Adana KESK Şubeler Platformu, öğretmenlere yönelik polis şiddetini ve sendikal hakların ihlal edilmesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Eğitim Sen Adana Şube Yürütme Kurulu üyesi Nilgün Doğan okudu. Doğan, Ankara'da devam eden eylemlerde öğretmenlere yönelik şiddet ve baskının arttığını belirterek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısına karşı mücadelemiz devam edecek." dedi.

Polisin, diğer sendikaların yürüyüşlerine izin verirken Eğitim Sen'in eylemlerini engellediğini ve üyelerini gözaltına aldığını vurgulayan Nilgün Doğan, "Anayasanın 10. Maddesi başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerimiz gasp ediliyor." şeklinde eleştirilerde bulundu.

Eğitim Sen'in, öğretmenlerin haklarını ve taleplerini içermeyen Öğretmen Meslek Kanunu'na karşı çıktığını ve bu kanunun öğretmenleri ekonomik olarak zor durumda bırakacağını ifade eden Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Whatsapp Image 2024 07 10 At 17.43.05

Öğretmenlerin iradesini yok sayarak hazırlanan haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmen Meslek Kanununa karşı Ankara’da günlerdir mücadele yürüten Eğitim Sen üyesi eğitim emekçilerine uygulanan şiddete karşı alanlardayız.

“ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK!”

 Öğretmen Meslek Kanunu Taslağı komisyonda görüşülmeye başladığı andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı önünde nöbet tutan Eğitim Sen üyesi öğretmenler, taslak Meclis Kurulunda görüşülürken, Melis önüne yürüyerek açıklama yapmak istemiş fakat polis önce ablukaya almış, daha sonra saldırmıştır. Başka bir sendikanın yürüyüşüne olması gerektiği gibi izin veren güvenlik güçleri, Eğitim Sen’in yürümesine çoğunluğu MYK üyelerimiz ve yöneticilerimiz olmak üzere 11 arkadaşımızı darp edip göz altına alarak izin vermemiştir. Eğitim Sen yöneticileri ve üyeleri yerlerde sürüklenmiş, hedef alınarak gözlerine gaz sıkılmıştır. Bu durum başta Anayasanın 10. Maddesi olma üzere temel hak ve özgürlüklerin polis zoruyla ortadan kaldırılmasıdır.

Whatsapp Image 2024 07 10 At 17.42.55

            Öğretmene şiddeti önleme yasası çıkaracağını söyleyenler kendileri şiddet uygulamıştır. Bu saldırı ve baskıcı tutumu kınıyoruz.

            “BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!”

            “FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!”

·        Laik, Bilimsel, Demokratik Eğitimden uzak, gerici ve ırkçı müfredatı uygulatacak olan bu yasayı kabul etmiyoruz,

·        Milli Eğitim Akademisinde eğitim gören öğretmen adaylarına asgari ücretin altında maaş ödeyerek mesleği itibarsızlaştıran Öğretmenlik Meslek Kanununu kabul etmiyoruz,

·        Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran bu yasayı kabul etmiyoruz,

·        Mesleki yetersizlik bahanesiyle müfettiş raporlarına dayanarak öğretmenleri memurluğa geçirip iş güvenliğimizi elimizden almak isteyen bu yasayı kabul etmiyoruz,

·        Özel Okul ve kurslarda çalışan öğretmenlerin taban maaş talepleri, hakları ve çalışma koşullarında hiçbir düzenleme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz,

Yaşam İçin Yasa İnsiyatifi ve Adana Ekoloji Platformu; Toplayamazsın, Öldüremezsin, Katledemezsin Yaşam İçin Yasa İnsiyatifi ve Adana Ekoloji Platformu; Toplayamazsın, Öldüremezsin, Katledemezsin

·        Kendisi gibi olmayan öğretmenleri elemeyi, biat etmeyen öğretmenlerin iş güvencesini ortadan kaldırmayı amaçlayan Öğretmenlik Meslek Kanununu kabul etmiyoruz,

·        Özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren, ücretli öğretmenlik uygulamasını yasalaştıran Öğretmenlik Meslek Kanununu kabul etmiyoruz.

“ÖĞRETMEN DÜŞMANI ÖMK’YA HAYIR!”

“TARİKATA DEĞİL, EĞİTİME BÜTÇE!”

Eğitim Sen olarak 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ILO ve UNESCO’nun ortak belgesi olan “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi” metninin esas alınmasını istiyoruz. Eğitim emekçilerinin ekonomik, özlük, demokratik haklarını koruyacak, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan adil ve kapsayıcı bir meslek kanununu hep beraber hazırlamayı öneriyoruz.

“SUSMA HAYKIR ÖMK’YA HAYIR!”

            Bir kez daha sendikal haklarımızın, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızın engellenmesini arkadaşlarımıza şiddet uygulanmasını ve göz altına alınmalarını kınıyor, protesto ediyoruz.

            “ÖĞRETMENE DEĞİL, ÇETELERE BARİKAT!”

            Emek ve demokrasi güçlerini yasa tasarısı görüşmeleri boyunca devam edecek eylem ve etkinliklerimize güç vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz.

            “BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ!”

            “YILGINLIK YOK DİRENİŞ VAR!”

Whatsapp Image 2024 07 10 At 17.43.04

Göz altına alınan Arkadaşlarımız

İzzet İLDEŞ (Eğitim Sen MYK Üyesi)

Bülent Türkmen (Tümbel Sen MYK Üyesi)

Emre Beşer (ESM MYK Üyesi)

Hasan Karakaya (KESK Disiplin Kurulu Üyesi)

Gülhan Şimşek (Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı)

Okan Balcı (Eğitim Sen Kırıkkale Şube Başkanı)

Mehmet Mustafa Özkılıç, Muzaffer Can Erdoğan, Yusuf Şanlı ve Aziz Işık (Eğitim Sen Üyeleri)

Editör: Haber Merkezi