İnsan eğitilmesi zorunlu tek yaratıktır.
İmmanuel Kant


İnsan varoluşundan itibaren yaşama tutunmak beslenme ve barınma ihtiyaçları için mücadele etmek zorundadır, yaşamı boyunca zekasıyla daha iyi koşullarda hayatını devam ettirmek, ürettikçe becerilerini geliştirecek eğitilecektir.

Dijital Teknolojilerin çok hızlı gelişmesiyle son dönemlerin çok kullanılan terimi "inovasyon"(toplumsal kültürel teknik ortamlarda yeni yöntemler) ile üretmeye devam edecektir.

Çağlar boyu uygarlıklar eğitimlerin gelişmesiyle daha ileri boyutlara ulaşmaktadır.

Eğitim gelecek yaşamın anahtarıdır.

Gelişimin sürekliliği analitik düşünme çözüm üretme bilgi eğitim ve teknolojilerin birlikteliğini sağlayacak sistemdir.
Kişiselleştirilmiş eğitim veya kişinin zeka ve yeteneklerine uygun gelişim sağlayacak öğrenim devamlılığıdır.
Öğrenim ve eğitim mekan zaman eğitmen programların sınırlandırılması olmadan geliştirilen çalışma biçimidir.

Antik Yunan Eğitimi

Pisagor (m.o 570-490) Yunan filozofu matematikçi; Pisagor okulunda yaşam felsefesi, din ve matematik dersleri verirdi. Hipotenus bağlantısını çözdü. Pisagor eğitimlerde arkadaşlık, fedakarlık, dürüstlüğü anlatırdı. Kullanılan tüm eşyalar ortak kominal bir yaşam sürerler.
Pisagor okulunda üçgenin iç açıları toplamı, Pisagor teoremi irrasyonel sayılar, düzgün çokgen, dünyanın küre olduğunu öğretirdi. Pisagor eğitiminde sayılar en önemli bilgiyi.
Antik Yunan Eğitimi fiziksel ve entelektüel şeklinde olup vücudun beden eğitimi güç ve dayanıklılık, savaşa hazırlık, yaşlılıkta dinç kalabilme, müzikle dans şiir ve şarkı öğrenmek, güzellik, asalet uyum ve ritim eğitimi almak.

Resmi eğitimde çocuklar ilköğretime ergenliğe kadar eğitim alıyorlardı.
Yükseköğretim Sokrates tarafından M.O 430 y.y da entelektüel eğitim, Matematik, geometri, astronomi, diyalektik, mantık ve akıl eğitimini geliştirdi. Antik Yunan eğitimi yüksek öğrenimi sadece zengin ve soylular almaktaydı. Kadınlar ve köleler eğitim alamazlar. Kadınlar sadece evde yaşarlardı.

Platon (M.O 428-348) Sokrates'in en önemli öğrencisiydi. Sokrates idam edilince Atina 'dan ayrıldı, İtalya'ya gitti. 10 yıl sonra Akademiye (M.O 387) adıyla Antik Yunan da ilk üniversite olarak tanımlanan bir eğitim merkezi kurdu. Platon müzik, şiir, beden eğitimi İlköğretim,2-3 yıl zorunlu askerlik eğitimi,10 yıl matematik,5 yıl diyalektik eğitimi verdi.

Aristo (M.O 384-322)

Klasik Yunan filozofu olarak Platon'un Akademisinde eğitim aldı. Aristo Akademiden ayrıldıktan sonra Anadolu'nun kuzeyinde Assos Hükümdarı Hermesios'a katıldı.

Aristo'yuv M.O.342 yılında Makedon kralı Phlips oğlu İskender'in eğitimi için davet etti. Daha sonra Büyük İskender olacak çocuğu eğitti. Aristotales okulu Lyceum'u kurdu. Lyceum'a Büyük İskender destek verdi. Okul bilgi toplamak için sistematik çalıştı Eğitim uygulamaları veri yorumlama, depolama bilişim teknolojileriyle çok hızlı sistematiktir.

