ahmet-sarı (1)

İlk çağ ya da Antik Çağ insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Ortaçağ'a kadar olan zaman dilimindeki belirgin kültürel ve siyasi olayları konu alır.

Batı Roma imparatorluğunun M.S.476 yılındaki çöküşünü Antik Avrupa tarihinin sonu olarak tanımlar.

 

Sümer çivi yazısı en eski yazım türü, kayıtlı tarihinin süresi 5.000-5.500 yıldır. Tarihçilerin Genetik delillilerine göre insanın ilk oluşumunun 1,5 milyon yıl öncesinde olduğunu tahmin etmektedirler.

Ayrıca Homo Sapiens 'in Afrika' yı yaklaşık 60.000 yıl önce terk ettiklerine dair araştırmaları ve tahminleri vardır.

Ortaçağ, Batı Roma imparatorluğunun yıkılması sonrası M.S.476 yıllarda başlayıp 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethine kadar sürmüştür.

Ortaçağ Karanlık Çağ olarak anılır.

Karanlık dönem feodal çağ yada derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal siyasal ve ekonomik örgütlenme biçimidir.

Feodalizm kelimesi Latince feodum (tımar)ile taşınabilir mal anlamına gelir.

Batı Avrupa'da Ortaçağ'a atıfta bulunarak demografik kültürel ve ekonomik bozulmanın olduğunu öne süren tarihi dönemdir ve M.S.476-1000 yılları arasını kapsar.

Bu süreç haçlı seferlerinin yenilgileriyle veba salgınları, Moğol istilalarıyla, krallıklar arası savaşlarla kıtlık ve sefaletlerle geçtiği 500 yıllık karanlık ve kaos dönemidir.

Yeniçağ Erken modern dönem Rönesans dönemini kapsar.(15-16.y.y). Avrupa tarihinde ortaçağın sonu ile yakın çağ ve Sanayi Devrimi arasındaki dönemdir.15.-18.y.y arasındaki 300 yıllık süreçtir.

 

Yeniçağ başlangıcı 1453 İstanbul'un fethi sonu 1789 Fransız İhtilali olmuştur.

İtalya'da klasik antik eski Roma ve Yunan Eserleri incelenmesi sanat,bilim, mimarlık, felsefe ile bağın kurulması Hümanist düşüncelerin yoğunlaştığı, matbaanın bulunması ile bilginin geniş kitleler ile paylaşımının arttığı ve radikal değişimler yaşandığı dönemdir.

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu bu döneme ait iyi bir örnektir.

Rönesans, Karanlık Çağ sonrası Avrupa'nın ticaret ve coğrafi keşiflerle yükselişinin öncüsü olmuştur.

 

Rönesans Fransızca insanın yeniden doğuşu anlamını ifade eder.

Gerçekte Ortaçağda insanın hiçbir değeri yoktur. Papazlar çeşitli çıkarlar karşılığında günahları bağışlıyorlar.

Dünyanın döndüğünü söyleyen fizikçi, astronom Galileo Galilei ve birçok düşünür bilim insanları çeşitli işkencelerle öldürülmüşlerdir

Rönesans Floransa Venedik İngiltere Portekiz Hollanda gibi büyük kent devletlerinde doğmuştur.

 

Rönesans ilim ve teknolojinin gelişmesinin yanı sıra insan ve doğa sevgisini de beraberinde İtalya'da başlayan Rönesans Fransa'da sanat Almanya'da dini tablolar İngiltere'de edebiyat İspanya'da resim ve edebiyat alanında gelişti.Antik Yunan ve Roma düşünür ve edebiyatçılar Cornelius Tacitus, Tarihçi, Sofokles Trajedya şair yazar, Marcus Tullius Çiçero Devlet adamı bilgin yazar ,Platon Filozof, âlim  eserleri yeniden gün yüzüne İtalyan Rafaello da Urbino (Rafael)mimar ressam, Mona Lisa adlı tablonun ressamı mimar astronom, yazar Leonardo da Vinci, Michelangelo di Simoni (Mikelanj) mimar ressam şair, İtalya'da yetişen sanatçılar; Michel de Montaigne edebiyatçı, François Rabelais yazar, düşünür, Pierre Lescot Louvre Sarayı mimar , Fransız; Martin Luther teolog, Albrecht Dürer matematikçi, ressam , Alman, William Shakespeare şair yazar, İngiliz; Diego Velazquez ressam,yazar Don Kişot yazarı Miguel Cervantes yazar , İspanyol ;Desiderius Erasmus Felsefe,bilgin Rembrandt von Rijn  ressam Hollanda; Nicolaus Copernicus (Kopernik) astronom dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söyleyen Polonya'da bilginlerdir .

Daha sonraki süreçlerde Endüstri 1.0,2.0,3.0,4.0 dönemleri sanayi devrimlerinden bilgi teknolojileri ve uygarlığı sürecine gelindi.

İnsan düşünen çoklu zekası ile yaşam sürdüğü dünyayı İlk çağlardan günümüze 10.000 lerce yıl sürekli değiştirmiş, daha iyiye ulaşmak için gereksinimlerini zekasıyla geliştirdiği araştırma inceleme çevreyi kendi yaşamına uygun hale getirmek için çabalamıştır.

