Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Çiçek OTLU; "İstanbul Kadıköy'de, Suruç katliamının yıldönümünde gerçekleştirilen etkinliğe kolluk güçleri tarafından müdahalede bulunulmuş, işkence ve darp ile gözaltılar yapılmıştır."

"Rohingyalar'ın köyleri yakıldı, sivillere yönelik saldırılar, cinayetler, tecavüzler gerçekleşti" "Rohingyalar'ın köyleri yakıldı, sivillere yönelik saldırılar, cinayetler, tecavüzler gerçekleşti"

 Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Çiçek OTLU, konu üzerine soru önergesi verdi.

İstanbul Kadıköy'de, 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba eyleminde hayatını kaybeden 33 kişiyi anma etkinliğinde, aralarında, gazetecilerin, demokratik toplum örgütü temsilcilerinin, Milletvekillerinin, siyasetçilerin, Suruç’ta hayatını kaybedenlerin ailelerinin de bulunduğu kitleye kolluk güçleri tarafından müdahalede bulunulmuştur. Suruç katliamının yıldönümü nedeniyle toplanan kişilere biber gazi sıkılmış, Milletvekilleri dahi hırpalanmış, 154 kişi darp, işkence ve ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştır.  Kamuoyunda tepkilere neden olan kolluk güçlerinin uyguladığı şiddet görüntüleri basında yer almaktadır. Gözaltına alınan müvekkilleri ile görüşmek isteyen avukatların görüşmeleri engellenmiş, güvenlik şubeden darp ve hakaret ile dışarı atılmışlardır. 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3 üncü maddesi “Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” hükmünü içermektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesi ve Anayasa'nın 34 üncü maddesi; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını güvence altına almıştır.

Suruç’ta hayatını kaybedenleri anmak, Suruç katliamının arkasındaki gerçeklerin açığa çıkartılması  ve gerçek adaletin sağlanması taleplerini yinelemek için 8 yıldır bu etkinliği düzenleyen kişilere, kolluk güçlerinin hukuksuz bir şekilde, darp ve işkence ile müdahalede bulunması, Türkiye’nin taraf olduğu; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 5 inci maddesine,  İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’nin 3 üncü maddesine,  BM İşkence ve Diğer Zalimane Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi’nin 2 inci maddesine ve Anayasanın 17 inci maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.

Bu bağlamda;

1-Kolluk güçlerinin; Suruç katliamının 8 inci yılında anma etkinliğine katılan kişilere, Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı, hukuksuz bir şekilde müdahalede bulunmasının, temel hak ve özgürlükleri hiçe saymasının gerekçesi nedir? 

2-Suruç katliamının yıldönümü sebebiyle toplanan kişilere kolluk güçlerinin biber gazı sıkarak müdahalede bulunması, işkence ve ters kelepçe yaparak gözaltına alması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

3-Barışçıl eylem düzenleyen kitleye müdahale talimatının Bakanlığınız ve Valilik tarafından verildiği iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır?

4-Güvenlik şube polisleri tarafından avukatların müvekkilleri ile görüştürülmedikleri, işkence ve hakaretlerle dışarıya atıldıkları Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

5-Avukatlar neden müvekkilleri ile görüştürülmemişlerdir?  Bunun hukukun üstünlüğü ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır?

6-Suruç anmasına katılan Milletvekillerinin kolluk güçleri tarafından hırpalandıkları bilginiz dahilinde midir? Kolluk güçlerinin Milletvekillerine müdahalede bulunmasının hukuki dayanağı nedir?

7-Hiçbir gerekçesi ve hukuki dayanağı olmayan müdahalede bulunan, gözaltına alınanlara ve avukatlarına da kötü muamelede bulunan kolluk güçleri hakkında etkin soruşturma yapacak mısınız?

8-Muhaliflere yönelik, hiçbir gerekçesi ve hukuki dayanağı olmayan gözaltı ve tutuklamalar sırasında yaşanan işkence, kötü muamele ve darp olaylarının cezasızlıkla sonuçlandığı, görevini kötüye kullanan kolluk güçleri hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin işletilmediği iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır?

9-Kolluk güçlerinin, basın mensuplarının görüntü almalarını engellemesinin, eylemi takip eden Artı TV muhabiri Umut Taştan’ı ters kelepçe ile gözaltına almasının gerekçesi nedir?  Bunun basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğu iddialarına ilişkin açıklamanız nedir?

10-Yasaların, anayasanın ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin tanımladığı haklarını kullanarak eylem ve etkinlikte bulunan muhaliflere yönelik kolluk güçlerinin hukuksuz müdahalesini engellemeye yönelik çalışmalar yapacak mısınız?