"Baskı, sömürü ve savaş ile Türkiye’yi korkutmak isteyenlerden kurtulacağız. 85 milyon insanı özgür ve tok, ülkesi demokratik, emperyalist bağımlılıktan kurtulmuş, korkularından arınmış bir Türkiye kapı eşiğimizde bekliyor. Bu kapıdan Emek ve Özgürlük İttifakı ile geçeceğiz."

ADANA'DA BİRARAYA GELEN EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ - EMEK PARTİSİ - HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU - TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ - TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ TEMSİLCİLERİ 11 ARALIK ADANA HALK BULUŞMASINA ÇAĞRI YAPTILAR!

Emek ve Özgürlük İttifakı adına basın açıklamasını HDP Adana İl Eşbaşkanı Helin Kaya okudu.

Kaya; "Emek ve Özgürlük İttifakı, 24 Eylül'de İstanbul'da kuruluşunu ilan etti. Hep birlikte ülkemizin bugününde ve yarınında eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde bir değişimi yaratacak, siyasal ve toplumsal iradeyi güçlendirecek, kararlı duruşumuzu, mücadelemizi, dayanışmayı ve umudu büyütecek bir yürüyüşe çıktık" dedi.

Helin Kaya konuşmasına şu şekilde devam etti;

 Emek ve Özgürlük İttifakı hakkını arayan, iş, ekmek, barış, demokrasi, özgürlük ve laiklik diyen kendi kaderini eline alıp, kendi kendisini yönetmek isteyen TÜRKİYE’dir. Emek Özgürlük İttifakı hepimizin ortak birliğidir.

 Emek ve Özgürlük İttifakı Adana’da ilk defa halkın karşısına çıkıyor. Ancak ittifakın bileşenleri yıllardır emek, demokrasi ve barış mücadelesinin içinde ve önünde yer alıyorlar.

 Emek ve Özgürlük İttifakı, Türkiye’yi kucaklıyor. Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Ermenisiyle ülkenin birliğini ve geleceğini temsil ediyor.

Hakları ellerinden alınıp sefalete mahkûm edilmiş işçiler, hiçbir hakkı ve güvencesi olmayan Çukurovalı tarım işçileri, Saya işçileri, köylü, memur, esnaf, tüm ezilenler, yoksullar, geleceği karartılmış genç-yaşlı, kadın-erkek, eşitlik talebi olan Kürt halkı, Aleviler, herkes emek özgürlük ittifakı etrafında birleşiyor. Çünkü bu sadece bir seçim ittifakı değil, Türkiye'nin tüm kentlerinde, sokaklarında ve meydanlarında, tarlalarında ve fabrikalarında, okullarında ve üniversitelerinde, her alanda talepler etrafında mücadeleyi büyütmenin birliğidir.

İşçilerin emekçilerin, kadınların, gençlerin, çiftçilerin ve üreticilerin, Kürtlerin ve Alevilerin, LGBTİ+'ların, çocukların, tüm ezilen kesimlerin taleplerini ve mücadelelerini ortaklaştırmak üzere yola çıkan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın örgütlenmesi temelinde halk buluşmaları başladı.

Yaşadığımız ve her gün daha da derinleşen ekonomik, sosyal ve siyasal krizler karşısında toplumsal adalet, eşitlik ve güçlü demokrasi temelinde değişim mücadelesini ortaklaştıracak bu ittifakın Adana’da ilk Halk Buluşmasını gerçekleştiriyoruz.

TÜRKİYE DEĞİŞİM İSTİYOR

CHP'li Şevkin, “AKP, EYT’lileri, emeklileri düşünmüyor, günü kurtarıyor” CHP'li Şevkin, “AKP, EYT’lileri, emeklileri düşünmüyor, günü kurtarıyor”

Halk kendisinin yoksulluğunu artıran bir düzenin devam etmesini istemiyor. Halkın istediği çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Demokrasidir, toplumsal değişimdir. Kimse eskisi gibi yönetilmek istemiyor. İşçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, kadınlarıyla, gençleriyle, emeklileri, engellileri, Türkleriyle, Araplarıyla, Kürtleriyle, Sünni’si, Alevisiyle ülke değişim istiyor. Doğal çevremiz, neredeyse dile gelmiş değişim istiyor.

Derinleşen yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik, savaş dayatmalarıyla ülkenin kaderi haline getirilmek isteniyor. AKP ve MHP iktidarı ömrünü uzatmak, kaybettiği meşruiyetini şiddetle tesis etmek için yeniden savaş politikalarına sarılıyor.

Taksim'de sivillere yönelik gerçekleştirilen ve iktidar tarafından karartılmaya çalışılan vahşi saldırı gerekçe gösterilerek, Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok sivil yerleşim bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları, Türkiye halklarının değil iktidarın beka saldırılarıdır.

Sıkıştığı, siyaseten iflas ettiği ve yönetemediği her dönemde Türkiye halklarına, emekçilerine, ezilenlerine yönelik şiddet yöntemlerine sarılan AKP-MHP iktidarı, aynı yıkıcı politikaları bölge halklarına da dayatmaktadır.

Türkiye halkları ve emekçileri on yıllardır iktidarın Suriye başta olmak üzere bölgede yürüttüğü bu saldırgan politikasının ağır faturasını ödemektedir. Yiten canlar bu ülkenin çocuklarıdır, ülkenin ekonomisi talan edilmektedir, faşizan ve despotik yönetim sorgulanamaz hale getirilmek istenmektedir.

İçinden geçilen bu kritik dönemde Emek ve Özgürlük İttifakı olarak tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve buna uygun davranma konusunda kararlıyız. İttifakımız; bir mücadele birliği ve ortaklığıdır. AKP-MHP iktidarının faşizmle egemen olmak isteyen halk düşmanı politikalarına direnen, bu düzenden ve iktidardan kurtulmak; sorumlulardan hesap sormak isteyen tüm kesimlerin, siyasal ve toplumsal muhalefet güçlerinin katılımı, katkısı ve desteğiyle büyüyecektir.

İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir düzen için; halkın egemenliğine dayanan bir güçlü demokrasi için; Kürt sorununda barışçıl ve demokratik bir çözüm için; Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı için; kadınlar, gençler ve ezilen tüm toplumsal kesimlerin eşitliği ve özgürlüğü için; doğanın ve kültürel varlıklarımızın korunması için hep birlikte mücadele edeceğiz.

Çağrımız tüm emekçilere, demokrasi, hak, hukuk, özgürlük, eşitlik mücadelesini yürüten bütün toplumsal hareketler, kurum, kuruluş ve yurttaşlaradır.

Hep beraber sorumluluk alalım. Toplumu köleleştirmek isteyen, savaşla, zulümle ve açlıkla halkları teslim almaya çalışan, baskı ve sansürle gerçekleri karartmayı amaçlayan iktidarın, yangın yerine çevirdiği ülkeyi ortak taleplerimiz ve birlikte mücadelemizle özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edelim.

Adana’da emeğin, özgürlüğün ve barışın seçeneğini büyütmek için ilk adımı atıyoruz! 11 Aralık Pazar Günü Saat 14.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda “ŞİMDİ EMEK ve ÖZGÜRLÜK ZAMANI” diyeceğiz. Bütün halkları, gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına davet ediyoruz.

EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ - EMEK PARTİSİ - HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU - TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ - TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