2 Haziran 2023 Cuma
Avukat Belma Kayran

Tüm Makaleleri

Avukat Belma Kayran

Suça Sürüklenen Çocuk

Türk Hukuku'nda çocuk, “Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası hukukta, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 1. maddesinde; "reşit ol...

Çocuk İşçiliği

Kişisel özelliklerine bakılmaksızın 18 yaşın altındaki her gerçek kişi çocuktur. Çocuklara karşı aklımıza farklı farklı hak ihlalleri gelse de, dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan bir gerçeklik v...

Kadın ve Sağlıkçılara Şiddette Neler Değişti.

Kadına ve Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yapılan düzenlemelerde neler değişti.