• Bu mücadele bir işe dönüş veya iaşe mücadelesi değil bir demokrasi mücadelesidir. 
  • Biz KHKlılar yedi yıldır şeffaf bir şekilde kamusal alanda taleplerimizi dile getiriyoruz.  
  • Bu taleplerimizin başında da KHKlar GİDECEK diyoruz, bunu her yerde söylüyoruz.

"Hak mutlaka bir gün yerini bulacak ve haksızlığı yapanlar da mutlaka insanlık önünde bir gün hesap vereceklerdir. Bu bir insanlık suçudur, soykırımdır. Bu soykırımı yapanlar elbet bir gün Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkıp hesap verecekler"

İHD, İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI SUSMADI, SUSMAYACAK! İHD, İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI SUSMADI, SUSMAYACAK!

SEN YOKSAN ÇOK EKSİĞİZ

Adalet Gelirse; Yurttaş olarak taleplerimizi, KHKlılar olarak işlerimizi ve özgürlüklerimizi ve yaşam hakkımız başta olmak üzere özgür bireyler olduğumuzu, inanç ve aidiyetlerimizi savunacak adaleti ölçü göreceğiz...

Bu akşam 21.00'da X etkinliğinde birlikte olalım. Birleşerek mücadele edelim

Editör: Süleyman Devrim Boğa