TMMOB Adana İKK Sekreteri Kerem Şahin, "Bugün, tüm dünyada çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunması için önemli bir gün olan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz."

İKK Sekreteri Şahin sözlerine şu şekilde devam etti;

Bu özel günde, Türkiye’nin çevre sorunlarına dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımları vurgulamak istiyoruz. Ülkemiz, coğrafi konumu ve biyolojik çeşitliliği ile önemli bir doğal mirasa sahiptir. Ancak bu mirasa ne kadar sahip çıktığımızı birazdan bahsedeceğim veriler ile daha iyi anlayacağız;

BÜYÜKŞEHİR’DEN 7’DEN 70’E ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN 7’DEN 70’E ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla hava kalitesi indeksi ortalama olarak 63'tür, bu da Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırların üzerindedir.

5 büyük kentimizde partikül madde oranı yıllık ortalaması Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiğinin 2 katından fazladır.

Yaygın bilinen bir yanlış olarak ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Kişi başına yıllık 1500 m³ su ile “su stresi” yaşayan ülkeler arasındayız.

2021 yılından bu güne kadar yaklaşık 3 yıl içerisinde 178 bin hektar orman alanının kaybını yaşadık. Orman yangınlarının yanında bir de imar alanları için feda ettiklerimizin yerini doldurmak ise uzun yıllarımızı alacaktır.

Geri dönüşüm oranımız ise çok daha vahim. %12 seviyesindeki geri dönüşüm oranımız sürdürülebilir bir yaşam için yeterli olmaktan çok uzak olmakla beraber üzerine geri dönüşümü zor atıkların ithalatını yapıyor olmamızın izahı olamaz.

Ülkemizin tüm atık istatistiğinin içerisinde “Hanehalkı” olarak geçen bireysel tüketim %25’e yakındır. İmalat Sanayi, Termik Santral, Maden İşletmeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin atıkları ise yurdumuzun toplam atık miktarının %75’inden fazladır.

Bir yandan dünyanın ve ülkemizin enerji sorunu sürerken diğer taraftan ülkemizin enerji ihtiyacının sadece %25’i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır.

Ülkemizin çevre sorunlarına karşı acil ve etkili önlemler alması gerekmektedir. Hava kalitesinin iyileştirilmesi için bireysel önlemlerin yanında ülkemizin sanayisinin emisyonlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi ve temiz enerji kullanımına teşviki arttırılmalıdır.

Su tasarrufu bilincinin arttırılması ile beraber atık su tesislerinin kullanımı arttırılmalıdır. Tarımda kullanılan su miktarının verimliliği için modern tarım sulama tekniklerine ivedilikle geçilmelidir. Atık su arıtma tesislerinin kullanımının ülkemizde yaygınlaşması gerekmektedir.

Endüstriyel atıkların doğaya bilinçsizce salınımını önlemek için daha sıkı denetimlere ihtiyaç vardır. Plastik kullanımının azaltılarak alternatiflerinin kullanımı teşvik edilmelidir.

Bugün, çevremizi korumak için atılacak her adımın, geleceğimiz için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin doğal güzelliklerini ve zengin biyolojik çeşitliliğini korumak için hep birlikte çalışmalıyız.

Dünya Çevre Günü'nde, herkesin çevre bilincini artırarak doğaya daha duyarlı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları geliştirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Unutmayalım ki, sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir toplum demektir.

Editör: Haber Merkezi