KHK'lı Platformları Birliği; İnsan Haklarının Güvence Altında Olduğu, Hukukun Üstün Olduğu, Yaşanabilir Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ediyoruz 

Platformun konuyla ilgili açıklaması ve çağrısı şu şekilde;

Bu dönemde çarşaf çarşaf listeler halinde kimlik bilgilerinden kurum sicil numaralarına kadar her şeyi ifşa edilen yüzbinlerce insan kamu görevinden çıkarılmış, pek çok eğitim, sağlık, medya kurumu kapatılmış ve milyonlar hem açlığa mahkum edilmiş, hem de bu insanlara aileleri ile birlikte sivil soykırım uygulanmıştır.

OHAL KHK'ları ile kamu, özel sektör ve hayatın her alanında hakları gasp edilmiş, yaşam hakkı dahil evrensel insan hakları ve 152 anayasal hakkı ihlal edilmiş, direkt olarak 2 milyon, dolaylı olarak da 8 milyon insanız.

İnsan hayatı için uzun sayılabilecek yedi yılı aşkın zamandır, KHKlarla oluşturulan ve milyonlarca insanın hayatını altüst eden 20 Temmuz sivil darbesinin evrensel hukukta karşılığının olmadığı insaf ve vicdan sahiplerince bilinmektedir.

Mecrasından çıkmış ve kontrolsüz güce endeksli adalet ve yargı sistemi, bu apaçık realiteyi görmezden gelmeye devam etmekte ve evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak araçsallaştırılan hukuk yapısı ile ülkenin en nitelikli bireylerine zulmetmeyi görev telakki etmiştir. Kitle iletişim araçlarında baş döndürücü gelişmenin yaşandığı ve globalleşen dünyanın adeta köy haline geldiği günümüzde, insanlık ailesinden sadra şifa bir tepkinin gelmemesi, insanlığın geleceği açısından endişe vericidir. Bu süreçte geç de olsa, AHİM’den çıkan lehte kararlar biz KHKlar için bir umut ışığı olsa da, siyaset kurumunun dayatmaları, haklarımızın iadesi yolunda engel teşkil etmektedir.

Kapsamlı ve etkili bir karar olması bakımından AHİM Yalçınkaya kararı, hukuki mücadelemizde elimizi güçlendirmektedir. Bu olumsuz sürecin siyaseten çözülebileceğine olan inancımızdan dolayı bu etkinliğimizde doğrudan milletvekilleri hedef kitle olarak seçilmiştir. İllerimizden seçilen milletvekillerinin sosyal medya hesapları tespit edilerek tüm milletvekillerine AHİM kararlarını duyuracağız!

Nevroz Uysal Aslan; Patnos Cezaevinde yaşanan işkence ve hak ihlalleri ile ilgili soru önergesi verdi. Nevroz Uysal Aslan; Patnos Cezaevinde yaşanan işkence ve hak ihlalleri ile ilgili soru önergesi verdi.

Bu akşam saat: 21:00’de hep birlikte güçlü bir ses olarak;                                                                       

#HaberinizVarmı 

Diyeceğiz!                 

Editör: Süleyman Devrim Boğa