Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, gözaltında zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların cezalandırılması için 1995 yılından beri Galatasaray Meydanı’nda demokratik protesto hakkını kullanan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın adalet talebini Meclis gündemine taşıdı.

25 Mayıs 2024 tarihinde 1000. hafta buluşması gerçekleştirecek olan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın mücadelesinin neticesinde Galatasaray Meydanı’ndaki engellemelerin hafifletilmiş olduğunu vurgulayan EMEP’li milletvekilleri,  güvenlik güçlerinin demir bariyerlerle ve fiziki olarak meydanda bulunmaya devam etmesinin “caydırıcı etki” yaratabileceğine dikkat çekti. Buluşmalara katılan kişi sayısının keyfi bir şekilde 10 kişi ile sınırlandırıldığını, Anayasa Mahkemesi’nin çizdiği sınırların dışında ve insan hakları kurumlarının idari taciz olarak nitelendirdiği şekilde, çok sayıda kamera ile kolluk kuvvetleri tarafından toplanmaların kayıt altına alındığına dikkat çeken Bayhan ve Karaca, “Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan ve idari taciz teşkil eden kısıtlamalar, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın ve insan hakları savunucularının toplanma özgürlüklerini kullanmaları üzerinde caydırıcı bir etki yaratabilir. Bu caydırıcı etki aynı zamanda toplanma özgürlüğüne de yönelik bir müdahaledir. Bakanlığınız kısıtlama ve engellerin tamamen kaldırılması için bir adım atacak mıdır?” diye sordu.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Anayasa’nın 34. maddesince garanti altına alınan “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının” ihlali olduğuna dair iki ayrı kararı ve “oturma eylemi ve basın açıklamasına saygı duyulmalıdır” ifadelerini hatırlatan EMEP’li milletvekilleri, Bakan Tunç’a “Galatasaray Meydanı’nın etrafının bariyerle engellenmiş olmasının ve anıtın önünde basın açıklama yapılmasının engellenmesinin hukuki dayanağı nedir?” sorusunu yöneltti.

20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ :  BİRLİKTE YAŞAYABİLİRİZ, DÜNYA HEPİMİZE YETER 20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ : BİRLİKTE YAŞAYABİLİRİZ, DÜNYA HEPİMİZE YETER

EMEP’li Bayhan ve Karaca, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın buluşmalarına yönelik başlatılan soruşturmaların 28’inde kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (takipsizlik kararları) hiçe sayılarak Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 10 Haziran 2023 tarihindeki 950. Hafta buluşmasına katılan 20 kişi hakkında dava açıldığını hatırlattı. Milletvekilleri, “Gerçekleştiği koşullar yönünden birbirinden farklılık göstermeyen bu basın açıklamaları hakkında açılan ceza soruşturmalarının neredeyse tamamında takipsizlik verilmesi birinin ise davaya dönüştürülmesinin gerekçesi nedir” diye sordu.

Ayrıca, AYM kararlarını tanımayarak her hafta ve birçok kez de usule aykırı olarak yasaklama kararı talep eden ve bu talepleri kabul eden emniyet yetkilileri ve idari amirler hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı, Başta Maside Ocak Kışlakçı ve Gülseren Yoleri kararları olmak üzere AYM kararlarının gerçek anlamda uygulanması için bir adım atılıp atılmayacağı ve hakkında işkence ve kötü muamele iddiaları bulunan ve görevini kötüye kullanan kolluk kuvvetleri için herhangi bir idari ya da adli yaptırım uygulanıp uygulanmadığı ve yurttaşlara işkence eden polis memurlarının halen neden Galatasaray Meydanı’nda görevlendirildiği de Bakan Tunç’a yöneltilen sorular oldu.

Editör: Haber Merkezi