Dijitalleşme bilişim teknolojileri çağımızın sihirli kelimesi yaşadığımız dünyada her alanda etkisini sonsuzluğa taşıyacaktır. Hepimizin bugününü yarınını her şeyini belirleyecektir.

Uygarlıkların sınırlarını çizecek yeni sınırlarını ekleyecektir.

Bilgisayar network ağları, internet erişimleri, Dijitalleşme, gelişmelerin sürekliliğini sağlayacak Blockchain, Google, Metaverse, Watsapp,Twitter, Instagram, Apple Siri, dijital coin, web 3.0 boyut dönüştüren dijital sihir toplumların, kültürlerin, uygarlıkların gelişmesi klasik siyasetin değil Dijitalleşmenin sağladığı sosyal medyanın yeni toplumları yönetmeye doğru ışık saçması, dijital teknolojilerin kullanımının artırılması bireylerin özgürlüklerini geliştirmesi adaleti tüm toplumların yaşamalarının en önemli öğeleri haline getireceği sürece doğru götürecektir.

Endüstri 4.0, Toplum 5.0 uygarlıkların, özgürlüklerin, adaletin sürekliliğinin başlangıcı olacaktır.

İnsanlık daha yaşanabilir daha mükemmel bir dünyanın gelişimini sağlayacaktır.

İşte böylesi dijitalleşecek dünya düzleminde insanın doğanın ihtiyacı olacak her şey son derece sağlıklı, akıllı teknolojileri ile düzenlenecek ve değerlenebilecektir.

Yapay Zeka böylesi bir süreçte artırılmış gerçeklikle Dijitalleşme sihrine yeni bir boyut getirecektir.

Nedir? Yapay zekâ günümüzde nerelerde söz sahibi olabilecektir.

Yarın hangi boyutlarda egemenlik kurabilecektir.

Yapay Zeka (Aİ) Artificle İntelligence

İnsan zekâsını taklit ederek elde edilen verilerle kendisini geliştirme ve yenileyebilme niteliklerine sahip makinelere Yapay Zekâ denir.

İnsanlar gibi düşünmesini sağlayarak karmaşık sorunları tıpkı insan zekâsı gibi çözmesini sağlar. Yapay zekâ veri büyüklüğü ile öğrenme kapasitesini artırır, çözümlerde başarılı olur.

Büyük Veri ile bilgi toplama ve analiz yeteneği gelişir.

Yapay Zeka eşitlikçi uygulamaları ile toplumların gelişmesine yardımcı olur. Hayatı kolaylaştırır.

Yapay Zekâ kullanımları veri bilimi ve çok kaynaktan toplanan verileri analiz etmek için istatistik ve bilgisayar bilimleri ile güçlendirilmiş düşünce ve yeteneğe sahip robotlar geliştirerek yaşamı daha kolay ve hızlı hale getirmektir.

Yapay Zekâ insanların yapamayacağı karmaşık verileri soruları çözümleyebilecektir.

Yapay Zekâ yüksek miktarda bilgi işlem güçlerinin bulut bilişim teknolojileri ile geliştirilmesi yüksek kaliteli planlamış çalışmalar yapabilecektir.

Yapay Zekâ insan aklı kadar esnek, duyguları olabilen, karar verebilen, yetkin birikimi ile gelecekte insan zekâsına alternatif olabilecektir.

Yapay Zekâ ile önerici sistemi kullanıcı davranışlarına göre yeni arkadaşlar, yeni ürünler, yeni haberler ile iletişim sağlanabilir.

Makine çevirisi yazılımı bir dildeki kelimeyi cümleyi Google translete, Microsoft tercüme ile yapılabilir.

Sinyal işleme ile ses ve görüntü çıkarma, yüz ve ses tanıma sistemleri, Oyun içerik üretim, müzik ve oyun geliştirme, Regresyon analizi geçmiş verilerle gelecek değerlendirme, ekonomik öngörüler yapılabilir.

Yapay Zekâ sosyal medya destekli e-devlet, eğitimde EBA, sağlıkta e-nabız, e-ticaret, Yargıda Dijitalleşme (UYAP), EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) diğer özel ve kamu kurumlarının tümünde çağımızın gereği Dijitalleşme sürmektedir.

İşte tüm bu yapay zekâ evrimleri teknolojik gelişmeleri sağlayacak olgular Web 3.0 ,Bill Gates Web 4.0 Sementik Web ile internetin makine öğrenimi ve yapay zekaya dayandığı bir evrene geçiştir .

Web 3.0 sonrası farklı donanım ve yazılım programları ile kullanıcıların cihazlara uyum sağladığı süreçten cihazların ve internetin kullanıcıya uyum sağladığı sürece geçiş olacaktır.