Yeniçağda birçok gereksinimlerimiz meslekler değişecektir.
Eğitimin toplumların gelişmesinde etkilerinin boyutları için geçmiş çağlarda
Sümerler, Eski Mısır, Antik Yunan ve Hindistan'daki eğitimler çeşitli tarihçiler tarafından incelenmektedir

Sümerler de eğitim;

Mezopotamya'da Sümerler M.O. 3.200 yıllarında Çivi yazısını keşfetmiştir.
Çivi yazısı Ziggurat denilen tapınaklarda eğitim ve işleyiş için kullanıldığı sanılmaktadır.
Antikçağ uygarlığı Sümerler tarihte ilk kez okula benzer yapılar olduğu bu okullarda daha çok dini ve mesleki eğitimler verildiği belirtilmektedir. Özellikle saray ve mabetlerde idareciler için memur yetiştirilmiş, okula devam zorunlu olmamakla birlikte erkek öğrenciler eğitim görmektedir.

Eğitmenler Ummia (Üstad, eğitici)
Öğrencilere Okul oğlu denirdi.
Okulda Sümer dili, matematik, geometri, astronomi, ayrıca din adamları ve hekimlik için eğitim verilmekteydi.
Sümerler çarpım tablosu, alan ve hacim hesapları, bir yılın ay takvimleri,360 gün ve 12 ay olduğunu hesaplamış oldukları anlatılmaktadır. İlk yazılı hukuk kuralları oluşturmuşlardır.
Tekerleği ve ilk iki tekerli arabayı, tarımda saban, dokuma atölyelerinde kumaş ürettiler, ev ve tapınakların inşaası için tuğla yaptılar.
Bakır ve altın gibi madenleri işlemeyi öğrendiler.

Eski Mısır'da eğitim

M.O 3.100 yıllarda eğitim firavunların oğulları, zengin ve soyluların yüksek memurların erkek çocukları prens okullarında eğitim alıyorlardı.
Eğitimde okuma yazma, tarih, matematik, geometri, astronomi, coğrafya, tıp ayrıca hiyeroglif resimle anlatım, büyük anıt ve abidelerde anlatım için kullanılırdı.
M.O 500 y.y.da hekimlik ve yüzlerce hastalığın tedavisi için okullar açıldı.
İnşaat, sulama ve tarım, kadastro eğitimi, fayans ve cam üretimi, yeni yazı biçimleri, M.O 31 yılında Roma İmparatorluğu istilasıyla Eski Mısır ve Firavunlar dönemi son bulmuştur.

Hindistan'da Eğitim

Hindistan'da ilk çağlardan beri (kadim zamanlar) çalışmak isteyen kişi bir öğretmenin (Guru) evinde öğrenim görürdü. Guru öğrencinin evinde kalmasını uygun bulursa öğrenci gurunun evinde kalır ve evdeki tüm çalışmalara katılır.

Guru öğrenciye matematik, doğa ötesi (metafizik), dönemin tüm mesleklerinden öğrencinin öğrenmek istediği her şeyi öğretir.
Öğrenci Gurudan öğrenebileceği tüm bilgileri öğrenene kadar evde kalırdı. Gurukul sisteminde öğrenciler edebiyat, tıp, tarih, astronomi, felsefe, kamu yönetimi eğitimi alırlardı.

Budizm ve Janizm dinleri ile Hindistan'da eğitim hızla gelişmiş bugün dünyanın en eski üniversitelerinden Nalanda, Takshashila, Uyain ve Vikrasmshila üniversiteleri M.O 7.y.y dan sonra kurulmuştur.

