"Nitelikli eğitimin gerçekleşmesi için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır."

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi bugün 18.30’da Hamamyolu Yediler Parkı girişinde 14 Mayıs seçimleri sonrasında kurulacak yeni hükümetten isteklerini ifade ettiği bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Şube Başkanı Faik alkan okudu. Açıklama öyle:

WhatsApp Görsel 2023-05-09 saat 21.47.52

ÖĞRETMEN AYRIMINA YENİLERİ EKLENMİŞTİR

Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza yönelik taleplerimiz, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz siyasi iktidar tarafından görmezden gelinmektedir. Siyasi iktidar ve Millî Eğitim Bakanlığı eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine sorunlarımızı daha da kronik hale getirmiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) üzerinden eğitim emekçilerine yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları hayata geçirmiştir. Son olarak yandaş sendikaların desteği ile çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımına yenileri eklenmiştir.

ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENMELİDİR

Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan, bu kadar farklı ve dengesiz ücretlendirme uygulaması yapılan ikinci bir meslek grubu bulunmamaktadır. Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Nitelikli eğitimin gerçekleşmesi için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmelidir.

Demokrat Partili İlay Aksoy Suriyelilere verilen denklik belgelerini hatırlattı: Tehlike çok büyük Demokrat Partili İlay Aksoy Suriyelilere verilen denklik belgelerini hatırlattı: Tehlike çok büyük

YENİ HÜKÜMETTEN TALEPLERİMİZ

Eğitim Sen olarak 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak yeni hükümetten taleplerimiz şu şekildedir;

  • ILO-UNESCO ortak metni olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’nı esas alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır.
  • Kamuda en düşük maaş yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmelidir. 
  • Mevcut ücret farkları derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak, ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir.
  • Kamuda maaşlar başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerimiz siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı’nın insafına bırakılmamalıdır.
  • Sendikalarımızın ilk kurulduğu yıllardan bu yana temel talebimiz olan grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı yasal güvence altına alınmalıdır.