Mardin Milletvekili Beritan GÜNEŞALTIN, hasta mahpus Selver Yıldırım'ın tedavi sürecinde yaşadığı ihmaller ve hak ihlalleri hakkında İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu acil bir toplantı düzenlemeye çağırdı.

Yıldırım, uzun yıllardır çeşitli cezaevlerinde bulunmuş ve sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanamamıştır. 2014 yılında başlayan göz ağrıları ve görme kaybı, tedavisinin geciktirilmesi sonucu ilerlemiştir ve Yıldırım şu an itibariyle %85 oranında görme kaybı yaşamaktadır.

Yaşadığı süreç, Yıldırım'ın tedavisinde yaşanan aksaklıkları ve maruz kaldığı muameleyi gözler önüne sermektedir. Tedavi sürecinde karşılaştığı sorunlar arasında, tıbbi muayeneler sırasında hekimlerin keyfi uygulamaları ve tıbbi yardımlardan yeterince faydalanamaması gibi durumlar bulunmaktadır.

Yıldırım'ın tedavi süreci boyunca yaşadığı sıkıntılar, birçok hasta mahpusun benzer durumlarla karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bu nedenle, GÜNEŞALTIN İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu, Yıldırım'ın ve diğer hasta mahpusların maruz kaldığı hak ihlallerini ele alacak acil bir toplantı düzenlemeye davet etmiştir.

Bu çağrıyla birlikte, hasta mahpusların yaşadığı hak ihlalleri ve sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar kamuoyunun gündemine taşınmıştır. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun konuyu ele alması beklenmektedir.

Mardin Milletvekili Beritan GÜNEŞALTIN,'ın komisyon başkanlığına verdiği dilekçe

İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

28 yıldır birçok cezaevinde kalmış olan hasta mahpus Selver Yıldırım, zamanında cezaevlerinde sağlık hizmetlerinden etkin yararlandırılmamasından, tedavisinin geciktirilmesinden, kimi hekimlerin keyfi uygulamalarından dolayı 2014 yılında başlayan göz ağrıları ve görme kaybı ilerlemiş, hastalığına 7 yıl gibi bir süre sonra ancak teşhis koyulabilmiştir. Yıldırım tüm bu sebeplerden an itibariyle %85 oranında görme kaybı yaşamaktadır.

Selver Yıldırım’ın Elbistan’dan başlayan Antep ve Ankara’ya kadar uzanan tedavi olamama/tedavisinin geciktirilmesi hikayesi ise birçok hasta mahpusun hikayesi ile benzerlikler göstermekle birlikte yaşanan hak ihlallerini de çok açık şekilde gözler önüne sermektedir.

ÖĞRENCİ, VELİ VE ÖĞRETMEN HAKLARINA ODAKLANAN ÖNCÜ BİR YAKLAŞIM ÖĞRENCİ, VELİ VE ÖĞRETMEN HAKLARINA ODAKLANAN ÖNCÜ BİR YAKLAŞIM

Kendisinin ve avukatlarının yaptıkları aktarımlara göre; Yıldırım, Elbistan Cezaevinde kalırken çok kez sevk edildiği Elbistan Devlet Hastanesi’nde Yusuf Güneş isimli hekimin tıp etiğine aykırı şekilde kelepçeli muayene dayatmasını kabul etmemesinden ötürü yıllarca tedavi olamamıştır. 7 yıl gibi uzun bir sürenin ardından Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde gözlerinde “sıvı sızıntısı” olduğuna dair teşhis koyulan Yıldırım’ın, lazerli tedavisi “lazer bozuk” gerekçesiyle yapılmamış, Elbistan’da yapılması söylenmiştir. Ancak ilçe hastanelerinde bu sistem olmamasından dolayı yine tedavi olamamıştır. Ciddi bir görme kaybı yaşamasına sebep olan tüm bu sürecin ardından Antep’e sevk edilmeden önce cezaevi revirinde Ali Balkan isimli hekimin kendisine yalnızca sıradan bir göz damlası vererek hastalığının ilerlemesine adeta göz yumduğu da belirtilmiştir. Antep’te ise “lazer fabrikaları kapatıldı” gibi bir sebeple yine tedavisi yapılamayan Yıldırım’a yalnızca birkaç iğne yapılmış ve burada aylarca tek başına tutulmuştur.

Son olarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen mahpusun tedavisine Bilkent Şehir Hastanesi’nde başlanmasına rağmen hangi aralıklarla lazer işleminin yapılacağına dair bilgi almak isteyen mahpus, Fatma Sema Atakan isimli hekimin “İstemiyorsan yaptırma, zamanımı alıyorsun!” benzeri ifadeleriyle ve tıp etiğine de aykırı şekilde politik mahpus olmasından ötürü ayrımcı yaklaşımlarıyla karşılaşmıştır.

Yıldırım’ın görme kaybının ilerlememesi için ışıktan korunması yani güneş gözlüğü kullanması gerekmekte ancak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi yönetimi, buna dair hekim tarafından yazılan raporlar da olmasına rağmen gözlüğü ve okumasına yardımcı olmak için reçete edilen büyüteci kendisine “güvenlik” gerekçesiyle vermemektedir.

Bu bağlamda, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun Selver Yıldırım’ın ve hasta mahpusların maruz kaldıkları hak ihlallerine ve sağlık hizmetlerine erişememelerine dair acil bir toplantı yapmasını, yaşanan mağduriyetlerin çözümüne ve yapısal değişikliklere dair gerekli çalışmaların yapılmasını arz ve talep ederim. 14.11.2023

 

 

 

 

Beritan GÜNEŞALTIN

Mardin Milletvekili

Editör: Haber Merkezi