"Hep birlikte, daha adil, sürdürülebilir ve çiftçi dostu politikaları savunarak ve meslektaşlarımız için mücadele ederek tarım sektörümüzü daha güçlü yarınlara taşıma çabasında olmalıyız."

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu 23--24 Aralık 2023 tarihlerinde şube binasında gerçekleştirildi.

Şube Organları ve Genel Kurul Delegelikleri için seçimler ise (oy verme işlemi) 24 Aralık 2023 bugün tamamlandı.

25. Olağan Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Prof. Dr. Haydar Şengül, Başkan Yardımcılığına Esin Güvercin, Katip Üyeliğe Kübra Sümer Denizhan getirildi.

GCBJAfGWkAAIV6P

23 Aralık 2023 Cumartesi Günü Divan Kurulunun Seçilmesinin Ardından Genel Kurul Şu Gündemler Doğrultusunda İlerledi.

1. Açılış

2. Başkanlık Divanı Seçimi

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Açılış Konuşması

5. Konukların Konuşmaları

6. Çalışma Raporu ve Bütçenin Okunması

7. Çalışma Raporu ve Bütçenin Görüşülmesi

8. Çalışma Raporu ve Bütçenin Aklanması

9. Öneri Bütçenin Sunulması

10. Dilek ve Öneriler

11. Şube Organlarına Adayların Belirlenmesi

GCBJAe-XAAAJvie

24 Aralık 2023 Pazar

12. Seçimler

a) Şube Yönetim Kurulu (7 Asil 7 Yedek)

b) Genel Kurul Delegeleri (22 Delege)

GCBJAe_XgAAvsOf

TMMOB ZMO 25. Olağan Genel Kuruluna çok sayıda konuk katıldı ve söz aldı. CHP Adana Milletvekili ve önceki dönemlerde odanın başkanlığını da yapan Ayhan Barut başta olmak üzere TMMOB’ye bağlı odaların başkanları ve konuklarda konuşmalar yaptılar.

Ziraat Mühendisleri Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah KORKUT açılış konuşmasında üyelere ve konuklara dağıtılan raporu özetleyerek odanın yaşamsal rolüne dikkat çekti. Akın Özdemir’in katledilmesinin 45. Yılına da vurgu yapan Korkut demokrasi mücadelesinin önemli olduğunu ifade etti.

Korkut sözlerine şu şekilde devam etti;

Ülkemizin tarım sektörünün içinde bulunduğu zorlu dönemleri, yaşanan sıkıntıları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde ele almak, geleceğe dair vizyonumuzu inşa etmek amacıyla bu raporu hazırlamış bulunuyoruz.

1. Neoliberal Politikaların Tarıma Etkisi:

Girişimimizin temelini oluşturan temel unsurlardan biri, 1980’li ve 2000’li yıllarda doruk noktasına ulaşan neoliberal politikaların, ülkemizin tarım sektörü üzerindeki etkileridir. Bu dönemde, devletin tercih ettiği politika çerçevesinde, ülke çiftçilerini desteklemek yerine tarımsal ithalatın teşvik edilmesi, sektörümüzü derinlemesine etkileyen ve sürdürülebilirliği ciddi şekilde tehlikeye atan önemli bir gelişmedir.

Neoliberal politikaların etkisiyle tarım sektörü, serbest piyasa kuralları altında rekabet etmeye zorlanmış, yerel üreticilerin uluslararası piyasalarda ağırlığını koruyabilmesi zorlaşmıştır. Bu durum, ülke içindeki çiftçileri daha fazla rekabete maruz bırakmış, ürünlerini satabilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekstra zorluklar yaratmıştır.

Ayrıca, tarımsal ithalatın artırılması, yerel üretimi olumsuz etkileyerek, sektörümüzü denge dışına çıkarmıştır. Ülkemizin kendi tarım ürünleriyle kendi ihtiyaçlarını karşılamak yerine dışa bağımlı hale gelmesi, tarımsal üretimdeki dengesizlikleri artırmış ve çiftçilerimizi uluslararası fiyat dalgalanmalarına karşı savunmasız bırakmıştır.

Bu süreçte, tarım sektörünün sürdürülebilirliği de ciddi şekilde tehlikeye girmiştir. Yerel üreticilerin desteklenmeyip, dışa bağımlılığın artırılması, tarımın geleceğini riske atmıştır.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek ve yerel üreticiyi desteklemek, sektörümüzü daha dayanıklı hale getirmek açısından önemlidir.

Bu nedenle, neoliberal politikaların tarım sektörümüze getirdiği zorlukları ve bu politikaların yerine getirilebilecek daha sürdürülebilir alternatifleri değerlendirmeli ve sektörümüzü koruyacak, güçlendirecek politikalara odaklanmalıyız. Bu çabalar, hem çiftçilerimizin refahını artıracak hem de ülkemizin tarım potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirecektir.

2. Sudan Deneyimi ve Başarısızlık:

Neoliberal politikaların etkisiyle hayata geçen Sudan’da arazi kiralama girişimleri, ne yazık ki, beklenen verimi sağlamaktan uzak, tam aksine başarısızlıkla sonuçlanmış bir deneyim sunmaktadır. Bu deneyim, tarım faaliyetlerinin yalnızca ekonomik bir boyuta indirgenemeyeceğini, aynı zamanda yerel dinamiklere saygı gösterilerek ve uzman görüşleri dikkate alınarak yönetilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.

