90 YILDIR UYGULANAN VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUĞUN İCRA YOLU İLE TESLİMİ SON BULUYOR.

WhatsApp-Image-2022-04-03-at-14.50

ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN YENİ UYGULAMA 11 İLDE BAŞLIYOR.

1932 yılında getirilen icra ile çocuk teslimi, senelerdir uygulamadaki sorunlar nedeniyle eleştirilmekteydi. Boşanmış ya da boşanma aşamasındaki ailelerin “çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurması” işlemleri yıpratıcı bir süreçti.

Eski uygulamada çocuklar ne yazık ki icra dosyalarına konu oluyor, çocuk için hacze eve gidiliyor, çocuk ve kişisel ilişki kuramayan ebeveyn travma yaşıyordu. Teslim sırasında polis, memur, pedagog ve bazen de gazetecilerin olması çocukların unutamayacağı travmalara sebep oluyordu.

 

Eski uygulama boşanma aşaması kötü geçen ebeveynlerin çocuğu da bir koz olarak kullanmasına da sebep oluyordu.

Çocuğunu görmek isteyen ebeveyn icra takibi için, teslime gelecek olan pedagog için ve çocukları teslim alacağı yere kadar gidilecek araç ve yol masrafı için ayrı bir ücret ödemek zorundaydı. 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

4 NİSAN 2022 PAZARTESİ, 11 İL MERKEZİNDE BAŞLAYACAK

“Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması” işlemlerinin İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine bu işlemlerin Adalet Bakanlığınca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama 4 Nisan 2022 Pazartesi günü 11 il merkezinde başlayacak.

Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Uşak illerimizde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından 4 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren yerine getirilecek. Bu uygulama 2022 yılı sonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılacak. 

YENİ UYGULAMADA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ NASIL KURULUYOR?

  • Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair Aile Mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

(Müdürlük bulunmayan yerlerde bu Kısım kapsamında yer alan görevler, Adalet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.)

  • Mahkeme kararını yerine getirilmediğinden hak sahibi müdürlüğe başvuruda bulunacaktır. Başvuruyu alan müdürlük, müdürlük tarafından gün ve saatte çocuğun teslim edilmesi için belirlenen yere getirilmesi bildirilecek, bildirimin yapılması halinde tutanak tutulacaktır. Kişiye ulaşım sağlanamaz ve bildirim yapılamazsa da tutanağa yazılacaktır.

  • Teslim yeri Müdürlük tarafından belirlenecektir. Teslim işlemi adına valilik ve belediyeler tarafından araç tahsisi, sürücü görevlendirilmesi gerçekleştirilecektir.

  • Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk hak sahibine teslim edilir. Hak sahibine; ilam veya tedbir kararında belirtilen sürenin bitiminde çocuğu, belirlenen yere getirmek zorunda olduğu, çocuğu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan makul sebepler hariç olmak üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında suç duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak tebliğ edilir. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse hak sahibi hakkında Müdürlük tarafından suç duyurusunda bulunulur ve müteakip süreç hakkında yükümlü bilgilendirilir.

  • Yükümlülüğü yerine getirecek anne ya da babaya müdürlük ulaşamaz ya da ulaştığı vakit çocuğu getirmeyeceğini bildirir veya çocuğu belirlenen yere getirmez ise yükümlüye çocuk “teslim emri” gönderecektir.

  • Teslim Emrinde; Müdürlüğün belirlediği gün ve saatte, belirlenen yere çocuğu getirmek zorunda olduğu, belirtilen yere getirilmesine engel teşkil edecek derecede haklı mazereti varsa çocuğun müdürlükçe alınmasını talep etmesi gerektiğini teslim gününden önce söylemesi, çocuğu getirmediği ya da haklı mazeret olmadan Müdürlükçe alınmasını talep etmezse uzman veya öğretmen ya da gerekli görülür ise kolluk eşliğinde zorla alınacağı, teslim emrini yerine getirmediği vakit disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, Müdürlüğün yaptığı işlemlere karşı ya da öğrenme veya tebliğden itibaren 1 hafta içinde Müdürlüğün bulunduğu Aile Mahkemesi’ ne şikayet edilebileceği belirtilecektir.

Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak şikâyet üzerine, fiil suç teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.

(Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefet MADDE 41/F- (Ek:24/11/2021-7343/44 md.)