Türkiye'nin Gandi'sinden  Bay Kemal'e gelen siyaset yolculuğu  meşakkatli, zorlu ve mücadele dolu geçmiştir.

bülent

22 Mayıs 2010 tarihinde genel başkan seçilen sayın Kemal Kılıçdaroğlu siyaset sahnesine Türkiye'nin Gandi'si adıyla gelmiştir. Daha ilk gün genel başkanımızın şiddetsizlikten yana ,barış sever ve hakikat ehli olduğu anlaşılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu tüm yaşamı ve genel başkanlığı boyunca gerçeklik ve  barış içinde  yaşamıştır. Bu durum tarihte çok az kişiye nasip olmuştur. Türkiye halkının her dönem sevgi, diyalog ve başkalarına saygı ihtiyacı olduysa da bu dönem bu ihtiyaç çok daha fazla hissedilmektedir.. Bu ihtiyacı giderecek ve toplumu rahatlacak kişi doğruluğu ve dürüstlüğü tescil edilen genel başkanımızdır.

“İnsanlığa olan inancı kaybetmemelisiniz. İnsanlık bir okyanustur; bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenmez” Mahatma Gandi. Genel başkanımız da bu sözdeki anlayış ve ilkelere dayanarak asla umudumuzu kaybetmemiz gerektiğini ve Türkiye'nin artık Bay Kemal'inin olduğunu müjdelemiştir. Bay Kemal'in hayalleri, istekleri ve hedefleri bize yeni ve güvenli bir hayat vaat etmektedir.

Bay Kemal'in liderliğinde neler olacak

-Hak eden ve liyakat sahibi kişi; idareci, yönetici ve temsilci olacaktır. Kim ki erdemli , dürüst ve çok çalışıyorsa beğenilen ve tercih edilen olacaktır.

-İnsanlar, paraları ve imkanları yok diye sağlık ile eğitim hizmetinden mahrum  kalmayacaktır.

-Ülkemizde  ödenen vergiler nereye, nasıl ve kim tarafından harcanıyor ? Tarafsız ve bağımsız denetim kurumları tarafından şeffaf bir şekilde denetlenecek ve kamuoyu bilgisine açık olacaktır. Keyfi ve gizli ödeme kapıları kapanacaktır.

-Aile destekleri sigortası ile her evin  en az asgari ücret miktarı kadar geliri olacak ve bu gelir evin kadınının hesabına yatırılacaktır.

-Tüm komşu ve yabancı diğer ülkeler ile dostluk ve barış içinde görüşme yapılacaktır. Büyük çöküşlere  şiddet ve savaş ortamı neden olmuştur..Mesala Bay Kemal olsaydı..Suriye ve Suriyeliler sorunu olmayacaktı.

-Emeklilerin tüm yaşamlarını yoksunluk ve yoksulluk içinde tüketmelerine göz yumulmayacaktır.. İnsani dokunuş ve ekonomik düzenlemeler ile ömürlerinin son dönemlerinde huzurlu olmaları sağlacaktır..
-Gençlerimizin gözü Yurt dışında olmayacak, gençler hem vatansever hem de halkçı olacaklardır..Tüm bilgi ve zekalarını Türkiye halkı ve Türkiye için kullanacaklardır.. Onlara kendi ülkelerinde özgür,eşit ve onurlu yaşamanın imkanı ve güvencesi sunulacaktır..

-Zeki ve çalışkan her öğrenci  devlet güvencesinde olacaktır.Barınma ve Üniversite de okuma imkanı en üst seviyede sunulacaktır..Yoksul ve fakirsin diye sahipsiz olmayacaksın..

-Türk parası ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı  değerli olacaktır.Hiç kimse elini kolunu sallayarak sınırlarımızı aşamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı satılamayacaktır.

-İklim, gıda ve enerji krizi için bilimsel ve teknolojik tüm önlemler alınacaktır.. Akıl ve deneyimler neyi emrediyorsa ona sığınılacaktır.. Ülkemizdeki yer altı ve yer üstü kaynakları korunacak ve hiçkimseye peşkeş çekilmeyecektir..

-İnsanlar;  inançları, dilleri ,kimlikleri ve giyimleri nedeniyle ayrıştırılmayacak ve ötekileştirilmeyecektir..

-Demokrasi ve laiklik, tüm kurum ve kuralları ile insanca ve hakça yaşama hizmet edecektir.

-Bağımsız yargı ve adalet lekesiz ve eksiksiz olacaktır…

-Memur, işçi veya çiftçi her kim ki çalışıyor ve üretiyorsa hak ettiğinin karşılığını tam ve eşit alacaktır.

-Neo-liberalizm ve vahşi kapitalizm sona gelmiştir.. İnsanlık için yeni bir dönem ve hayat var.. Daha adil ve güzel bir hayat için eşitlik ve gelir dağılım dengesi gerekmektedir.. Sevgi ve adalet ilkelerine bağlı Bay Kemal sadece Türkiye için değil Dünyanın tüm ülkeleri ve halkları için umut olacaktır..
Mahatma Gandi “Benim hayatım, mesajımdır”  demiştir.

Bay Kemal'in hayatı da bize mesajdır..
Temiz, saf, adil ve düzgün bir insan yani Bay Kemal bizim kurtarıcımız olacaktır.. Birlikte kötülüğe karşı savaşacağız.. yanındayız ve yolundayız Bay Kemal..