Tülay Hatimoğulları; “9 Kasım 2022 tarihinde Hatay Erzin’de 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk, elim bir iş cinayeti sonucu hayatını kaybetmiş, İSİG Meclisi verilerine göre son 10 yılda 611 çocuk iş cinayetleri sonucu aramızdan ayrılmıştır.”

Çocuk iş cinayetlerinin bir “çocuk emek sömürüsü” politikası olduğunu vurgulayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin bu konuda sıraladığı acil talepler ile ilgili Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e vermiş olduğu Soru Önergesi ve konuyla ilgili açıklaması şu şekildedir;

9 Kasım 2022 tarihinde Hatay Erzin’de 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk, elim bir iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti. Bir narenciye paketleme fabrikasında gece saatlerinde çalıştırılan Dicle, kıyafetinin bir bölümünü makineye kaptırması sonucu maalesef aramızdan ayrıldı.

Haziran 2021 tarihinde yayımlanan “Çocuk işçilik yasaklansın!” başlıklı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna göre, Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçi vardır ve bu sayı yaz aylarında ise 5 milyona yaklaşmaktadır.

Çocuk işçiler kayıt-dışı çalıştırılmakta, mevsimsel dönemlere göre çocuk işçi sayısı dalgalanmakta ve yaşın getirdiği bağımlılıklardan dolayı çocuk işçiler örgütlenememektedir. Bakanlık’ın resmi verilerine göre; çocuk işçi ölümleri her yıl 0 ile 5 kişi arasındadır. SGK kayıtlarına göre ise; 2013-2021 yıllarını kapsayan 9 yılda 102 çocuk çalışırken hayatını kaybetmiştir. Oysa İSİG Meclisi verilerine göre son 10 yılda 611 çocuk çalışma yaşamındaki en çıplak şiddet olan iş cinayetleri sonucu aramızdan ayrılmıştır.

Daha düşük ücretlerle çalıştırılmaları ve örgütlenememeleri nedeniyle güvencesiz iş alanının en büyük parçası olan çocuk işçilik, pandemi dönemiyle artış göstermiştir. Çocuk iş cinayetlerinin bir “çocuk emek sömürüsü” politikası olduğunu vurgulayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin bu konuda sıraladığı acil talepleri Dicle Nur Selçuk’un ölümünün ardından tekrar iletiyoruz.

Bu bağlamda;

1. Ucuz çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan eğitim sistemi ve eğitim politikalarına son vermek üzere ilgili Bakanlıkla birlikte çalışmalarınız olacak mıdır?

2. Çocuk emeğiyle ilgili verilerin bilimsel, güvenilir ve düzenli bir şekilde yayınlanması sağlanacak mıdır?

3. Kayıt-dışı çocuk işçi çalıştıran kişi ve kurumlara caydırıcı cezalar verilmesi için çalışmalarınız var mıdır?

4. Yasadışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınması, denetimlerin etkin ve sıkı bir şekilde yapılması, ilgili mevzuatların yürürlüğe koyulması için hazırlıklarınız var mıdır?

5. Çocuk işçiliğini yasaklamak üzere çalışmalarınız var mıdır?