Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının emeklilik göstergesinin 6400’e yükseltilmesine yönelik açıklamasının ardından, meclise teknik sınıf kapsamındaki mühendislerin maaşlarının iyileştirmesine yönelik teklif verildi. Bu gelişmelerin ardından Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, basın metni yayımladı.

Metinde ifadelerine yer verilen TVHB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan,

Yakın zamanda Sağlık Bakanı’nın, hekimlerin emeklilik göstergesi 6400’e yükseltilmesine yönelik açıklaması ve ardından teknik sınıf olan mühendisler için meclise verilen maaş iyileştirmesi teklifi veteriner hekimler olarak bizleri onlar adına elbette mutlu etmiştir.

Ancak görünen o ki gelenek yine bozulmamış, adeta üvey evlat muamelesi gören veteriner hekimler yine görmezden gelinmiştir.

CronomHR Nedir? CronomHR Nedir?

Veteriner hekimler, “Sağlık hizmetleri sınıfı” için yapılan iyileştirmelerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmadığı bahanesiyle, mühendislere yapılan iyileştirmelerde ise “Teknik sınıf” olmadığı gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmaktadırlar.

Oysa 657 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuata göre veteriner hekimlerin “Sağlık hizmeti sınıfı” olduğu açıktır. Fiili hizmet zammı (yıpranma payı) gibi geçmişten gelen kayıplarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talep ederken bile önümüze çıkarılan ilk söylem

“Bakanlıkta diğer meslek gruplarının da bulunduğu ve ayrıcalık yapılamayacağı” şeklindedir.

Ancak diğer mesleklere yapılan iyileştirmelerde veteriner hekimlerin uğradığı haksızlık nedense hiç akıllara gelmemektedir. Veteriner hekimlere bu haksızlığı ve eşitsizliği reva görenlere ve tehlikeyi öngörmeyenlere bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Bu ülkenin kalkınmasını, hayvancılığının gelişmesini, aşı geliştirerek ve üreterek güvende olmasını istemeyenler, tamamıyla dışa bağımlı olmasını isteyenler 1984 yılında Bakanlık bünyesindeki en donanımlı yapılardan biri olan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı olan tüm teşkilatlarını ortadan kaldırıp yok etmişlerdir.

Bakanlıkta tamamen etkisizleştirilen veteriner hekimliği hizmetleri nedeniyle hayvancılık, koruyucu hekimlik, hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıklarla mücadele gücü her geçen gün geriye gitmiştir. Özet olarak, bu tarihten itibaren hayvancılığımıza ilişkin hemen hemen tüm göstergeler maalesef olumsuzdur.

O tarihlerden itibaren hayvan ithalatı yapılarak ülkemiz hayvancılığı ve yetiştiriciliği destekleneceğine, yurtdışındaki yetiştirici ve çiftçilere rant aktarılmaktadır. Yapılan bu hatanın bedelini hem ülkemiz hem de veteriner hekimler ödemekte, yukarıda bahsedilen ve diğer tüm düzenlemelerde yok sayılmaktadırlar. Geçmişten köken alan veteriner hekimleri yok sayma alışkanlığını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililerin bir an önce terk etmesini, ülkemize her alanda önemli katkılar sağlayan veteriner hekimlere haklarının bir an önce verilmesini sağlamalarını bekliyoruz.

Bu ayrımın giderilmesi için, sağlık hizmetleri sınıfı ve mühendisler için TBMM’ne gelecek olan düzenlemelere veteriner hekimlerin de dahil edilmesi için gerekli çalışmaların derhal yapılmasını beklemekteyiz. Bu gerçekleşmediği takdirde, sayısı 40 bini aşan biz veteriner hekimler yapılan haksızlığı sürekli gündemde tutmaya, talep etmeye ve kamuoyunun da dikkatine sunmaya devam edeceğiz. Veteriner hekimlerin özlük haklarının verilmesi, ülkemizde halk sağlığına ve en önemli öz kaynaklarımızdan biri olan hayvancılığımıza verilen değerin de göstergesi olacaktır.

Kamuoyuna, meslektaşlarımıza ve basına saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Murat Arslan
TVHB Merkez Konseyi Başkanı

Editör: Haber Merkezi