Türk Tabipleri Birliği, ülkemizde giderek artan hayvan katliamlarına ve tartışmalara karşı bir bildiri yayınladı. Bildiride, bu durumun evrensel hekimlik değerlerine aykırı olduğu ve yeni ekolojik krizlere yol açabileceği ifade edildi.

Birlik, önerilerini şu şekilde sıraladı:

📌 Hayvan Hastalıklarının Takibi: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların verilerinin detaylı bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirtti. Bu, halk sağlığını korumak için hayati öneme sahip.

📌 Aşı ve Üreme Kontrolü: Hayvanların aşılanması ve üreme kontrolünün sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu adımlar, hem hayvanların sağlığını korumak hem de hastalık risklerini azaltmak için önemli.

📌 Sahiplenilmiş Hayvanlara Dikkat: Sahiplenilmiş hayvanlara yönelik çip uygulamasındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti. Bu, kaybolan hayvanların bulunmasını ve sahipleriyle yeniden bir araya gelmesini kolaylaştırır.

📌 Hayvanlara İşkence ve Terk Edilme: Hayvanlara işkence uygulayanlar ve sahiplenilen hayvanları sokağa terk edenler hakkında caydırıcı cezai müeyyidelerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

📌 Veteriner Hizmetlerinde İyileştirmeler: Sağlık sistemi içinde veteriner hekimlik hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti. Bu, hayvanların sağlık durumunun takibi ve tedavisi için önemli.

PETFA: Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Kamuoyu Açıklaması PETFA: Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Kamuoyu Açıklaması

📌 Kurumlar Arası Koordinasyon: Sağlık alanındaki kurumlar arasında koordinasyon sağlanması ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak, uygarlık tarihinden bu yana birlikte yaşadığımız hayvanlarla uyumlu, doğayla bütünleşik bir yaşamın mümkün olduğu vurgulandı. Bu nedenle, hayvan haklarına saygı göstererek ve onları koruyarak daha sağlıklı bir gelecek inşa edilebileceği belirtildi.

Editör: Haber Merkezi