Özellikle, bu deneyim, tarım projelerinin başarılı olabilmesi için yerel topluluğun bilgi birikimi ve deneyimini göz ardı etmenin, kendi ülkesindeki çiftçisini desteklememenin sonuçlarını acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Tarım, sadece bitkileri ekmek ve hasat etmekle ilgili basit bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda topluluklar arasındaki sosyal ilişkileri, kültürel dinamikleri ve çevresel dengeyi de içeren karmaşık bir süreçtir.

GCBOwkBXoAIAnIs

3. Ekonomik Kriz ve Refah Kaybı:

Neoliberal politikaların ülkemizi ekonomik krize sürüklediği acı bir gerçektir ki bu durum, sadece genel ekonomiyi değil, aynı zamanda tarım sektörünü de derinden etkilemiştir. Bu ekonomik krizin zorlayıcı etkileri, ziraat mühendisleri başta olmak üzere tüm emekçileri etkilemiş ve sektörümüzü ciddi anlamda olumsuz bir şekilde etkilemiştir.

Ekonomik krizin yarattığı bu zorlu süreçte, karşılaştığımız sorunlara çözüm bulabilmek adına bir araya gelmeli ve dayanışma içinde olmalıyız. Bu noktada, sektörümüzü güçlendirmek ve karşılaştığımız sorunlara etkili çözümler üretebilmek için birlikte hareket etmek büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, ekonomik krizin etkilerini en aza indirebilmek ve sektörümüzü güçlendirebilmek için birlikte çalışmamız elzemdir. Sektörümüzdeki her bir birey, bu süreçte sorumluluk alarak, çözüm odaklı yaklaşımlarla hareket etmeli ve geleceğe yönelik daha sağlam temeller oluşturmak adına birlikte mücadele etmelidir.

ea643e5e-40ab-457d-9081-55d16e86e8a4

4. Neoliberal Politikaların İnsan Hayatına Etkisi:

Kar hırsına dayalı neoliberal politikaların en acı sonuçları, insanlara ev değil, mezar yapan bir zihniyete nasıl izin verdiği gerçeği, 6 Şubat depremiyle bir kez daha trajik bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Bu deprem, yaşadığımız toplumun, insan hayatını ikinci plana atan ve sadece kâr hırsını merkeze alan politikaların ne denli yıkıcı sonuçlara neden olduğunu gözler önüne sermiştir.

GCBHr1pWkAAFxjS

Depremde kaybettiğimiz ziraat mühendisi meslektaşlarımız başta olmak üzere, tüm can kayıplarını bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bu acı olay, sadece bireysel bir kayıp değil, aynı zamanda insan hayatının kutsallığını vurgulayan, maddi çıkarların ötesinde bir değeri ifade etmektedir.

412878573_3714690198763617_8644463107226464363_n

Neoliberal politikaların yol açtığı plansız kentleşme, yapılaşma ve denetimsiz inşaat faaliyetleri, deprem gibi doğal felaketler karşısında toplumumuzu savunmasız bırakmıştır.

İnsan hayatını göz ardı eden bu politikalar, yapıların dayanıklılığına ve yer seçimine yeterince dikkat edilmemesine neden olarak felaketin boyutunu büyütmüştür.

Bu trajik olay, insan hayatının en üstün değer olduğunu bir kez daha hatırlatmalıdır.

Politika yapıcılar ve toplum olarak, kararlarımızı alırken maddi çıkarları değil, insan hayatını merkeze almalı, gelecek nesillere daha güvenli, sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmak için kararlılıkla hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız ki, her can kaybı, bir toplumun yüreğine saplanan bir diken gibidir ve bu acıları yaşamamak için daha önce alınması gereken tedbirleri göz ardı etmemeliyiz.

Bu rapor, sadece sorunlara odaklanan bir eleştiri değil, aynı zamanda çözüm önerileri ve geleceğe dair umutları içinde barındırmaktadır. Hep birlikte, daha adil, sürdürülebilir ve çiftçi dostu politikaları savunarak ve meslektaşlarımız için mücadele ederek tarım sektörümüzü daha güçlü yarınlara taşıma çabasında olmalıyız.

BES Adana, Vergide Adalet, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz! BES Adana, Vergide Adalet, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!

Sevgi ve saygılarımla

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ 25. OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu 24 Aralık 2023 Pazar Günü Gerçekleştirilen Seçimler Sonucu Şube Yönetim Kurulu (7 Asil 7 Yedek) ve Genel Kurul Delegeleri (22 Delege) seçildi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut şube başkanı Feyzullah Korkut görevini Ahencan Tayakısı'ya devretti.

Buna göre Şube Yönetim Kurulu Şu İsimlerden Oluştu;

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE

 1. AHENCAN TAYAKISI
 2. ALİ BARUT
 3. BERNA ÜNSAL
 4. BURHAN ÖZALP
 5. EKİN BARAN TAŞTAN
 6. HÜSNİYE GÜL
 7. URAL CANBOLAT

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE

 1. ALİ DÖNDÜ
 2. DİNÇER KİÇİK
 3. DUYGU EKİCİ
 4. HASAN BARAN BAYHAN
 5. MERYEM KÖSE
 6. PINAR EZGİ TURANBAYBURT
 7. UĞUR CAN KERKÜT

Editör: Süleyman Devrim Boğa