Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Mersin Kadın Meclisi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin Eğitim-Sen’de Şube Kadın Sekreteri Nermin KARASU basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada kadınların güvencesiz çalışma koşulları, savaş, iktidarın kadın politikaları, 6284 sayılı yasaya yapılan saldırılar, nafaka ve kürtaj hakkı, kadın cinayetleri ve LGBTİ+’lara karşı işlenen nefret suçlarına yer verildi.

Her gün en az 4 kadın en yakınındaki erkekler tarafından katlediliyor, toplumsal cinsiyet eşitsizliği artıyor.

21 Yıllık AKP MHP iktidarının bilançosu kadın mezarlığına dönmüş bir ülkedir.

8 bin kadının erkekler tarafından katledildiği bu dönemde kadınların can güvenliğinin olmadığı, ve artık şüpheli kadın ölümleri olarak bahsedilen erkek şiddetini örtmeye çalışan bir kavram ile karşı karşıyayız.

İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede feshedilmesi ve hemen arkasından da 6284 Sayılı Yasa’nın tartışmaya açılması kadına yönelik şiddetin artmasına neden oluyor.

İstanbul sözleşmesinin keyfi ve hukuksuz bir şekilde feshedilmesinin kendisi bile erk şiddetinin geldiği, boyutların örtme çabasıdır. Ancak bu sözleşme ile kendini güvende hissedebilecek kadınların şiddetin her türü ile karşı karşıya ve korumasız bırakıldığı gerçeği apaçık ortadadır. İstanbul Sözleşmesinden asla vazgeçmeyeceğiz.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesine dair yasanın  içersinde bulunan nafaka hakkı ve boşanma kanuna karşı çıkılması kadının kazanılmış haklarının tartışmaya açılmasını kabul etmiyoruz. Kadını bir adım daha mezara yaklaştırmanızı reddediyoruz.

Cinsiyetçi iş bölümü ve mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri çalışma yaşamında da şiddetin, tacizin ve ayrımcılığın yaygınlaşmasını sağlıyor. İşyerinde taciz ve şiddete karşı koruyucu yasaların olmaması kadınları şiddete açık hale getiriyor.

İLO’nun 190 sayılı iş yaşamında şiddet ve taciz sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin 206 sayılı tavsiye kararının onaylanmasını istiyoruz. Çünkü tavsiye kararı niteliğindeki bu yasa çalışma yaşamında şiddet ve tacizi yasakladığı ve sözleşmeyi onaylayan ülkelere bu konuda yaptırım getirdiğinden kadınlar için hayati önem taşımaktadır. Ya kadınların hayatlarını koruyacaksınız yada sorumluluk dahilinde kadınları koruyacak yasaları uygulamaya koyacaksınız.

Kadına yönelik şiddetin sürmesine ve artmasına neden olan koşulların ortadan kaldırılarak, yeni şiddet vakalarının ortaya çıkmasını engellemek üzere uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını ve yasal mevzuatın uluslararası sözleşmelere göre düzenlenerek uygulanmasını istiyoruz.

Bu nedenle bugün TBMM ‘ne KESK Kadın Meclisi olarak  taleplerimize dair sesimizi iletmek üzere faks çekme eylemi gerçekleştiriyoruz.

EŞİK,  DEĞİŞİM KADINLARLA GELECEK EŞİK, DEĞİŞİM KADINLARLA GELECEK

  • İstanbul Sözleşmesi Yürürlüğe Girsin, Gereği Yerine Getirilsin
  • 6284 Sayılı Yasa Etkin Uygulansın!
  • ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi Onaylansın!
Editör: Haber Merkezi