Adana İnsan Hakları Derneği; Kayıplarımızın akıbetini öğrenme kararlılığımızda ısrar edeceğiz.

WhatsApp Görsel 2023-08-19 saat 12.34.50

İHD; Vezir Mohammad Nourtani için adalet istiyoruz. İHD; Vezir Mohammad Nourtani için adalet istiyoruz.

Adana'da İHD üyeleri ve İHD dostları Cumartesi Annelerine Destek Açıklaması İçin İnönü Parkına Çağrı Yapmış Adana Valiliği İse Parkta Yapılacak Basın Açıklamasını Yasaklamıştı.

Yasaklama kararına rağmen İnönü Parkında toplanan kitle ile emniyet güçleri arasında yapılan görüşmede mutabakat sağlanarak basın açıklaması İHD önüne taşındı.

İHD Önünde dernek başkanı Av. Yakup Ataş ve Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları birer konuşma gerçekleştirdiler.

Ataş açıklamasında şu hususlara dikkat çekti;

Anayasa Mahkemesi’nin anayasal hak kullanımı olduğuna hükmettiği Cumartesi Anneleri/İnsanlarının Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl buluşmaları, mülki idare amirlerinin keyfi, hukuka aykırı kararları ve kolluk görevlilerinin şiddeti ile engellenmeye devam ediyor.

Cumartesi Anneleri/İnsanlarının buluşmalarını engelleyen kaymakamlık yasaklama kararındaki gerekçeler, Anayasa Mahkemesi tarafından inandırıcı bulunmamış, hukuki dayanaklarını yitirmişti. Ancak Beyoğlu Kaymakamı her Cumartesi aynı gerekçelerle verdiği yasaklama kararları ile Anayasa Mahkemesi’ni devre dışı bıraktığını iddia ediyor.

Hukuku, Anayasa’yı yok sayan bu uygulama karşısında ülkenin Anayasa Hukuku hocaları, üniversitelerin Anayasa Hukuku kürsüleri sessizliğini koruyor. Anayasa’ya sadakatle bağlı kalacaklarına namus ve şerefleri üzerine yemin eden Cumhurbaşkanı, kabine üyeleri ve milletvekilleri susuyor. Bu suskunluk, Anayasa’yı değersizleştiren hukuksuzluk iklimini güçlendiriyor, ihlalcileri cesaretlendiriyor.

Yaratılan hukuksuzluk ikliminde anayasal hakkımızı kullanmak istediğimiz için 19 haftadır, İstanbul’un ortasında, herkesin gözü önünde engelleniyor, işkence ve kötü muameleye maruz kalıyoruz.

WhatsApp Görsel 2023-08-19 saat 12.34.49qw

Savcıların, şüphesiz haberdar olmalarına rağmen, idarenin ve kolluğun hukuk dışı uygulamalarını görmezden gelmeleri, bizim bu konudaki iddialarımızı dikkate almamaları, işkence ve insanlık dışı muamele suçlularının dokunulmaz olduğu bir kısır döngü oluşturuyor. İşkence ve kötü muamele yasağınının ihlaline karşı hoşgörü politikasını besliyor.

960. haftamızda bir kez daha baskıyla, şiddetle bizi susturmak isteyenlere sesleniyoruz: Bizi susturarak, gözaltında kaybedilenleri ve onları kaybedenleri görünmez kılmak istediğinizi biliyoruz.

Gözaltında kaybetmelerin bir devlet siyaseti olarak işlendiğini ve bugün de bu siyasetin devamı olarak karanlıkta bırakıldığını biliyoruz. İşte bu üstü örtülen bilgileri silkelemek, canlandırmak, dolaşıma sokmak istediğimiz için bizi susturmak istediğinizi biliyoruz. Toplumsal hafıza üzerindeki hakimiyetinize karşı bir tehdit olarak gördüğünüz için bizi yok saymak istediğinizi biliyoruz.

WhatsApp Görsel 2023-08-19 saat 12.34.43

Ama biz varız, buradayız ve susmayacağız; her engelinizde farklı bir yol bularak hakikati haykırmaya devam edeceğiz.

29 yıl önce, 18 Ağustos 1994 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gözaltında kaybedilen Mehmet Günkan ve tüm kayıplarımızın akıbetini öğrenme talebimizde ısrar edeceğiz.

Adaletin sağlanması talebimizde, insan hakları talebimizde, hukuk devleti talebimizde ısrar edeceğiz.