Teknolojiler uygarlıklar çağlar boyunca bilim insanlarının bilgelerin çok yoğun çabaları ile sürekli gelişmiştir.

Gelişmesini de sürdürecektir.

Yaşadığımız gezegen, insan akıl ile zeka ile tüm canlıların yaşamını daha fazla geliştirmek için artırılmış gerçekliğin peşine düşmüştür.

Gezegenimizin boyutlarının bize çok büyük geldiği ancak evrenin sonsuzluğu içerisinde Kuantum araştırmalarındaki atom içindeki kuarklar ve gluonlar boyutları ile kıyaslanamayacak tır.

Öyleyse kuantum fiziğini veya dalga mekaniğini çözmeden yaşadığımız dünyayı, evreni, çoklu evreni, sonsuzluğu düşleyemeyiz, algılayamayız.

Kuantum dalga mekaniği maddenin atomlarını oluşturan elektron(-),proton(+), nötron (0), kuarklar (temel parçacıklar), gluonlar (kuarklar arası etkileşim sağlayan parçacıklar) gibi parçacıkların özelliklerini tanımlamaya çalışır, parçacıkların birbirleriyle ışık,X ve Gamma ışınları ile elektromanyetik radyasyonlarla etkileşimleri alanlarında çalışan Max Planck, Albert Einstein,Niels Bohr gibi bilim insanları düşünürler çalışmışlardır (Niels Bohr kuantum mekaniği öncüsü,Nobel Ödüllü .Atom çekirdeği sıvı modeli, elektrona enerji verilmesiyle atomun kararsızlığı, elektronları aynı yörüngesinde tutan atom modelini geliştirmiştir).

Evrenin belirsizlik ilkesi, anti madde, Planck Sabiti, Dalga Kuramı, kuantum alan kuram kavramları ile klasik fiziğin bu alanlardaki varsayımları tartışılır olmuştur .( Planck Sabiti h=6,62607*10(-34) j.s olup bir kara delik cisim ışıması ile yayılan elektromanyetik radyasyonu tanımlar.

Kuantum nedir.

Evreni en iyi açıklayan bilim dalıdır. Genel fizik kuralları uygulamada başarılı olsa da küçük parçacıklar ve yüksek hızdaki cisimlerin hareketlerini doğru açıklayamaz.

Newton'un icat ettiği hareket yasaları durağanlık eylemsizlik Neptün Gezegeninin (1950 km h hızında rüzgar 16 dünya saati 1 gün,-214 *C yüzey ısısı, sıvı halinde yüzey) uygulanmadığı belirtilmektedir. Her etkiye zıt etki yasası, ışık hızına yaklaşan hızlarda Newton yasaları geçersiz olduğu, Albert Einstein özel "Görecelik Yasası" ışık hızlarında geçerli olduğunu açıklamıştır.

Kuantum fiziği evreni keşfetme, karanlık maddeyi açıklama ve yaradılışı araştırmaktır.

e=m.c2 evrendeki her şeyin enerji olduğunu açıklamaktadır.(e, enerji m , maddece ışık hızı)

Kuantum fiziğinin (dalga mekaniği) diğer dikkat çeken özelliği süper pozisyon teoremi olarak bilinmektedir.

Normal fizik kuralları madde sadece bir ortamda vardır, kuantum dalga mekaniği diğer durum tersidir, yani bir madde hem var hem olmayabilir, hem de her iki senaryoda gerçekleşebilir. Çoklu Evren Kavramı(Paralel Evren) kuantum fiziğinde çok dikkat çeken konu olup sonsuz olasılıklar anlamına gelmektedir.

Kişilerin yapmış olduğu seçimler sonucu başka bir hayata sahip olabileceği, başka evrenlerde yaşam sürdüğü Kuantum Fiziğinde kabul görmektedir.

Boyut kavramları

Güneş sistemimizin içinde bulunduğu Samanyolu Galaksileri 105.700 ışık yılı çapında,200 milyardan çok yıldızdan oluştuğu düşünülen ışık şeridi olarak açıklanmaktadır. Evrende Samanyolu Galaksileri gibi milyarlarca galaksiler olduğu sanılmaktadır.

