Yasal sınırlamalardan daha yüksek kira bedeli talep eden ev sahipleri, bu hususu kabul etmeyen kiracılara karşın; imzalattıkları boş tahliye taahhütnamesini istedikleri tarihi tahliye tarihi olarak doldurmak suretiyle kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Kiracıların dikkat etmesi gereken nokta ise, neye imza attıklarını çok iyi bilmeleri ve boş bir şekilde tahliye taahhütnamesini imzalamamaları gerekmektedir.

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları

Kiralanan konut veya çatılı iş yeri niteliğinde olmalıdır.
Tahliye taahhüdü kiracının serbest iradesine dayanmalı kiracı tarafından veya temsilcisi tarafından verilmiş olmalıdır.
Yazılı olarak düzenlenmelidir.
Kira sözleşmesinden sonra kiralananın kiracıya tesliminden sonra imza edilmiş olmalıdır.
Tahliye taahhüdü kiracının belirli bir tarihte kiralananı tahliye edeceği yönünde kiracının beyanını içermelidir.

Yargıtayın, kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesini geçersiz olduğu yönünde kararları mevcuttur. Yine aynı şekilde kiraya verenin talebi üzerine, kira sözleşmesi düzenlenirken imzalanan boş tahliye taahhütnamesi yahutta kiracı tarafından imzalanan tarihsiz tahliye taahhütnamesi; kiracının tahliye edeceği yönünde iradesinin olduğundan bahisle taahhüdün sonuçlarına kiracının katlanması gerektiği yönünde kararları da mevcuttur. Emsal yargıtay kararlarından bahsedecek olursak,

"Kira sözleşmesi ile aynı tarihte ya da daha önceki tarihte alınan tahliye taahhüdü dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 Sayılı T.B.K'nun 26. maddesi gereğince kiracının serbest irade mahsulü olmadığından batıldır." (6. Hukuk Dairesi 2014/11422 E., 2014/12971 K.)

"Kiracı tahliye taahhüdü amacıyla boş kağıda imza attığını üzerinin sonradan doldurulduğunu savunmuş ise de, yapılan bu savunmaya itibar edilemez. Boş kağıda imza atan kimsenin bunun sonucuna katlanması gerekir. " (6. Hukuk Dairesi 2009/11095 E., 2010/2313 K.)