İhtiyaç duyduklarımızı bize sunan Yapay Zekâ sistemi gelecek.

Siber Güvenlik, Sesli Asistan Apple Siri,Dil çevirileri, Yargılama ve Hukuk, Navigasyon, Robotik sistemler ve diğer yaşam alanları.

Hukuk Arapça hak kelimesinin çoğuludur.

Toplumu düzenleyen devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür. Hukuk sağladığı Adalet ile insanlık seviyesi göstergesidir. Adaletin sağlanması için Hukuk kendine uyulması gereken bir bilimdir. Hukuk birey devlet toplum ilişkilerinde ortak iyilik ve çıkarları gözetir.

Milattan önce 3000 li yıllarda Antik Mısır Hukuku Ma'at kavramı ile sosyal eşitlik ve tarafsızlık kavramı ile tanımlanıyor.

M.Ö önce 2200. yıllarında Antik Sümer

Kralı Ur-Nammu ahlaki ifadeler içeren ilk kanunları hazırladı.M.Ö 1760 yıllarında Hammurabi Babil de Hammurabi Kanunlarını hazırladı.

Alım satım, miras, iş sözleşmesi, evlenme, hırsızlık, adam öldürme gibi

Avrupa Hukuku Bizans İmparatoru Junstinyen yasası ile gelişti.

Cermenler halk hakkı olarak bilinen hukuka güvendiler.

Modern Avrupa Hukuku içtihat hukukuna dayanan İngiliz geleneği olarak bilinen Medeni hukuk ve ortak hukuk birleştirilerek günümüz Avrupa Birliği Hukuk Sistemi geliştirilmiştir.

Ülkemizde Avrupa Birliği Hukuk Sistemi içinde Toplumumuzun hukuk ve Adaleti sağlandığı belirtilmektedir.

Yapay Zeka ile Hukuk ve Adalet yaşamlarımızda daha güvenilir sonuçlar sağlayabilecektir. UYAP, e-devlet, ofis yazılımları, Hukuk ve Avukatlık bürolarında Hukuk Otomasyon sistemleri hukuki mesleklerin gelişmesini sağlamaktadır.

E-duruşmalar günlük yaşamımızın bir gerçeği olacak tüm hukuki süreçlerin büyük çoğunluğu bilgisayarlardan mobil cihazlardan bulunduğumuz yerlerden yürütülebilecektir.

Hukuk alanında bilgi ve deneyimlerini bilişim ve dijital teknolojilerle bütünleştiren Hukukçular ve Avukatların çok daha başarılı olacağı kesindir.

Hukuk bilgi mühendisi, hukuki tekniker, hukuki analistler, hukuki veri bilimci, hukuki risk yöneticisi, gibi yeni meslekler gelişebilecektir.

Yapay Zeka yazılımı bilgisayarlar ile yazılı metinlerin düzenlenmesi, sözleşmelerin analizi, akıllı tarama ile davaların detaylı irdelenmesi, benzer olaylar ve kararların incelenmesi, dava stratejileri yönetimi ve akıllı yazılımlar ve diğer tüm yapay zeka uygulamaları, sanal ofis yönetimi, olaylar ı analiz ve yorumlayan yapay zeka tabanlı hukuki yazılımlar gelişmektedir.

Hukuk Bilimi ve Yapay Zekâ çalışmalar çeşitli araştırmalarda başarılar %94 seviyesine ulaşmış, yapay zekâ ile çalışmada avukatlar 26 sn sürede iletişim kurdukları müvekkillerinin yapay zeka olmadan 92 dk zaman harcadıkları şeklinde sonuçlar elde edildiği belirtilmektedir.

Hukuki süreçlerin adım adım Dijitalleşme si ile yapay zeka kullanımı yaygınlaşması avukatların iş yükü hafifletecek, sonuçlar hız kazanacak, hukuk bürosu ve adli sistem çalışanların sayısı azalacaktır.

Yapay Zekâ özgür yazılım ile hukuki süreçlerde toplumlarda Adaletin sağlanmasında son derece iyi sonuçlar alınabilecektir.

Toplumsal davalarda yakın gelecekte keyfiyet kararları yapay zekalı yargılama sistemi ile haksız uygulamalar kalkabilecek Adalet duyguları tüm toplumları geliştirebilecektir.

Son günlerde gündemde olan Sanatçı Gülşen in tutuklanması hatta sorgulanması bile olmayacaktı.

Yapay Zekâ ve Hukuk ile yeni Adli Yıl açılışında daha Özgür daha Adil daha Uygar toplumlar olabilecektir.