Bilişim teknolojilerinin son yıllarda hızlı gelişmesi yaşadığımız dünyada her alanda muhteşem değişimlere neden olmaktadır.

Dijital dönüşüm bilgi yoğunluğu ile uygar toplum oluşumlarının sosyal siyasal yönetim süreçlerinin etkileridir.

Dijital çağa geçiş iletişim teknolojileri, sosyal medya, sınırsız, merkezsiz bulut internet ağlarının insanın yaşam kalitesi üretim otomasyonu, finansın ve sistemlerinin değişimi ile yeni dünya düzenine geçişini tanımlamaktadır.

İnsanın yeterince uygun kaliteli yaşamı, sosyalleşmenin bireylerin düşüncesi, yeni düzenlemelerin siyasal yapıları fiziki kitlesellikten, bilgi teknolojileri ile bilinen örgütsel ilişkilerin yerini alma sürecinde olacağımız büyük veri, yapay zeka ile İOT (makinelerin interneti) ile öğrenme, gelişme artırılmış gerçekle sanal gerçekliğin içiçe geçmesi gelecek teknolojilerin en belirgin özellikleri olacak toplumları yeni düzlemlere doğru taşıyacaktır.

Nesnelerin interneti lOT ile tüm mekanik sistemlerin senkron veri aktarımı, iletişimleri ve bilgilerin içiçe geçtiği bütünsel ağ sistemleri oluşabilecektir.

Böylesi tanımlamalar merkezsiz bulut bilişim teknolojileri ile düzgün ağ sistemleri, bilgisayar ve mobil cihaz ağları, sistemlerin işletim ve uygulamaları yeni bir dijitalleşme sürecidir.

Dijital teknolojileri sosyal yaşam toplumları yöneten siyaseti daha başka düzlemlere taşıyacaktır.

Gelecekte yaşadığımız gezegenin günümüzden çok daha farklı boyutlarda olabilecektir.

Bilişim çağı ile birlikte yaşamın nasıl olacağı toplumların değişimlerini tanımlamanın çok kolay olmayacağı bir evredeyiz.

Bilişim teknolojileri ve dijital çağ dönüşümleri yeterince gelişmemiş, uygar ve özgür olarak tanımlanamayacak ülkelerde sosyal medyanın iletişim düzlemleri toplumların her alanında etkili olmakta siyasal yapılar klasik özelliklerini (mitingler, geziler, ziyaretler, fiziki toplantılar, sivil toplum kuruluşları, emekçi sendikalar, meslek odaları ve kuruluşları yapılarının) işlevlerinin azaldığı bireylerin dijital güçleri sosyal medya internet ağları mobil teknolojilerinin yeni bir egemen ve etkileyici yapılar olarak her alanda daha özgür, daha şeffaf, daha gerçekçi oluşumlar gelişmektedir.

Sosyal medya platformları ve bileşenleri bilgiye ulaşmayla birlikte her bireyi gelişmelere ortak etmektedir. Sürekli yenilikler yeni uygulamalar ile en etkin güç haline gelebileceklerdir. Ancak günümüzde tüm sosyal medyalar web 2.0 ile bir merkezde tüm verilerin toplandığı, kontrol edildiği süreçten web 3.0 merkezsiz bulut bilişim ağları blok zincir ile daha özgür olabilecektir.

pngegg (3)

Sanal gerçekliğin artırılmış gerçeklik ile Metaverse tanımlanabilmesiyle web .4.0 ile içiçe geçebilecektir.

Endüstri 4.0 ile birlikte önce web. 2.0 3D yazıcılar, dijital ve sosyal medya yapay zeka ile sanal ve artırılmış gerçeklik blockchain, bulut bilişim ağları, nesnelerin interneti lOT 5G internet web 3.0 ile sosyal medya veri iletişiminin merkezsiz gelişim sürecindeyiz.

Sanal ve artırılmış gerçek dijital verilerin artırılmış gerçek veriler ile birleştirilerek üç boyutlu görüntüleri istediğimiz düzlemde ve zamanda kurgulayabileceğiz.

Siyasetin devlet ve kamu işlerini düzenleme bilim, anlayış ve ilkeleri, tüm bireylerin devlet ve kurumlar, sivil toplumlar, aile ile yurttaşlık, sosyal güçlerin birbirleriyle hak hukuk ve özgürlüklerin bütünsel olarak düzenlenmesi tanımlanmaktadır.

Günümüzde tüm sosyal medya düzlemleri Google, Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube, lOT, Facebook ve diğer tüm sosyal medya platformları siyasal süreçleri çok hızlı bir şekilde etkilemekte, toplumların yaşam içinde karşılaştıkları şiddet, doğanın korunması, yoksulluğun yok edilme mücadeleleri ve tüm alanlarda siyasal değişimler çok yoğun ve hızlı olabilecektir.

pngegg (2)

İnternet, bilişim teknolojileri sosyal medya toplumları kurumları bireyleri uygar yurttaş oluşumları, özgür yaşam, ifade özgürlüğü, iletişimin hızlı gelişmesi sosyal ve siyasal yaşamda yeni değerler sağlayabilecektir.

Teknolojik değişimler toplumların siyasal gelişmeleri için son derece etkili olabilecektir.

Dijital Çağ Toplum ve Siyaset konulu yazımda değerli katkılarından dolayı Bilişim Teknolojileri Uzmanı Sayın Erinç Alı Menteş ' e teşekkür ederim.

pngegg (1)