Hindistan eğitim geleneği daha sonra İslam Dünyasında büyük etki bırakmış Selçuklu Veziri Nizam ül Mülk Nizamiye Medreselerin Hindistan eğitiminden esinlenerek kurmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu 'nda Eğitim

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti 'miz Anadolu Topraklarında kurulan 600 yıl boyunca hakimiyet süren Osmanlı İmparatorluğunda eğitim sisteminin temeli olan Medrese Çocuk (sübyan) mektebinden sonra Orta, lise, yüksek okulu ve üniversite eğitimi veren İslami özelliği nedeniyle yalnız Müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumudur.

İmparatorluk sınırları içindeki Müslümanların eğitimi Ulema adı verilen dindar bir zümre tarafından İslam usullerine göre denetlenirdi.

Devlet memurları, yönetici, komutan ve sanatkarlar Enderun mektebinde yetişmekteydi. Eğitim alan çocuklara Kur'an, tefsir, hadis, kelam gibi din dersleri, edebiyat, dil bilgisi, Arapça ve Farsça, matematik, coğrafya, mantık gibi müspet dersleri okutulurdu.

Mülkiye mektebi 1859, Darül Marif 1850,Muhendishane-i Berr-i Hümayun 1795(harita,gemi inşası ve inşaat mühendisliği, Kara Harp Okulu 1835,Donanma Okulları 1773(Muhendishane-i Bahr-i Hümayun)
Deni Harp Okulu 1773, Havacılık Okulu 1912,Tıbbiye -i Şahane 1898 geçmiş çağlardaki uygarlık eğitimleri böyle gelişmeler göstermiştir.

Günümüzde klasik eğitim gelişmiş ülkelerde ülkemizdeki eğitim sistemine yakın özelliklerdir

Eğitimde dijital teknoloji, yapay zeka, sosyal medya, online, zoom, internet ağları, Google, Metaverse, Watsapp ve diğer sosyal medya ağları ile eğitim öğrenciler ve öğretmenleri geçmiş çağlardaki eğitim sistemlerinden 21.y.y yepyeni bir boyuta geçmektedir.

Özellikle yapay zekanın eğitimdeki etkisi çok yoğundur. Anlama ve düşünme kavramları insansı yorumlarla gelişmektedir.

Akıllı öğretici sistemler eğitimde yapay zekanın yeni uygulamalarıdır.
Yapay Zeka araştırma ve geliştirmede eğitimi daha kaliteli hale getirecektir.
Yapay Zeka ve eğitim entegrasyonu insan bilgileri, kültürleri, bilişim teknolojilerinin çok boyutlu etkilerini güçlendirecektir.

Yapay Zeka ile eğitim öğrencilerin zeka ve yeteneklerine uygun öğrenmesi ve gelişmesi evresidir.

Dijital Teknolojileri yaşamın her anında her alanında vazgeçilmezimizdir. İnternet kullanımı, mobil cihazlar, giyilebilir teknoloji cihazlar, Metaverse olmadan hayatımız çok zor olacaktır.

Bilgi bilişim teknolojileri ile kültür sanat spor ve eğitimi öğrenilmiş gerçeklik yeni fiziki özelliklerimize tanımlanacak süreçteyiz.

İnsan çoklu zekâsına zeka özelliklerine göre tanımlanabilir, program yüklenebilir evreye doğru gidiyoruz.

Picasso'lar, Van Gogh'lar Fazıl Say'ların sanatları yerini robot insanlara bırakabilecek, yeteneklerin veri aktarılmasıyla yıllar süren deneyimler saniyelerle isteneni yapabilecek boyuta gelebilecektir.


Bilişim ve Dijital teknolojileri yaşamın tüm boyutlarıyla süper akıllı toplumları oluşturabilecektir.


Metaverse ile eğitimde istenen her ortam, laboratuvarlar sanal gerçeklik olarak uygulanacaktır. İnsan zekası verileri düzenli depolama ve ezberleme hızını bilişim teknolojileri ile sağlayabilecek.


Mobil cihazlar ile görsel her an sürekli eğitim zorlayıcı değil isteyerek yapılabilecektir

Dijital yaşam adımlarını daha hızlı atarak güçleniyor.