J.J. Rousseau (Cenevre 1712-Paris 1778) arasında yaşamış Fransız modern felsefeci, devlet, eşitlik, özgürlük ve adaletin simgesi olmalıdır diyen modern sosyalizm öncülerinden bir siyasetçidir.

Yurttaşlar olmadan erdem, erdem olmadan özgürlük, özgürlük olmadan devlet olmaz; J.J Rousseau devletin iktidara değil, halka ait olduğunu savunmuş ulus-devlet anlayışını benimsemiş 1789 Fransız İhtilali 'nin (devriminin) fikir babası önemli bir "jakoben"dir. Jakoben derneği Eşitlik ve özgürlük yanlısı görüştedir.

1789 Fransız İhtilali

Fransa Avrupa ve tüm dünyada yüzyıllardır süren krallıklar, imparatorluklar ve mutlak monarşilerin devrilmesi kalkması ve yerine Cumhuriyet yönetimlerinin kurulması kiliselerin etkilerinin azalması milliyetçilik akımları ile Yeniçağ'in başlatılması, demokrasinin vatandaşlık hakları ile aydınlanma ilkelerine dayalı sosyal değişim, halkın bilinçlenmesi, kentlerde yaşayan burjuvazinin kitaplar, yayın organları , gazeteler, broşürlerle kitlelerin bilinçlenmesi, üniversitelerin gelişmesiyle eğitimli insanların toplumda etkili olmasını sağlamıştır.

Böyle bir çağ değişimi beraberinde ülkelerin, toplumların, ulusların, yönetimleri siyasal güçlerin örgütlenmelerinin sağlanması için Siyasi Partilerin önce İngiltere'de 1830 yılında Muhafazakar bir parti kurulmuş, aynı dönemde ABD 'de Demokrat parti kurulmuştur.

Ülkemizde İlk siyasi parti 1889 da İttihat-i Osman i sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ll.Mesrutiyet ilanı ile 1908 yılında Siyasi Parti adını almıştır.

Siyasi partiler ideojilerine göre Muhafazakar partiler,Demokrat partiler, Milliyetçi partiler, Cumhuriyetçi partiler, İslamcı partiler, Sosyalist partiler, Komünist partiler, Çevreci (Yeşil) partiler, Faşist partiler olarak ülkelerde kurulmuş ve bulundukları ülkelerdeki yönetimleri ele geçirmek  iktidar olmak için mücadele etmişlerdir.

Günümüzde ve yakın gelecekte siyasi partiler iktidarları ve yönetimlerini yeni bir sürece doğru gidecektir.

Dijital çağ değişimi yaşam ve yönetimi

Elon Musk tarafından 44 milyar dolara Twitter'i satın alınması , böylesi yüksek boyutlu dijital teknoloji ürünün el değiştirmesi sadece kar amacıyla açıklanması mümkün görülmemektedir.

Bill Gates, Microsoft, Steve Jops, Apple,Elon Musk Tesla, iPhone, Amazon, IBM, Samsung, Oracle,We Chat, Alibaba,5G,Web 3.0, ve diğer tüm bilgi teknolojileri dijital yurttaşlık, büyük veri, Sanal Gerçeklik, artırılmış gerçeklik, Yapay Zeka, robot teknolojileri, Metaverse, Facebook, Twitter, Watsapp, Instagram, Google internet ağları sosyal medya ve iletişim birçok alanda elektronik uygulamalar tüm yaşamlara hız ve kalite kazandıracaktır. Bilgiye erişim kolaylaşacak, çağımızda en büyük güç bilgi olacaktır. Bilgiye veriyi kontrol eden bilişim teknolojileri dijital kuruluşları toplumları bireyleri kurum ve kuruluşları geleceğe hazırlayabilecek ve yönetebileceklerdir.

