ADANA EKOLOJİ PLATFORMU, "KÜRESEL YOK OLUŞU DURDURMALI, YAŞAMI SAVUNMALIYIZ!" BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASINI ABİDİN DİNO PARKINDA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Adana Ekoloji Platformu Bileşenlerinin yanı sıra bir çok kurum temsilcisinin de destek verdiği basın açıklaması öncesi Yaşar Gökoğlu konuyla ilgili ön bilgi verdi.

Ekoloji Platformu adına Sabahat Mutluay konuşmasında şu hususlara dikkat çekti;

Kapitalizmin krizleri bitmek bilmiyor. Doğal varlıklar görülmemiş bir hızla sömürülüyor, iklim krizi derinleşiyor, fosil yakıtların çıkarılması ve kullanılması azalacağına aksine artıyor, yutak alanlar olan ormanlık alanlar ve yaban hayatı yok ediliyor, verimli topraklar, yeraltı ve yerüstü suları, denizler ve okyanuslar kirletiliyor, etkisi çok büyük coğrafyalara yayılan, geri döndürülemez tahribatlara yol açan ekokırımlar yaşanıyor.

WhatsApp Görsel 2023-09-17 saat 13.41.37

FOSİL YAKITLAR ÇAĞINI BİTİRMELİYİZ

WhatsApp Görsel 2023-09-17 saat 13.41.36

Bilim insanları yıllardır fosil yakıt bağımlılığının korkunç sonuçları konusunda bizi uyardılar ve etkilenen topluluklar bunun feci etkilerine tanıklık ettiler. Yine de bir kenara itildiler. En ayrıcalıklı %1, ultra yaşamlarına devam ederken, en savunmasız olanlar, kendi yaratmadıkları bir krizin ön saflarında kalmaya devam ediyor. Fosil yakıt endüstrisi açgözlülük ve sömürüyle çalışıyor, kendi ceplerini doldurmak için başkalarının hayatını feda ediyor. Kömür, petrol ve gaza olan bağımlılığımız, gezegenimize ve haklarımıza büyük zarar veriyor. Fosil yakıt endüstrisi, katlanarak daha fazlasını nakite çevirirken, sübvansiyonlar, yatırımlar ve ödemeler için milyarlarca dolar talep ediyor. Fosil yakıt endüstrisine karşı savaşmalıyız. Yeni boru hatlarının genişlemesine ve pek çok cana mal olan maden çıkarma uygulamalarının yaygınlaşmasına direnmeliyiz. Yeşil kapitalizmin desteklediği yanlış çözümlerle karşı karşıyayız. İşlerin her zamanki gibi devam etmesine imkan vermemeliyiz. Fosil yakıtlar çağını bitirmek için mücadele etmeliyiz. Tüm fosil yakıtlardan hızlı, adil ve eşitlikçi bir şekilde aşamalı olarak çıkılmalıdır.

İklim krizi kapımızda değil, ön kapımızı çalmıyor, zaten evimizin içinde. 2030 yılı için belirlenen hedefler şimdiden aşıldı. Ancak daha yapılacak çok şey var, çünkü onarılabilecek her ekosistem, savunulabilecek her yaşam ve bu nedenle kolektif olarak özgürleşme yolunda atılabilecek her adım önemlidir. Örgütlenmeli, sınırların, ayrımların ötesinde hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz.

İKLİM FELAKETLERİNİN SIKLIĞI VE ŞİDDETİ GİDEREK ARTIYOR

Avustralya'daki rekor yağışlar, Hindistan ve Pakistan'daki sıcak hava dalgaları ve Alpler'de bir buzulun çökmesi gibi sıra dışı bir dizi olağanüstü olayın damgasını vurduğu 2022, gezegen genelinde farkındalığın artmasına yardımcı oldu. Şimdi yani 2023 yılında Kaliforniya’da sıcaklık 56°C'ye yükseldi. Çin'de 52°C'ye ve Sardunya'da 48°C'ye ulaştı. İklim bilimcilere göre Temmuz 2023, kaydedilen en sıcak ay oldu. Libya’da aşırı yağış ve sellerden binlerce insan hayatını kaybetti. Orman yangınlarının önü alınamıyor. 2022 yazında sıcaklar nedeniyle Avrupa'da yaklaşık 62.000 kişi ölmüştü. Bu yıl kaç kişinin öldüğü şimdilik açıklanmadı. İklim mülteciliği çoktan başladığı halde, daha yasalarda tanımı bile yok.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ BU KONUDA ŞÖYLE KONUŞTU:

“İnsanlık zor durumda. Sonuçlar açık ve trajik: Muson yağmurlarına kapılan çocuklar, alevlerden kaçan aileler, yakıcı sıcakta düşüp bayılan çalışanlar. Kuzey Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'nın büyük bölgeleri için acımasız bir yaz. Tüm dünya için bir felaket. Bütün bunlar tamamen tahminlerle ve tekrarlanan uyarılarla tutarlıdır. Tek sürpriz olan; değişimin hızı. İklim değişikliği burada. Bu korkunç. Ve bu sadece başlangıç. Küresel ısınma çağı sona erdi; küresel kaynama çağı geldi. Hava solunamaz halde. Isı dayanılmaz. Ve fosil yakıt kȃrlarının seviyesi ve iklim eylemsizliği kabul edilemez. Daha fazla tereddüte gerek yok. Daha fazla bahaneye gerek yok. Başkalarının önce hareket etmesini beklemeye gerek yok. Bunun için daha fazla zaman yok. Hızlanan sıcaklıklar, hızlandırılmış eylem gerektiriyor. Petrol ve doğal gaz genişlemesini ve yeni kömür, petrol ve gaz için finansman ve lisanslamayı durdururken, tüm aktörler fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere adil ve eşitlikçi bir geçişi hızlandırmak için bir araya gelmelidir.

WhatsApp Görsel 2023-09-17 saat 13.41.39

Artık yeşil yıkama yok. Artık aldatma yok. Tüm ülkeler yanıt vermeli ve insanlarını bunun sonucunda ortaya çıkan kavurucu sıcaktan, ölümcül sellerden, fırtınalardan, kuraklıklardan ve şiddetli yangınlardan korumalıdır. Artık gecikme yok; daha fazla bahane yok. Birçok banka, yatırımcı ve diğer finansal aktörler, çevreyi kirletenleri ödüllendirmeye ve gezegeni yıkıma götürmeye devam ediyor. Kanıt her yerde: insanlık yıkımın kapısını açtı. Bu umutsuzluğa değil, eyleme ilham olmalı. Hala en kötüsünü durdurabiliriz.”

WhatsApp Görsel 2023-09-17 saat 13.41.37wer

Bu gerçekleri bizler, ekoloji savunucuları on yıllardır seslendiriyoruz. Fakat, burjuva hükümetlerinin temsilcilerinden oluşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bunları söylüyorsa, durum onlar için de kritikleşti, uçurumun kenarına geldiğimizi nihayet kabul ettiler, demektir.

Onlar; kömür, petrol, gaz şirketlerinin sahipleri ve etraflarında bulunanlar sadece yüzde bir, bizler yüzde doksan dokuzuz. Onlar kar etmek istiyor, bizler yaşamak istiyoruz.

ÇARESİ YOK, KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Saygılarımızla. 17 Eylül 2023

ADANA EKOLOJİ PLATFORMU

WhatsApp Görsel 2023-09-17 saat 13.41.34

Editör: Haber Merkezi