Günümüz dijital çağ ve bilişim teknolojileri çağıdır. İnternet, bilgisayar, mobil teknolojiler, sosyal medya, yapay zeka çağımızı en çok etkileyen bilişimin geliştirdiği uygulamalar bütünlüğüdur.

Yaşam alanlarımız doğa, gökyüzü tüm hayatlarımız yeni dijital düzenine göre geliştirilmektedir.

Bilgisayarlar, mobil cihazlar, kameralar, dronlar (insansız hava araçları İHA) yenidünya düzeninin en önemli teknolojik cihazlarıdır. İletişim kurmak, haber almak istediğimiz her insana her kuruma, ulaşmak istediğimiz her bilgi, belge ve verilere her an her yerde çok hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Teknoloji yaşamımızı inanılmaz kolaylaştırmıştır.

Dijital yaşam artık tüm insanların kurumların toplumların vazgeçilmezi, daha da ötesi artık başka bir düzleme doğru evriliyoruz. Dijital çağ ve ötesinin kapısını aralıyoruz. Muhteşem bir sürecin başlangıcındayız.

Sanayi, ekonomi, iç ve dış güvenlik, eğitim, sağlık, bankacılık ve finans, e-ticaret e-devlet, yargı, medya, sosyal medya, TV iletişim, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri, tarım, enerji, sanat, kültür her şey inanılmaz boyutlarda bilgisayar, bilişim, mobil cihazlar, kameralar, dronlar, çok daha gelişmiştir. Her şey parmaklarımızın ucunda çok hızlı çok güvenli şekilde ulaşılabilmektedir. Ancak çok güvenli kavramını biraz açmamız gerekmektedir.

 

Kameralar mobil cihazlar, bilgisayarlar, dronlar (insansız hava araçları İHA) her kullandığımız bilişim cihazları önemsediğimiz kişisel bilgilerimizi verilerimizi her şeyimiz her anımız gözleniyor, kaydediliyor. İnsanlar bireyselleşiyor, özelleri artık kalmıyor. Yaşadıkları yerler an be an kullandıkları mobil cihazlar bilgisayarlar nedeniyle belirleniyor. Tüm özel ve tüzel bilgi ve veriler, sosyal medya, internet, mail ve diğer yazışma ve iletişimler kaydediliyor. Dijital teknolojilere hakim olan kullanan her birey kurum, her birey ve kurumun her bilgisine ulaşabiliyor.

Burada Dronlar (İnsansız Hava Araçları. İHA)çok amaçlı ve çok fonksiyonel çağımızın en önemli teknolojik cihazlardır. Kullanım alanları gözlem, takip, askeri amaçlı bilgi toplamak için geliştirilmiş, ancak süreç içerisinde Dronlar;

Coğrafi Bilgi sistemleri ve geliştirilmesi, orman ve yaban hayatı izleme koruma ve yangınla mücadele, güçlü kameralarıyla fotoğraf çekimi, Lojistik, yapıların, yolların, köprülerin, barajların, havalimanlarının, limanların, hastanelerin üniversitelerin, tarım alanlarının, denizlerin, insanların ulaşmasının zor olduğu yerlerin verilerinin gözlenebilmesi, yerel verilerin kaydedilmesi ve geliştirilmesi ile konum ve adreslerin dijital olarak geliştirilmesi kullanılmasını, doğal afet ve acil durumlarda tıbbi malzeme ve ilaç yardımı, zor doğa ve arazi konularında kullanım, çevreye zarar verenlerin hava kirliliğinin takip edilmesi, her türlü spor etkinliklerinin daha detaylı izlenmesi, reklam tanıtım magazin habercilik, tüm doğa ve arazi ortamlarında tarım yapmak dronla daha kolay toprağın incelenmesi, ekilmesi, ürünlerin izlenmesi, korunması, ticaretin daha geniş ağlarda, siyaset ve siyasi çalışmalarda kitlelere ulaşma ilgi çekme, fiziksel ve kimyasal saldırı silahı olarak kullanma, trafik ve araç takip sistemlerinde, güvenlik güçlerinin içerde suçlularla mücadele takip izlenme ve ele geçirilmelerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri ( KGYS) ağlarından elde edilen verilerin aktarılması, KGYS lerin yaşadığımız daha hızlı izlenmesi veri elde edilmesi.  Her geçen gün daha da fazla kullanımları ile Dronlar (İHA) dijital cihazlar olarak karşımızda göreceğiz. Gelecek zamanlarda çok küçük boyutlarda Dronlar üretimi tüm yaşamımızın özelleri başkaları tarafından izlenecek ve kaydedilecektir ve gizli hiçbir şeyimiz kalmayacaktır.

Yakın gelecekte bilgi teknolojileri, bilişim, internet sosyal medya daha çok etkileyecektir. Dijital teknolojilere sahip güçler kişilerin kurumların toplumların yaşamlarındaki tüm bilgilere sahip olabilecek ve diledikleri gibi kullanılabileceklerdir.