KADINA VE SAĞLIK ÇALIŞANINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Kadına ve Sağlık Çalışanlarına Şiddetin önlenmesine  ilişkin Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlenen maddelere göre Takım elbise ile İyi hal indirimi olmayacak! İyi hal indirimi kararı veriliyorsa gerekçesi açıklanacak. Ayrıca ISRARLI TAKİP SUÇ OLDU.

Yasayla kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alındı.

Türk Ceza Kanunu' ndaki takdiri indirim nedenleri sınırlandırıldı. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olmayacak.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirimde etkili olmayacak. Eğer Takdiri indirim uygulanacak ise takdiri indirimin gerekçesi mutlaka kararda gösterilecek.

Kanun da yapılan düzenlemeler ile Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi için kadına yönelik işlenen suçlarda ceza arttırımına gidildi. Örneğin; kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun Kadına Karşı İşlenmesi halinde cezası artacak.

Kadına karşı işlenen Kasten Öldürme Suçu nitelikli hal olarak düzenlendi.

KADINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZA ALT SINIRI DEĞİŞTİ.

  • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırı değişerek 4 aydan 6 ay hapis cezasına yükseltildi.
  • Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı 2 yıl 6 ay hapis cezasına yükseltilmiştir.
  • İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl hapis cezası olan alt sınırı 5 yıl hapis cezası olarak değiştirildi.

Av. Asile Betül Yayla

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarında verilecek ceza ise 6'da 1'i oranına kadar artırılacak. 

ISRARLI TAKİP

5237 sayılı Kanuna yeni bir madde eklemek suretiyle, ısrarlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirildi.

Israrlı takip suçunun getirilmesinin amacının: Mağdurun maddi ve manevi kişiliğine veya vücut bütünlüğüne yönelik daha ağır fiiller ortaya çıkmadan önceki aşamada ısrarlı takip fiillerinin orantılı bir yaptırıma bağlanması olduğu belirtildi.

Kadına yönelik şiddet içeren suçlarla etkin mücadele edebilmek için öncelikle ısrarlı takibin önlenmesi amaçlanmıştır. Israrlı takip Fransa, Almanya, İtalya, Belçika gibi ülkelerde benimsenmiş bir suçtur. Elbette ki ülkelerin sosyal ve kültürel yapısına göre suçun tanımı ve verilecek ceza değişmektedir. Bizde yeni bir madde eklemek suretiyle belirlenen Israrlı takip suçu; mağdurun fiziki olarak izlenmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi haberleşme ve iletişim araçları, bilişim sistemleri veya üçüncü kişileri kullanarak mağdurla temas kurulmaya çalışılması şeklinde de suç olarak kabul edilmiştir. Maddede belirtilen hareketlerin bir ya da birkaçının ısrarlı bir şekilde yapılması bu suçu oluşturacaktır. Failin kastının olmasıyla bu suç gerçekleşecektir. Failin mağdurla bir şekilde ısrarlı teması suçu oluşturacaktır.

Bu suçun faili herkes olabilir. Ama mağdurlar genelde tanıdıkları kişilerin takibine maruz kalmaktadır. 

ISRARLI TAKİP SUÇUNUN;

“a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,

b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,

c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi,

hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

  • Ayrılık kararı verilen ya da Boşanılan Eşe karşı işlenmesi,
  • Çocuğa karşı işlenmesi,
  • Hakkında uzaklaştırma veya konuta işyerine yaklaşmama kararı verilen fail tarafından işlenmesi

Ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir.

Israrlı takip suçu uzlaştırmaya tabi tutulmamıştır.