Bu yazı, Yapay Zeka Chat GPT-4 ve Metaverse (Sanal Gerçeklik - Artırılmış Gerçeklik) ile hazırlanmıştır. Öncelikle düşüncelerimi ve yazılarımı, geleceğimizi tanımlamaya çalıştığım Adana'mızın emek, demokrasi ve özgürlük platformu olan Habere Güven Dijital Yayınları'nda görüşlerimi Adana, Türkiye ve dünya kamuoyuna sunmamı sağlayan yöneticilerimize ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Habere Güven, yaşadığımız güzel kentimiz Adana'nın sıcak, gerçek ve özgür haberlerinin zekası, gözü ve sesi olmuştur. Habere Güven Gazetesi'nin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum ve dijital iletişim alanında önemli bir isim olacağına eminim.

Son yazım Medya, Sosyal Medya, Google...'da bahsettiğim Bilişim Teknolojileri, Dijitalleşme, Yapay Zeka, IoT (Nesnelerin İnterneti), IoE (Her Şeyin İnterneti - Internet of Everything), Blockchain, Bulut Bilişim Ağları, Metaverse ve Sosyal Medya gibi konular, geleceğin şekillenmesine ve öğrenme süreçlerinin güçlenmesine önemli katkılar sağlamakta olup, dünya genelinde yaşanan bu süreçten herkes etkilenmektedir.

Ekran görüntüsü 2023-04-14 091733

OpenAI tarafından geliştirilen ve henüz başlangıç aşamasında olan Yapay Zeka (AI) teknolojisi ChatGPT'nin GPT-3.5 versiyonunu, son yazımda kullanmıştım. Bu yazımda ise, ChatGPT'nin geleceğimize yön vereceğini düşündüğüm yeni versiyonu olan GPT-4 modelini kullanmaktayım.

Metaverse'yi de sunulduğu ilk günlerde ülkemizde gündeme getirmiştim.

Yaşadığımız dönemde Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Sağlık 5.0 ve Eğitim 5.0 gibi gelişmeler, öğrenme süreçlerini güçlendiren ve insanların toplumun uygarlık değerlerine uyum sağlamalarını kolaylaştıran bir ışık olarak görülebilir. Bu ışık, bireycilikten uzaklaşarak, tüm toplumların ve doğanın aydınlanmasını hedeflemektedir.

Geçmiş yazılarımda, Zeka ve Yapay Zeka (AI) ilişkileri üzerinden geleceğin nasıl şekilleneceği konusunda çeşitli analizlerde bulundum ve bu çalışmalara devam etmeyi hedefliyorum. Bilgiyi doğru kullanmanın önemli bir aşamada olduğumuz düşüncesiyle, Yapay Zeka (AI) teknolojisinin son yüzyılın en önemli ve etkili kavramlarından biri olduğunu belirtmekte yarar var.

Yapay Zeka, henüz başlangıç aşamasında olan bir teknoloji olmasına rağmen, dünya genelinde toplumlar, kurumlar ve bireyler üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Klasik alışkanlıkların yerini alarak, sürekli değişim ve gelişime katkı sağlamaktadır.

Ekran görüntüsü 2023-04-14 091648

Peki, Yapay Zeka (AI) nedir ve gelecekte bizi neler bekliyor?

Yapay Zeka (Al) Artificial İntelligence

Web 3.0 (İnternetin akıllanması) ve Web 4.0 (Semantik Web) gibi kavramlarla tanımlanan dijital çağ, Yapay Zeka (AI) ve ilgili teknolojik gelişmeler sayesinde insanlık ve doğanın dönüşümü açısından benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Dahiler, bilim insanları ve teorisyenlerin katkılarıyla Yapay Zeka, teknolojik gelişmelerin ve hayal gücünün sınırlarını zorlamaktadır.

Yapay Zeka (AI) sistemleri, insan zekasını taklit ederek ve topladıkları bilgi ve verilerle kendilerini sürekli geliştirerek görevlerini yerine getiren makinelerdir. Yapay Zeka kullanımı ve gelişmeleri, birden fazla kaynaktan toplanan verileri analiz etmek, istatistiki ve bilgisayar bilimlerini kullanarak artırılmış düşünce ve yeteneğe sahip insansı robotlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, yaşamı daha kolay ve hızlı hale getirmeyi hedeflemektedir.

Bilgi işlem gücü, Bulut Bilişim, IoT ve Blockchain teknolojileri ile çok veri ve yüksek kaliteli güncel çözümlemeler sağlamaktadır. Yapay Zeka, otomatik çözümleri ile kendini onarabilen otonom veri sistemleri oluşturarak, gelecekte insan zekasından bağımsız olarak gelişebilecek kavramlara yönelmektedir.

Bu yönelimler, insanın evreni ve doğayı anlama çabasında, kendinden daha zeki ve insan ötesi varlıklar oluşturma düşüncesinin sürekliliğini göstermektedir. Yapay Zeka, insanda bulunan esnek duyguları ve karar verme yeteneklerini gelişmiş bilgi birikimi ile birleştirerek, gelecekte insanın çoklu zekasına alternatif olabilecek çalışmalara zemin hazırlamaktadır. Günümüzde, birçok dili konuşabilen yapay zeka robotları geliştirilmekte ve bu alandaki çalışmalar hızla devam etmektedir.

Eğitimden sağlığa, finans sektörüne kadar çok geniş uygulama alanlarında Yapay Zeka (AI) ile birlikte olduğumuz süreçteyiz.

