Yetkililer plastik üretimini azaltma, tek kullanımlık ve kısa ömürlü plastik ürünleri ortadan kaldırma ve plastik olmayan alternatiflere geçme ihtiyacının altını çiziyor.

Bu çabanın aciliyeti, her yıl yaklaşık 430 milyon ton  plastiğin üretildiği,  devam eden küresel plastik kirliliği kriziyle vurgulanıyor.

Bunun yaklaşık üçte ikisi atılıyor ve hem çevreye hem de besin zincirine zarar veriyor.

Üçüncü oturumu için bir araya gelen Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (INC-3) , müzakerelerin 2024 yılı sonuna kadar sonuçlandırılması hedefiyle, bu yılın başlarında yayımlanan plastik kirliliğe ilişkin uluslararası yasal olarak bağlayıcı belgenin sözde  sıfır taslağı üzerinde duracak.

'Tek kullanımlık ekonomi'ye hayır

INC Sekreterliği Genel Sekreteri Jyoti Mathur-Filipp'e göre  , plastik kirliliğinin ekosistemler, iklim, ekonomi ve insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisi, gezegene  yılda 300 ila 600 milyar dolar arasında bir maliyete neden oluyor.

Önlem alınmazsa  plastik üretiminin  önümüzdeki 20 yılda iki katına çıkması bekleniyor .

Organizatörler “kullan-at ekonomisinden” “yeniden kullanım ekonomisine” geçiş talep ediyorlar.

INC-3'te,  sürdürülebilir üretim ve tüketim, 'döngüsel plastik' yaklaşımına geçiş ve daha fazlası dahil olmak üzere plastik kirliliğinin çeşitli yönlerini ele alan 12 yan etkinlik yer alacak.

Yetkililer plastik üretimini azaltma, tek kullanımlık ve kısa ömürlü plastik ürünleri ortadan kaldırma ve plastik olmayan alternatiflere geçme ihtiyacının altını çiziyor.

Masanın üzerindeki metin

INC Başkanı Gustavo Meza-Cuadra Velasquez , delegelerin küresel bağlayıcı bir anlaşma olmasını umdukları bu haftaki yoğun görüşmeler öncesinde düzenlenen  basın toplantısında şunları söyledi: “Müzakerelerimizin çok önemli bir aşamasına giriyoruz… İlk defa biz Bir metinle tartışmaya giriyoruz.”

Mevcut eğilimler, gezegenimizi üç derecelik sonu gelmez bir sıcaklık artışına doğru götürüyor Mevcut eğilimler, gezegenimizi üç derecelik sonu gelmez bir sıcaklık artışına doğru götürüyor

Oturum, Nisan 2024'te Kanada'da yapılması planlanan başka bir taslak tartışma turuna katkıda bulunacak.

Uluslararası toplum plastik kirliliği kriziyle uğraşırken INC-3'ün sonucu ileriye doğru atılmış önemli bir adım olabilir.

INC Başkanı tarafından INC Sekreterliği'nin desteğiyle hazırlanan uluslararası yasal olarak bağlayıcı belgenin Sıfır Taslak metni artık  altı BM resmi dilinin tamamında mevcuttur.

Plastik kirliliği ve gezegene verdiği zarar hakkında daha fazla bilgi edinmek için BURAYA TIKLAYIN