Dijital çağ,

Dijital çağ, yapay zeka uygulamaları her tür seçimlerde seçmen tercihlerine göre toplum yönetim şekillerini düzenleyecek, Akıllı Teknolojileri veri sistemi Kent Güvenlik Yönetimi Bilgi Sistemi gelişecektir, Bilişim Teknolojileri iletişim ve sosyal medya platform program ve uygulamaları ile toplumlar farklı yaşama evrilebilecek, kadın ve erkeklerin cinsiyet ayrımı olmadan ilişkilerinin sürdürülmesi gelişebilecek, Sosyal medya siyasi partiler ve güçlerinin yeni çalışma teknikleri geliştirmeleri,

Kent Yönetimleri Kent Bilgi Sistemleri ile iletişim, sağlık, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, eğitim, kültür, gençlik için çok daha nitelikli çalışmalar yapabilecek, insanların iş ve meslek edinmeleri dijital teknoloji ile uygun gelişebilecek, yurttaşlar e-devlet düzenlemesiyle kamu hizmetlerine ulaşabilecek, dijital teknoloji kullanımlarında oluşabilecek risklere karşı siber güvenlik uygulamaları geliştirilecek, elektronik yargı ağı yapay zeka uygulamaları ile daha güvenilir yargılama sistemleri gelişebilecek,

Kamu politikalarına Büyük Veri platform ve uygulamaları ile bilgi alınabilecek, eğitimde dijital bilgi ağları ile eğitim programlarının eğitmen ve öğrenciler tarafından diledikleri zaman ulaşılabilecek, sağlık teknolojilerinin dijitalleşmesi yapay zeka ve robotik sistemler ile daha güçlenecek, yerel yönetimlerin Turizm ve tanıtım uygulamaları, toplumların, bireylerin, kurumların sosyal medya uygulamaları üzerinden kamu ve yerel yönetimlerin e- yönetim ile dijital çağa uyumlu olması, kamu ve toplum güvenliğinin kurumlar arası iletişim ile düzenlenmesi, kamu görevlilerinin seçilmesi, çalışma platform ve uygulamaları dijital bilgi teknolojileri ile belirlenmesi sonuç olarak yaşamın tümünde kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, eğitim, ehliyet, sağlık, kimlik, finans Kredi, meslek, aile, toplumsal özelliklerin tümü yeni siyaset ve yönetim anlayışlarına göre geliştirilecektir.

Siyasi partiler siyaset yönetim,

dijital teknoloji ve bilgi uygarlığı gelişmelerine göre etkileri kalmayacak yönetim gereklilikleri ortadan kalkacak siyasi partiler 18.y.y da o dönem var olduğu toplumlarda egemen olduğu gibi , yakın gelecekte gereklilikleri kalmayacak ve yok olabileceklerdir. Siyasi partilerle birlikte dernekler, sendikalar gibi örgütler dijital Teknolojiler ve sosyal medya etkileriyle özelliklerini işlevlerini yitirecek ve tarihteki yerlerini alacaklardır.

Bilişim teknolojileri çağı ile teknolojik gelişmeler yaşamımızı sosyal, kültürel, meslek, eğitim, sağlık, güvenlik, iletişim, bilgiye erişim ve tüm alanlarda Metaverse, Watsapp,Twitter, Instagram, Google, Blockchain (verilerin şifrelenmesi), Bulut Bilişim, WeChat, Telegram ve diğer tüm uygulama platform ve bilişim teknolojilerinin her biri kendi gelişim teknolojileriyle toplumları, bireyleri, kurumları, devletleri yönetecekler ve yeni yönetim, hukuk, kavramlarını geliştirecekler uygulayacaklar.

Yeni insan, yeni insan hakları bilgi çağında küresel olarak dijitalleşmeyi yaşamımızın tüm alanlarında yaygınlaştıracaklar.

Bilgi Toplumu, akıllı toplumlar, süper akıllı toplumlar yaşamı yeni boyutlarla sürdürmeye başlamıştır.

Mevlana
Dün akıllı idim , dünyayı değiştirmek istedim.
Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştiriyorum .