errr

23.02.2014 tarihinde Ukrayna Devrimi ve devamında Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerindeki Rus yanlısı protestolar ile hükümet karşıtı gösteriler günümüzdeki savaşın işaretiydi.

Aynı dönemde 20.02.2014 tarihinde Rusya Kırım ve Donbas savaşı ve ilhak, 24.02.2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etti. Dünyada ve bölgemizde son derece tehlikeli insanlık için acı sonuçlar doğuracak süreç başlamış oldu.

Savaş başlamasıyla birlikte Rus birlikleri havadan, karadan, denizden Ukrayna ablukaya alındı. Başkent Kiev, Odessa, Harkov, Herson ve diğer yerleşim yerleri on binlerce asker tarafından işgal edildi. Binlerce asker insanın ölümü yaralanmasına, sakat kalmasına neden olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Başkent Kiev'de taş üstünde taş kalmamış, milyonlarca Ukraynalı kan ölüm, acı, endişe, korku, soğuk ve gözyaşı içinde sıcak yuvalarını terk ederek göç etmeye karanlığa ve belirsizliğe yol almaya başladılar.

Bu savaşın en vahim sonuçları nükleer savaşa doğru devam etmektedir.

Yaşadığımız dünyamız yeni bir nükleer çılgınlığı asla kaldıramaz.

Dünya üzerindeki bütün çatışmalar, savaşlar egemenlik kurmak, işgal etmek ve ekonomik yeraltı yerüstü kaynakların ele geçirilmesi emperyalist amaçlarını taşımaktadır.

Victor Hugo Barış uygarlığın erdemi, savaş ise onun suçudur, der.

Rus çılgın Putin tarafından işgal edilen Ukrayna 603.549 km2 yüzölçümünde Avrupa içinde 41 milyon nüfuslu Ukrayna dili konuşan Ukraynalılar Ruslarla Doğu Slav etnik grubuna girerler . Ülkenin %78 Ukrayna, %17 si Ruslardan oluşmaktadır.

Ukrayna yerleşim bölgesi M.O 32.000 yıllarından beri yerleşim yeri

Ukrayna Ortaçağ'da Kiev Kiesligi Doğu Slav Kültür Merkezi olmuştur.1917 yılında Ukrayna Halk Cumhuriyeti kurulana kadar Moğol istilası, Polonya-Litvanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Rusya Çarlık,18.y.y da Kazak Hetmanlik etkili olmuştur.Sovyet devrimi ile birlikte SSCB  1917  de Ukrayna Halk Cumhuriyeti olmuştur.24 08.1991 de Sovyetler Birliği dağılması ile Ukrayna Sovyetler Birliğinden bağımsızlığını ilan etmiştir.

Ukrayna;

Tarım, Hayvancılık,(sığır, domuz besiciliği), balıkçılık, arıcılık,

Buğday, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı üretimi

Taşkömürü, linyit, demir

Petrol, doğal gaz

Nikel, manganez

Dünyanın en önemli demir çelik üreticileridir.

Ağır sanayi, denizcilik, makine, motor, uçak, kimya, tekstil,

Termik, hidroelektrik, nükleer enerji endüstrileri çok gelişmiştir.

Ukrayna milli gelir 13.943 dolardır.

 

Rusya Ukrayna'ya 23.02.2022 tarihinde işgal etmiştir.

Çağımız Bilişim Teknolojilerinin toplumlara, uluslara, devletlere, inançlara egemen olma sürecindedir.

Klasik devlet, ulus, toplumlar, inançlar mezhepler son dönemlerini yaşamaktadırlar.

Fiziki kanlı savaşlar işgaller gelişen dijital teknoloji egemenlikleriyle toplumların sınır ulus inanç kavramlarını değiştirecek, yerine yeni egemen anlayışı güç olarak insanlık tarihinin karşısına çıkacaktır

İnternet ağları, sosyal ağlar, whatsapp, Twitter, Metaverse, Facebook, Instagram, Google, telegram, WeChat,5G, Web 3.0, Bill Gates Microsoft, Stew Jobs Apple,Elon Musk Tesla, iPhone, Amazon, IBM, Samsung, Oracle,Alibaba, diğer tüm bilişim teknolojileri şirketleri Bankacılık, Finans, Sağlık, Enerji, Ticaret, Havacılık ve Uzay teknolojileri, Sağlık Eğitim ve diğer tüm işlerde kendi devletleri kurumları ve kişilerin yaşamlarında hakimiyetlerini artırmaktadır.

 

Yeni dünya düzenine doğru adım atmaktadır.

İleri teknolojik güçlerle finans kuruluşları, her türlü silah sanayi, saldırı sistemleri, nükleer tesislerin, uçakların, endüstriyel kuruluşların işletim sistemlerinde hiç bir güç farklı amaçlar kullanarak zor egemenlikler, kan gözyaşı, acı ölüm, açlık, susuzluk, facialara ve travmalara neden olamayacaklar. Travmalar bulaşıcıdır nesilden nesile geçebilir.

Klasik çağ yerine bilişim teknolojilerinin hakim olduğu bir dünya gelecek ve hiç bir güç başka ulusların toplumların üzerinde zora, kana, şiddete dayalı egemenlikler kuramayacaktır.

Not. Bu yazım Ukrayna 'da Tıp eğitimi sürdüren Habere Güven Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Güven Boğa’nın kızı llgaz’ımız 6 gün yaşadığı savaşın acı, endişe, korkularından kurtulması bu kanlı savaşın bir an önce son bulması ve tüm insanlar savaşsız, sömürüsüz, özgür, erdemle uygar yaşam sürmesi dileğiyle yazılmıştır.