Teknolojinin ve erişilebilirliğin dünyada artması ile birlikte bilişim sistemlerine yönelik suçlar da artış göstermeye başlamıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın her alanı internet ortamına taşındı. Bankacılık işlemleri, alışveriş, bilgi depolama ve bilgiye ulaşma gibi birçok alanda hayatlarımız siber ortamda devam edince Siber Saldırılara da çok sık rastlamaya başladık.

Hayatın her alanında köklü değişikliklere yol açan bilişim sistemleri ticaret, eğitim, iletişim, kamu hizmetleri ve özel sektörde olumlu gelişmelere yol açmış olsa da ne yazık ki kötü yönde de kullanılarak farklı suç tiplerinin doğmasına da neden olmuştur. Eski ve klasik olarak nitelendirebileceğimiz suçların yanında yeni ve farklı suç tipleri ortaya çıkmıştır. Bu yüzden pek çok ülke bilişim alanında yasal düzenlemeler yapmıştır.


Ülkemizde de bilişim suçlarına yönelik tek bir kanun yoktur. Onun yerine mevcut kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir. Türk Ceza Kanunu ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile Siber Suç ile ilgili düzenlemeler yapılmış, siber suçun ne olduğu ve hangi eylemlerin cezalandırılacağı belirlenmiştir.

TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları Nelerdir?

5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlemiştir.
5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır:
• Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
• Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),
• Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),
• Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).

Kanunumuzda bilişim suçları düzenlenmiş ayrıma tabi tutulmuştur. Her ne kadar böyle bir ayrım yapılmış olsa da gelişen teknoloji ile birlikte yeni suç tipleri çıkacaktır.


TCK da doğrudan bilişim suçu olarak nitelendirilebilecek suçlar bulunsa da bilişim sistemi aracılığıyla işlenebilecek genel suçlar da bulunmaktadır.
Dolaylı yollardan işlenen bilişim suçlarına örnek vermek gerekirse;
TCK 142/2-e hırsızlık suçunun bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi,
TCK 158/1-f dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi,
TCK 125/2 hakaret suçunun bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi,
TCK 134 özel hayatın gizliliğinin bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi gibi suçlar da bu kapsamda örnek olarak verilebilir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu

“ “Bilişim sistemine girmek”, bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken ya da uzaktan başka bir cihaz yoluyla erişilmesidir. Erişimi gerçekleştirmek için gevşek güvenlik önlemlerinden faydalanılabileceği gibi, var olan güvenlik önlemlerindeki boşluklar da kullanılabilir.


Ağ üzerinden virüsler (komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde), truva atı (trojan horse), macro virüsü, solucanlar gibi kullanılarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş yapılabilir.Bilgisayar veri ve sistemlerine yapılan izinsiz giriş, aynı zamanda, “bilgisayara tecavüz”, “kod kırma” ya da “bilgisayar korsanlığı” olarak da tanımlanmaktadır. Suçun, başkasına ait bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği gibi bir ağ aracılığıyla bilişim sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. Girmede, iletişimin kablolu veya kablosuz olması ile mesafenin yakın ve uzak olması arasında da fark yoktur.

Bir bilişim sistemine e-posta veya dosya gönderilmesi durumunda, bilişim sistemine girme söz konusu olmayıp yalnızca veri gönderildiğinden bu durum girme kapsamında düşünülemez. Mağdurun kişisel bilgisayarına ait işletim sistemine (windows, linux vs.), bir başka internet kullanıcısının, mağdurun rızası olmaksızın girmesi de suç oluşturacaktır.” (Yargıtay 8. Ceza Dairesi - Karar: 2015/2322)

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Faili ve Mağduru kimdir?

TCK 243 Madde metninde; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden “kimse” den bahsedilmekte olduğundan suçun failinin herkes olabileceği, bu kapsamda faile ilişkin bir sınırlama bulunmadığı görülmektedir.
Mağdur bakımından da özellik arz eden bir düzenleme yapılmamış olduğundan yine ilgili suç kapsamında, hukuka aykırı olarak kısmen veya tamamen girilen veya kalınmaya devam edilen bilişim sistemi üzerinde hak sahibi olan herkes bu suçun mağduru olabilecektir.

Bilişim Suçları ile Mücadele Nasıl yapılır?

“Bilişim Suçlarına karşı mücadele etmek için alınabilecek önlemler:

• Şirketinize veya şahsınıza ait bilgisayarınız ile özel güvenlik önlemleri almadan internete bağlanmayın.
• Bilgisayarların işletim sistemlerini güncel tutun
• Lisanslı bir virüs programı kullanın.
• Her ne kadar önlem almış olsanız da internet ortamında %100 güvenliğin hiçbir zaman sağlanamayacağını unutmayın!
• İnternet de tanıştığınız kişilere şahsınız, aileniz, adres, telefon, işiniz gibi konularda şahsi bilgilerinizi vermeyin.
• İnternet ortamında tanıştığınız kişilere kredi kartı bilgilerinizi vermeyin. Hatta internet ortamında sizin tanıdığınız kişilerin de hesabının da hacklenebileceğini dikkate alarak yazılan mesajlara şüphe ile yaklaşarak cevap verin.
• İnternet üzerinden yapılan yazışmalarınızda karşınızdaki şirketlerle özel bir yöntemle yazışırsanız birlikte ticaret yaptığınız şirketlere asılsız bilgiler veya sizi kötüleyici bilgiler gönderilse bile karşı taraf bunun sizden gelmediğine emin olur.
• Asla güvensiz isimsiz sitelerden ve SSL sertifikası olmayan sitelerden alışveriş yapmayın.” EGM

Bilişim Suçları Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

• Yasa dışı web sayfaları ile ilgili şikâyetlerinizi [email protected] e-mail ihbar adresine bildirebilirsiniz.
• Şahsınız ile ilgili şikâyetçi olduğunuz konular ile ilgili elde edebildiğiniz tüm deliler ile birlikte en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikâyetçi olabilirsiniz. Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak suç delillerinin tespiti için gerekli emniyet birimlerine müzekkere yazılmasını akabinde iddianame düzenlenmek suretiyle kovuşturmanın yapılmasını talep edebilirsiniz.