Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’ne göre bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça açılmaktadır. Bu kurumlara devam eden öğrenciler halihazırda devam ettikleri okullarına ek olarak bu kurumlarda haftada iki gün eğitim alabilmektedirler.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer verilen takvime göre bireysel değerlendirme uygulamaları/sınavı 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Basında ve sosyal medyada yer alan iddialara göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapıldığı hafta olan 8-9 Haziran haftasında aynı zamanda BİLSEM sınavları da yapılmaya başlanmış bu durum farklı düzeylerde okullara devam eden çocukları olan birçok velinin çocuklarını bu sınava yetiştirememesine sebebiyet vermiştir. Bunun yanı sıra 9 Haziran tarihinde yapılan BİLSEM sınavlarının yapıldığı okulların birçoğunun sınav öncesi fiziksel olarak sınava hazır hale getirilmediği, sınav günü görevli uygulayıcı öğretmenlerin sınıflara sıra ve masa taşıyarak sınıfları sınava hazır hale getirmeye çalıştığı kaydedilmiştir.

Yine iddialara göre; BİLSEM değerlendirme sınavına giren her bir öğrencinin Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) modülü üzerinden bir öğretmene tanımlı olması gerekirken birçok okulda bu öğrencilerin öğretmenlere tanımlanmadığı ortaya çıkmış, sınav salonunda bulunan öğrenciler ile öğretmenlere verilen listelerin birbirini tutmadığı görülmüştür. Bu duruma ilişkin olarak örneğin Ankara Yücetepe İlkokulu’nda sınav yapan öğretmenlerin itirazı ise sınav sorumluları tarafından dikkate alınmamıştır.

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer verilen ‘Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları’na göre BİLSEM sınavları için oluşturulan komisyonlardaki uygulayıcı öğretmenlerin birbirlerinin vermiş olduğu notları görmemesi, başka bir ifadeyle öğretmenlerin verdikleri notların gizli kalması icap etmekte, uygulayıcı öğretmenlerin, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan MEBBİS ekranı üzerinden sisteme işlemesi gerekmektedir. Ancak uygulayıcı öğretmenlerin MEBBİS modülü üzerinden sisteme işlemesi ve gizli kalması gereken değerlendirme sonuçlarının tutanakla bina sorumlusuna teslim edilmesinin istendiği ve değerlendirme sonuçlarının adeta bina sorumlusunun insafına bırakıldığı söylenmektedir. 9 Haziran’da yapılan BİLSEM sınavının değerlendirme sonuçlarının henüz MEBBİS’e işlenmediği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda;

KPSS-2024/1 Tercih İşlemleri Başlıyor KPSS-2024/1 Tercih İşlemleri Başlıyor
 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapıldığı hafta olan 8-9 Haziran haftasında aynı zamanda BİLSEM sınavlarının da yapılmasının gerekçesi nedir?
 2. 9 Haziran tarihinde yapılan BİLSEM değerlendirme sınavlarının yapıldığı okulların birçoğunun sınav öncesi fiziksel olarak sınava hazır hale getirilmediği, sınav günü görevli uygulayıcı öğretmenlerin sınıflara sıra ve masa taşıyarak sınıfları sınava hazır hale getirmeye çalıştıkları iddiaları doğru mudur?
 3. BİLSEM değerlendirme sınavına giren her bir öğrencinin Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) modülü üzerinden bir öğretmene tanımlı olması gerekirken birçok okulda bu öğrencilerin öğretmenlere tanımlanmadığı, sınav salonunda bulunan öğrenciler ile öğretmenlere verilen listelerin birbirini tutmadığı iddiaları doğru mudur?
 4. Bir önceki soruda bahsi geçen duruma ilişkin olarak Ankara Yücetepe İlkokulu’nda sınav uygulayıcısı öğretmenlerin yapmış oldukları itirazlar neden dikkate alınmamıştır? Yapılan itirazların ilgili sınav sorumluları tarafından dikkate alınmadığı iddiaları doğru mudur? Bu kişilerin yapılan itirazları yok saymaya yetkisi var mıdır?
 5. Uygulayıcıların/öğretmenlerin MEBBİS modülü üzerinden sisteme işlemesi ve gizli kalması gereken değerlendirme sonuçlarının tutanakla bina sorumlusuna teslim edilmesinin gerekçesi nedir? Öğretmenlerin kendi vermiş oldukları değerlendirme sonuçlarını MEBBİS modülüne işlemelerine neden izin verilmemiştir?
 6. Öğretmenlerin notlarını teslim alan görevliler kimlerdir? Bu görevlilerin kullandığı söz konusu yetki ilgili mevzuata uygun mudur, uygunsa bu yetkiye mevzuatın neresinde yer verilmiştir?
 7. 9 Haziran’da yapılan BİLSEM sınavının değerlendirme sonuçları neden henüz MEBBİS modülüne işlenmemiştir?
 8. 25 Haziran 2024 tarihi itibariyle, bu sene yapılan BİLSEM değerlendirme sınavlarında gizliliğin ihlal edildiği ve buna bağlı olarak sınav güvenliğinin yok sayıldığı iddiasıyla Bakanlığınıza iletilen toplam kaç şikâyet söz konusudur?
 9. BİLSEM sınavı değerlendirme sonuçlarını usulsüz bir şekilde uygulayıcı öğretmenlerden teslim aldığı iddia edilen kişiler başta olmak üzere ihmali bulunan görevliler hakkında herhangi bir soruşturma başlattınız mı, yoksa başlatacak mısınız?
 10. 9 Haziran’dan bu yana bazı sınav komisyonlarındaki uygulayıcı öğretmenlerin mevcut mevzuatta yer verilen Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları gereği MEBBİS modülü üzerinden değerlendirme sonuçlarını işlemesine izin verilmemesi; sınavın adil, objektif ve şeffaf ölçütlere göre yapılmadığı ve şaibeli olduğu iddialarını da beraberinde getirmektedir. Söz konusu iddialara açıklık getirmek ve kamuoyunda oluşan kaygıları gidermek adına bir açıklama yapacak mısınız?
 11. 25 Haziran 2024 tarihi itibariyle yapılan BİLSEM değerlendirme sınavlarını iptal edecek misiniz?

Editör: Haber Merkezi