Yapay Zeka ile dil geliştirme, çeviri ve öğrenme konularında büyük ilerlemeler kaydedilmektedir. Görüntüleri Yapay Zeka (AI) ile tanıma, yüz tanıma, retina tanıma ve hareket kontrolü gibi alanlarda da önemli adımlar atılmıştır.

Enerji, çağımızın üretimden tüketime kadar en stratejik ürünlerinden biridir. Yapay Zeka (AI) enerji yönetimi ile hastanelerden otellere, havaalanlarına, sanayi tesislerine, kent aydınlatmalarından konutlara kadar enerji tüketiminin en uygun kullanımını düzenlemekte, çevre kirliliğinin kontrolünü sağlamakta ve HES, nükleer enerji santralleri, doğal gaz, petrol ürünleri, yenilenebilir ve yeşil enerji gibi üretim kaynaklarının taleplere göre çalışmasını sağlamaktadır.

e344444

Yapay Zeka (AI) ile tarımda verimliliği artırmak, hassas tarım teknolojileriyle ekimden üretimin hasatına kadar süreçleri yönetmek mümkün hale gelmiştir. Akıllı kentlerde planlama, kentin ulaşım, trafik, hava kalitesi, su ve altyapı çalışmaları, afet ve acil durum otomasyonu ve izlenmesi gibi konularda Yapay Zeka (AI) ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir. Kent yaşam koşullarının geliştirilmesi için bu teknolojiler büyük önem taşımaktadır.

Yapay Zeka ile kentlerden başlayarak kırsal alanlara kadar konutlar, iş yerleri, eğitim, sağlık ve kamu kurumları, yollar, parklar gibi alanlarda Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemleri (KGYS) ile kameralarla güvenlik sağlanmakta ve yüz ve görüntü tanıma, siber güvenlik ile suç önleme ve güvenlik alanlarında başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Yapay Zeka (AI) ile eğitimin her alanında çok önemli bir döneme girilmiştir. Öğrenme ve eğitim, her bireyin kendi zeka ve yeteneklerini sosyal konum özelliklerine göre gerçekleştirmesi mümkün hale gelmiştir.

Yapay Zeka ile sağlık sektöründe bireylerin aile kalıtım bilgileri, doğuştan itibaren tüm sağlık kontrolü, tanı, muayene, tedavi, tahlil sonuçları, kullanılan ilaçlar ve vücut iç-dış özellikleri analizi ile daha sağlıklı bir yaşam sürdürülmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu sayede, bireylerin yaşamlarının her aşamasında alacakları sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği artırılmaktadır.

Yapay Zeka ile bankacılık, finans ve sigortacılık hizmetleri çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulmaktadır. Toplumların ve bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran bu hizmetler, günlük işlemlerin daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yapay Zeka (AI) ile müzik, resim, sanat gibi tüm alanlarda yeni eserler üretmek ve geliştirmek mümkündür. Bu sayede sanatsal ifade ve yaratıcılık zenginleşmekte ve yeni sınırlar keşfedilmektedir.

Yapay Zeka (AI) ile veri analizi, deneyler, simülasyonlar ve bilimsel yayınlar oluşturma ve değerlendirmeler yapma süreçleri hızlanmakta ve daha doğru sonuçlara ulaşılmaktadır.

Yapay Zeka (AI), hukuk ve yargı sistemlerinde çok geniş alanlarda inceleme, soruşturma, yasal eşleştirme, yargılama ve karar verme süreçlerinde kullanılabilir. Bu sayede adalet ve hukuk daha doğru, adil ve hızlı sağlanabilmektedir.

Yapay Zeka (AI) ile sosyal medyanın kişisel ve toplumsal etkileri, içerik oluşturma, izlenirlik, destek geliştirme ve kişileri etkileme konularında önemli başarılar elde edilmiştir. Olumsuzlukların önlenmesi için de bu teknoloji büyük bir potansiyele sahiptir.

Yapay Zeka (AI) devlet yönetiminde her bireyin, ailenin, toplumun ve kurumların bilgilerini elde etme, depolama ve işleme (e-devlet) süreçlerinde etkili bir rol oynamaktadır.

Yapay Zeka (AI) e-ticarette çok ileri boyutta pazar ve ihtiyaç analizi, tanıtım, ürün temin ve fiyatlama, reklam gibi alanlarda başarılı sonuçlar vermektedir.

Yapay Zeka ile regresyon analizi kullanarak geçmiş verilerle gelecek değerlerin tahmin edilmesi, ekonomik, finansal ve üretim öngörü ve planlamaların yapılması mümkün hale gelmiştir.

Yapay Zeka, IoT (Internet of Things), IoE (Internet of Everything), bilişim teknolojileri ve dijitalleşme ile Web 3.0 akıllı internetten Web 4.0 semantik web'e doğru sürekli gelişmektedir. Bu gelişmeler insan yaşamında sonsuzluğa doğru büyük değişikliklere ve faydalara yol açacaktır.

Sonuç olarak, Yapay Zeka (AI) teknolojisi günümüzde birçok sektörde uygulanmakta ve önemli gelişmelere imza atmaktadır. Eğitim, sağlık, enerji, tarım, akıllı kentler, güvenlik, finans, sanat, bilim, hukuk, sosyal medya, e-devlet, e-ticaret ve gelecek öngörüleri gibi alanlarda Yapay Zeka kullanımı, insan yaşamını kolaylaştırıcı ve verimliliği artırıcı etkilere sahiptir. Gelecekte bu teknolojinin daha da yaygınlaşarak, yaşamın her alanında devrim niteliğinde değişiklikler yaratması beklenmektedir.

vbggggg