TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN DUYURUDA; "DEPREMDEN ZARAR GÖREN MESLEKTAŞLARIMIZA TBB SYDF KAPSAMINDAKİ NAKDİ YARDIMLAR BUGÜNDEN İTİBAREN ÖDENMEYE BAŞLANACAK" İFADESİ KULLANILDI.

TBB'nin açıklaması şu şekilde;

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketinde zarar gören meslektaşlarımıza; Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF) kapsamında malik/kiracı, bağlı/serbest çalışan ayrımı yapılmaksızın ilk aşamada ödenecek nakdi yardımlar belirlenmiştir. Toplamda 20.572.500,00 TL. tutarında ödenecek nakdi yardımlar, bugünden itibaren (23.02.2023) hak sahibi meslektaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.

Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

* Depremin en yoğun ve en yıkıcı şekilde yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman illeri ve bu illerin tüm ilçeleri, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde olan ve TBB’den talepte bulunan her bir meslektaşımıza, hasar derecesi ne olursa olsun (yıkık-ağır hasar-orta hasar-hafif hasar); yaşanan zararın büyük olması, bölgede yeni depremler ihtimali nedeniyle bürolarını-meskenlerini kullanma imkanlarının bulunmaması hususları dikkate alınarak; yıkık-ağır hasar tespit edilenler için 10’ar bin TL, orta hasar tespit edilenler için 7.500’er TL, hafif hasar tespit edilenler için 5’er bin TL. olağanüstü yardım ödemesi yapılacaktır.

*Deprem bölgesinde yer alan Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Elazığ illeri ile ilçelerinde olan ve TBB’den talepte bulunan meslektaşlarımıza yaşanan zararın derecesi ve ihtiyacın önemi nedeniyle; yıkık-ağır hasar tespit edilenler için 10’ar bin TL, orta hasar tespit edilenler için 7.500’er TL. olağanüstü yardım ödemesi yapılacaktır.

Bu iller ve ilçelerinde (Nurdağı, İslahiye ve Doğanşehir hariç olmak üzere) bulunan hafif hasarlı tespitlerin tamamlanmasından sonra kısa süre içerisinde SYDF bütçesi kapsamında ödeme planı yapılacaktır.

*Tespitlerin tamamlanarak belirlenen esaslar çerçevesinde ödemelerin yapılmasından sonra SYDF bütçe durumu değerlendirilerek ikinci aşama ödeme planı yapılacak ve meslektaşlarımıza duyurulacaktır.

*Ayrıca yapılacak olan bağış kampanyası ile oluşacak ve ayrıca talep ettiğimiz vekalet pulu artışının gerçekleşmesi halinde buradan yaratılacak bütçe yine depremden etkilenen meslektaşlarımıza, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir.

*Türkiye Barolar Birliği gerek SYDF bütçesi gerekse diğer tüm imkanlarıyla meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla duyururuz.

Türkiye Barolar Birliği

Editör: Haber Merkezi