Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

KHK’lı, 100 kişi intihar etti, 600 kişi çeşitli nedenlerle yaşamını kaybetti.

A+ | A-

OHAL KOMİSYONU DERHAL LAĞVEDİLMELİDİR!

KESK Adana Şubeler Platformu Atatürk Parkında Bir Araya Gelerek KHK İle İhraç Edilen Kamu Emekçilerinin Görevlerine Döndürülmesi Çağrısında Bulundu.

KESK Adana Şubeler Platformuna Bağlı Sendika Yöneticileri, KHK’lılar, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Bir Önceki Dönem CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Emek Partisi ve HDP basın açıklamasına katılarak destek verdi.

KESK ve katılımcılar adına basın açıklamasını Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya okudu. Kaya’nın ardından HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’da bir konuşma gerçekleştirdi.

KESK Tarafından Yapılan Açıklama Şu Şekilde;

Demokratik ve hukuk devletinin en önemli özelliği kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Hiçbir hukuk devletinde yargı yürütmenin emrinde görev yapmaz. Yargı bağımsızdır. Yargının bağımsızlığı ülkede yaşayan her vatandaşın, aynı zamanda yaşam güvencesidir. Bağımsız yargıya sahip olan ülkelerde hukuk evrensel kurallarına göre işler. Sonradan siyasi ihtiyaçlar üzerinden yargı görevi başka kuruluşlara bırakılamaz, ne yazık ki 15 Temmuz darbesinden sonra OHAL döneminde çıkan KHK kararlarının görüşüldüğü OHAL komisyonu hukuk kurallarına göre kurulmamıştır.

Binlerce KHK’lının hak aradığı bu komisyon görevini açık ve şeffaf bir yargı organı gibi yapmamaktadır. Hepimizin bildiği gibi KHK ile ihraç edilenlere, hiçbir açıklama yapılmamış, hiçbir gerekçe gösterilmemiş, savunma haklarını bile kullanamamışlar, haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilmişlerdi.

2 yıldır OHAL komisyonun hukuk dağıtmasını bekleyen KHK’lıların durumu bir an önce hukuk kuralların işlediği bağımsız yargı organlarınca görüşülmelidir.

Komisyon, son resmi açıklamasını 2 Ekim 2020 tarihinde yapmıştır. 02.10.2020 tarihi itibari ile Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (110.250)   dikkate alındığında, incelemesi devam eden ve halen karara bağlanmayan 16.050 başvurunun 2.441’i KESK’lilere aittir. Oransal olarak %15’e denk gelmektedir. Tüm başvurulardan hala %13’ünün karara bağlanmadığı göz önüne alındığında kalan dosyalar içerisindeki KESK’lilerin oranının yüksekliği bilinçli bir geciktirme ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

20 Temmuz sonrasında özel kurumlardan ihraç edilenlerle birlikte toplam 150 bin kişi işinden edildi. Bu süreçte yaklaşık 100 kişi intihar etti, 600 kişi çeşitli nedenlerle yaşamını kaybetti. 30 kişi Meriç sularında boğuldu. Türkiye ortalamasının 30 katı KHK’lılar arasında boşanma yaşandı. KHK’lılara tapuda şerh düşüldü. Kredi kartları iptal edildi. Hiç bir işte çalışmalarına izin verilmedi.

Bu vesile ile bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; süreç daha fazla uzatılmamalı, hukuksuzca ihraç edilenler derhal görevlerine iade edilmelidir!