KİŞİNİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU

Yazar Manşet-18

Türk Ceza Kanununun Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde 123. maddesinde düzenlenmiştir:

"Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir."

Bu suçta kişi karşı tarafı yani mağduru rahatsız etmekte, mağdurun özel ve sosyal hayat yaşamasına, psikolojik dinginliğine müdahale etmektedir. Hukuken korunan değerler, mağdurun iç huzuru, karar verme ve hareket özgürlüğüdür. Kişinin huzur ve sükununu bozma suçu, bazen başka bir suça ile beraber işlenebilir ve suçun unsuru haline gelebilir. Örneğin telefonla cinsel taciz suçu işlenmesi halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu cinsel tacizin unsuru haline geldiğinden, fail sadece cinsel taciz suçu ile cezalandırılmaktadır.

Kişinin huzur ve sükununu bozma suçunda 3 seçimlik hareketten herhangi birinin yapılması durumunda bu suç işlenmiş olmaktadır. Bunlar :

1-      Israrla telefon edilmesi,

2-       Israrla gürültü yapılması

3-       Israrla hukuk aykırı başka bir davranışta bulunulması.

Israrla telefon edilmesin de kişi mağduru birden fazla kere telefonla araması, telefon aracılığı ile mesaj atılması, iş telefonundan aranması halinde bu suça vücut vermektedir. Aynı şekilde ısrarla telefonla araması, telefonu açık tutarak konuşmaması, müzik veya sesler dinletilmesi de suçun meydana gelmesine yol açmaktadır. Gönderilen mesajların bir anlam ifade etmesinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan mesajların , ısrarla gönderilmesidir. Telefonla aranma veya kısa mesaj gönderilmesinden başka sosyal medya hesapları üzerinden aramalar yapması, mesaj gönderilmesi halinde de suç işenmiş sayılacaktır. Birden fazla kez'in sayısı belirlenmesi her somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.

Israrla gürültü yapılmasın da ise, ısrara telefon edilmesi gibi birkaç kez yapılmasının yani sayının bir önemi yoktur. Önemli olan gürültünün mağduru rahatsız edecek boyutta ve ısrarlı olarak gürültü yapılması halinde suç işlenmiş kabul edilecektir. Bir kez bile yapılan gürültü daha suçun oluşumu için yeterli kabul edilmektedir. Gürültünün, sinema filmi veya müzik gibi anlamlı bir eserden gelen bir ses olabileceği gibi anlamsız bir ses de olabilir. Israrla gürültü yapıldığına dair video kaydı, tanık gibi delillerle ispat edilebilecektir.

Israrla hukuka aykırı bir davranışta bulunulmasına baktığımız zaman anlamamız gereken, belirli bir kişiye yönelen, ısrarlı, huzur ve sükunu bozmaya dönük davranışlardır. Örneğin, kapı zilinin belirli aralıklara ısrarla çalınması, yolda yürürken araba ile mağduru rahatsız etmesi, ard arda e-mail göndermek. Facebook, whatsapp,twitter, instagram vb. gibi internet üzerinden iletişim ve mesajlaşma da hukuka aykırı bir şekilde ısrarla yapılması da bu suçu oluşturmaktadır.

Huzur ve sükunu bozma suçunun ceza davasının sonuçlanmasından sonra ya da yargılama aşamasında devam ederken tazminat davası açılabilir.