Siborg...

     Cyborg...

Sibernetik organizmanın kısa tanımlamasıdır Siborg.

Biyolojik, elektronik, mekanik ve bilgisayarlar dijitalleşme ile var olan tümleşik sibernetik organizmalardır.

İnsan ile teknolojilerin bütünsel olarak geliştirilmesi insan zekası ile yapay zeka ile birlikte düşünmesi diğer görme, duyma, yürüme, koşma, diğer fiziksel hareketleri diğer cisim ve insanlarla mobil iletişim.

Sibernetik canlılardaki sinir sistemlerinin bilgisayar, bilişim ve dijital teknolojilerine uyarlamaya çalışan bilim dalı olarak tanımlanabilir kısaca insanların diğer canlıların makinelerin uzaktan kontrolü ve iletişimi olarak kabul edilebilmektedir.

Bilişim devrimi sibernetik iletişim tüm canlılar ve cisimler arasındaki görüntülü ve sesli iletişim olarak tanımlanmaktadır.

Siber yapay zeka insan müdahalesi olmadan yaşam alanlarındaki gereksinmelerimizi düzenli yenileyen , kendine verilen görevleri yerine getirme amacıyla sağlayan yapay veya biyolojik sistemleri kontrol ve haberleşme bilimi gelişmektedir.

Sibernetik düzenli sistemlerin bu sistemlerin yapılarının limitlerinin olanaklarının araştırılmasına ilişkin disiplinler arası yaklaşım mekanik, fiziksel, biyolojik, düşünsel ve sosyal olabilir, görme duyma, hareket, düşünme , öğrenme, bilişsel sosyal kontrol ve iletişimidir.

Modern sibernetiği kurucusu ABD li Norbert Wiener 1948 yılında Sibernetik Hayvanlar ve Makinelerin Kontrol ve İletişimi kitabında açıklamıştır.

ABD'li bilim insanları Manfred Clynes ve Nethan S.Klien tarafından 1960'lı yıllarda ortaya atılan Cyborg terimi yarı insan yarı robot olarak tanımlanmaktadır. Daha ileri süreçlerde Hümanoid  "İnsansı Robotların" gelişmesi sürmektedir.

Sibernetik tarihte 12.y.y da Cizre'de yaşamış El Cezeri Cizreli fizikçi olduğu ve onunla tanımlandığı belirtilmektedir.

Günümüzde sibernetikten bahsederken Cizreli Alim , mucit, mühendis sibernetik biliminin kurucusu ilk robot çalıştırdığı bilinen El Cezeri gelmiş geçmiş dünyanın en ünlü önemli 15.y.y sanatçısı İtalyan Leonardo da Vinci 'nin ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir.

El Cezire diye tanınan 1136 yılında Cizre de doğduğu sanılan Sibernetik kurucusu kabul edilen fizikçi, mühendis,robot yapan bilim insanı İsmail Ebul Bin Rezzaz El Cezeri 1206 yılında Cizre'de olduğu belirtilmektedir.El Cezeri medrese eğitimi sonrası Artuklu Emiri Sarayında mühendislik ve mekanik alanlarında çalışmalar yaptığı belirtilmektedir.

Saz Çalan Robot, su saatleri, su pompası, el yıkama aleti, fil saati yaptığı bazı aletlerdir.

El Cezeri Mekanik Hareketlerden Mühendislikte faydalanma kitabında 50 den fazla cihazın kullanım çalışma alanları ve çizimlerini yapmıştır.

Zaman saati, müzik otomatı, fıskiyeler ,şu saati gibi cihazlar su gücü, basınç ve diğer tüm fiziksel etkiler ile şamandıra, hidro mekanik araçlar, su kontrol otomatı gibi çalışmalar yaptığı belirtilmektedir.

