4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre "Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.". Devletin mirasçı sıfatıyla mirasçı olabilmesi için mirasbırakanın hiçbir yasal mirasçısının bulunmamasının yanında, terekenin tamamı için de atanmış bir mirasçının bulunmaması gerekmektedir. Mirasbırakanın ilk üç zümrede mirasçısı bulunmuyorsa ya da mirasçılıktan çıkarılmışsa ve eşi de sağ değilse bu durumda devlet yasal mirasçı sıfatı ile mirasçı olmaktadır. Mirasbırakanın yasal mirasçısının bulunması yahutta terekenin tamamı için atanmış mirasçı bulunması halinde devlet, mirasçı sıfatını kazanamaz. Mirasbırakan, mirasının bir kısmına mirasçı atayabilir bu durumda da kalan kısımlar için devletin yasal mirasçılığı söz konusu olur. Eşin mirasçılığı ise saklıdır. Belirtmekte fayda vardır ki devlet, ölüme bağlı tasarruf ile de atanmış mirasçı sıfatına sahip olabilir.

Yasal Mirasçılar Kimdir?

Miras bırakan kişinin kan hısımları
Evlatları ve alt souyu
Miras bırakan kişinin eşi
Devlet

Bu kişiler kanundan doğan miras hakkına sahip kişilerdir. Bu kişiler zümrelere ayrılarak ilk üç zümre yasal mirasçıdır. Önceki zümrede mirasçının bulunması diğer zümrelerin mirasçılığını engeller.

Peki İlk Üç Zümre Kimlerden Oluşur?

Birinci Zümre: Mirasbırakanın çocuğu ve onun altsoyu birinci zümreyi oluşturur.
İkinci Zümre: Mirasbırakanın annesi, babası; kardeşleri ve onların altsoyu ise ikinci zümreyi oluşturur.
Üçüncü Zümre: Mirasbırakanın anneannesi, babaannesi ve dedeleri ile onların altsoyu ise üçüncü zümreyi oluşturmaktadır.

Eşin Mirasçılığı

Eş birinci zümre ile mirasçı olursa miras payı mirasın 1/4 oranındadır.
Eş ikinci zümre ile mirasçı olursa miras payı mirasın 1/2 oranındadır.
Eş üçüncü zümre başları ve onların çocukları ile mirasçı olursa miras payı mirasın 3/4 oranındadır.

Birinci ve ikinci zümrede, üçüncü zümrenin ve onların çocuklarının hayatta olmaması halinde eş tek başına mirasçı olur. Ancak eşin de sağ olmaması ya da mirasçılıktan çıkarılması durumunda devletin mirasçılığı söz konusu olacaktır. Bunun sebebi ise hiçbir mirasın mirasçısız kalmayacağı prensibidir.

AV.GİZEM GÜL UZUN VE STJ.AV.EMİNE KARABULUT