi kendi iktidarının devamlılığı için fırsata dönüştürmüş, Kürtlerin, Alevilerin yurdunu yeniden işgal etmeye, demografik yapısını değiştirmeye, coğrafyamızı insansızlaştırmaya, ailesini kaybetmiş çocukları dinci tarikatların ve çetelerin istismarına maruz bırakarak yıkımı derinleştirmiş, doğa düşmanı politikalarını sürdürmüş, suyu, toprağı, ormanı, bütün yaşam alanlarını talan etmeye devam etmiştir.TJA ve Dem Parti Kadın Meclisi olarak, suyumuzu, toprağımızı, ormanlarımızı, doğamızı, bütün yaşam alanlarımızı savunacağız.

Anadilimiz, kimliğimiz inkâr ediliyor ve kültür-kırım politikaları ile toplumsal varlığımız yok ediliyor. TJA ve Dem Parti Kadın Meclisi olarak; anadilimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi yaşamsal kılmak için, Kürt kadınlar başta olmak üzere bütün kesimleri birlikte mücadele etmeye çağırıyor ve başta Kürtçe olmak üzere bütün dillerin eğitim dili olması ve anayasada tanınması için mücadeleyi büyüteceğimizin sözünü veriyoruz.

Whatsapp Image 2024 02 27 At 15.03.31

Bu 8 Mart’ta tarihten süzdüğümüz birikimimizle, kadın özgürlükçü kentlerin inşasında önemli bir dönüm noktası olacak olan yerel seçimlerin hazırlığındayız. Adaylarımızı en geniş katılımlı ön seçim ve kent uzlaşısı ile belirleyerek yerel demokrasinin ancak toplumla örülebileceğini bir kez daha açığa çıkardık. Bütün toplumsal alanları tek elde toplayan, aşırı merkezileşmiş, “yerel yönetimleri erkek egemen zihniyetlerin doğal alanları” olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Kadınların yerellerde değiştirici, dönüştürücü gücü ile demokratik siyaseti ve eşitlikçi yaşamı inşa edeceğiz. Eş başkanlık ve eşit temsiliyetle, yaşamın bütün alanlarında kadın iradesini güçlendirmeye, demokratik yerel yönetim anlayışını toplumsallaştırmaya kararlıyız. Başardık kazandık. Şu anda siyasi tutuklu olup, aramızda olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayımız sevgili Gültan KIŞANAK’ın sözlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz: “Cumhuriyetin başkenti olması nedeniyle Ankara, sorunlarımızın da, çözümlerimizin de merkezinde yer almaktadır. Kürt sorunu ve kadın özgürlük sorunu, Cumhuriyetin ilk yüzyılında çözülememiş en önemli demokrasi sorunudur. İğneyi samanlıkta kaybettiysek yine samanlıkta aramalıyız, eğer bulmak istiyorsak. Diyarbakır, siyasi mücadelede ne kadar kararlı ve direngense, barış mücadelesinde de o kadar yürekten ve samimidir. Bu samimiyeti, bu içtenliği Ankara’ya ve oradan dört bir yana yaymak için yeni bir yol açmak istiyoruz.” diyerek bizlere umut, zafer aşılıyor ve yolumuzu aydınlatıyor. Şimdi başarımızı, kazanımlarımızı yeniden büyütme zamanıdır diyor ve bütün kadınları faşizme, erkek egemenliğine karşı direnişi büyütmeye çağırıyoruz. Bu çağrıdan aldığımız güçle bütün kadınların mücadele günü olan 8 Mart’ı kutluyoruz.

JIN JIYAN AZADÎ

 TEVGERA JİNÊN AZAD (TJA) – DEM PARTİ ADANA KADIN MECLİSİ

Editör: Haber Merkezi