El Cezire’nin ilham verdiği 15.y.y ressam, heykeltras, astronom, matematikçi, mimar, mühendis, mucit, bilim insanı Leonardo da Vinci uçak, paraşüt, haritalar, silah, çeşitli makineler tasarladığı bilim insanları ve tarihçiler tarafından belirtilmektedir.500 yıl önce yaşamış

Leonardo da Vinci 'nin bu kadar ünlü olmasının nedeni 1503-1507 yılları arasında yaptığı yağlı boya Mona Lisa adlı 77*53 tablosunun günümüze kadar bir çok özelliği ve gizemleri olduğu anlatılmaktadır.

Mona Lisa tablosu günümüzde 850 milyon dolar değerinde olduğu ve değerinin sürekli artması ve ilgi odağı olması nedeniyle sigorta yapılmadığı belirtilmektedir.

Mona Lisa tablosu sergilendiği Paris’te Louvre müzesinden 1911 yılında çalındığı 2 yıl sonra bulunduğu bilinmektedir.

Sibernetiğin tarihsel süreci ve Siborg insanların vücutlarının birçok yerine giyilebilir teknolojik cihazlar beyinlerine yapay zeka yazılımı chipler yerleştirilerek daha gelişmiş, günümüz insanlarından fiziksel ve zeka olarak daha üstün varlıklar oluşturmayı hedeflemek ve özellikle mekanik, tıp, elektrik, elektronik, fizik, biyoloji, psikoloji, bilgisayar bilişim teknolojileri dijital çağın çok geliştiği insanın daha eğitimli çeşitli bilinen bilinmeyen hastalıklara karşı dirençli, sağlıklı, görme, duyma, konuşma, hissetme ve diğer tüm özelliklerinin daha gelişmiş vücudundaki herhangi bir hasarda kendi kendini onarabilmesi, yenileyebilmesi hedeflenmekte ve bu çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Beyin ve zekanın bilgi işlemleri ile insanın düşünceleri duyguları bilgileri vücuttaki chipler dijitalleşmeler ile daha çok veriye daha hızlı sahip olmak onları işleme üzerine gelişmekte zekayı bilişim teknolojileri ile daha ileri boyutlara taşımak, hızlı öğrenme, hızlı düşünme ve karar verebilme ve tüm yeni özellikler ile gelişmiş insan Siborg hedefine doğru çalışmalar sürmektedir.

Böyle bir gelecek Siborg insanlarla oluşan yeni bir dünya yeni toplumlar yeni bir çağa doğru evrilecektir.

Siborg insanlarla yeni yaşamda yaşam süreleri yaşam farklılıkları oluşacaktır.

Siborglar teknolojik cihazlar ile bulut bilişim ağları internet üzerinden diğer insanlarla diğer akıllı cihazlarla hızlı ve etkili iletişim kurabileceklerdir .

Teknolojik iyileşmeler ile Siborglar çok daha uzun yaşayabilecekler, yaşlılık kavramı insan düşüncesinden çıkartılabilecektir.

Siborg insanların fiziksel dayanıklıları çok gelişebilecektir. Çok hızlı koşma, çok yükseklere sıçrayabilirme , çok soğuk ve sıcak gibi iklimsel özelliklere dirençli olabilme,

İnsanların gelişen dijital teknolojiler, giyilebilir teknolojik cihazlar ile çok daha güçlü , eğitimli, bilgili, bilgiyi hızlı bir şekilde yorumlayabilir karar verebilir bireyler olacaktır.

Siborg insanların bu hızlı gelişmeleri ve değişimleri yeni dünya, yaşam kuralları toplumların farklı gelişmeleri sosyal, psikolojik ve felsefi yeni yaklaşımlara doğru yol alabilecek . İşte bu yeni insan Siborglar oluştukça yeni toplumsal kurallar gerekecektir.

Siborg transhümanızmanın geliştiği yeni bir yaşam hepimizi yeni bir geleceğe götüreceği bir çağ...

Siborg...

Yazıma katkılarından dolayı Adana Kent Konseyi Başkanı Sayın Haşmet Biçer 'e teşekkür ederim.