Böylesi boyutları düşlemek bile sonsuzluk ötesi heyecan vericidir.

Bu bilgiler ve değerlendirmeleri dikkate aldığımızda farklı fizik yasalarına sahip çoklu evrenler hiç bilmediğimiz matematik, kuantum mekaniği, fiziği veya dalga mekaniği , birçok dünya, çoklu evrenler, sonsuz evrenler gerçek olabilir ayrıca felsefi bir kabul olabilir.

Başka evrenlerde başka dünyalar yaşadığımız gezegenle hangi düzlemdedir. Bilmiyoruz.

Gerçekte çoklu evrende yaşıyorsak diğer evrenlerdeki diğer dünyalara bugünkü teknolojilerle bildiğimiz ışık hızına ulaşabilir miyiz.(300.000km/sn)

Bilmiyoruz .

Dünya ay arası uzaklık 384.400 km

Dünya mars arası uzaklık 225 milyon km dir.

Bugüne kadar NASA tarafından yapılan en hızlı uzay aracı dünyadan güneşe yollanan Parker Solar Probe (Parker Güneş Kaşifi) 150 km/sn hıza erişmiştir.

Bu araç Dünyadan Ay a 2560 sn de 1 saatten az zamanda, Mars’a 416 saatte 18 günde gidebilecektir.

Yaşadığımız gezegen 200 milyardan çok yıldızın bulunduğu Samanyolu Galaksileri çapı 105,7 milyar ışık yılı olduğunu kabul edersek, Samanyolu Galaksilerinin bir ucundan diğer ucuna Parker Solar Probe ile 78.125 ışık hızı ile ulaşabiliriz.(78.125*300.000 km/sn=23.437.500.000sn =743 dünya yılı).

Bu değer ortalama 10 insan yılı toplamı kadardır.

Metaverse (Kurgusal Evren)

Samanyolu Galaksilerinin Güneş sistemimizdeki mars, dünya, ay uzaklıkları ölçüleri sonsuzluğun çoklu evrenin boyutlarını hayal etmemiz için düzenlenmiştir.

Metaverse kullanıcıların dijital dünyanın içine girip sosyalleşmesi, oyunlar oynaması, alışveriş yapabildiği, hologram şeklinde başka boyutlara girebildiği, sanal bir dünya nesnelerin interneti  (İOT), düşünülebilir.

Metaverse (Sanal Evren) olarak ta bilinen kullanıcıların internet üzerinden var olan dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

Sanal Gerçeklik teknolojilerin gelişmesi Metaverse Kurgusal Evren i Facebook, Microsoft, Roblox ( AR) artırılmış gerçeklik, akıllı saatler,(VR) akıllı gözlükler , giyilebilir cihazlar üzerinde çok yoğun çalışmalar yapmaktadırlar.

Metaverse (Öteki Evren, Kurgusal Evrene)

Yakın gelecekte görülebilecek, yeni bir süreç başlayacak gelişecektir. Metaverse 3D sanal ortam ile dijital dünyanın içine girilebilecek, kişisel gerekliliklere göre özelleştirilebilecektir.

Metaverse kişilerin bakmak yerine içine girilebilen ,somut internet, araştırma yaparken birliktelik hissi veren ortamlar olacaktır.

İnternet sosyal medya sosyal ağ gibi tüm kavramlar tüm dünyada Metaverse ile tanımlanacagi düşünülen süreçtir.

Dijital teknoloji kurguları toplumları kurumlar, insanlar,yapay zeka robotlar arası tek merkezli iletişimle anlaştığı çok boyutlu bir süreç ve klasik yaşamın yerine "Yeni Bir Çağ" başlangıcında bulunuyoruz.

Ötesi

Stephan Hawking Muhtemelen ölümden sonra yaşam yok, fakat evrenin büyük tasarımını takdir etmek için bu hayata sahibiz ve bunun için son derece minnettarım.

Bu yazımda Dostum Abdullah Bakır" a katkılarından dolayı teşekkür ederim.