İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar. (Yaşar Kemal)

İletişim bilgiye erişim insanların yaşamları boyunca en heyecan duyduğu mutlu olduğu anlardır.

Bilgisayarların mobil cihazların internet network ağlarının bulut bilişimin dalga dalga yayıldığı süreçle birlikte elektronik posta (e. mail) (e-ileti) ile başlayan www. Dünya çapında internet üzerinden tüm kullanıcıların ve kaynakların bileşimi bilgi ve veri paylaşımı ile gelişen sanal gerçekliğin artırılmış gerçekle iç içe bir yeni düzlemdir.

İnsanın var olan beyninin yönetimde, kalbinin ritmik atışına, yüreğinin sıcaklığına, beş duyular  gözlerindeki ışığın parıltısına, hissettiği kokusunun vücudunun en ücra en küçük parçacıklarına kadar dönmesine, doğanın, rüzgarın, ağaçların, kuşların, tüm canlıların, denizlerin, gökyüzünün sesleriyle bütünleşmesine, sevdiğini düşündüğüne, doğadaki tüm canlılara dokunabilmek ve tüm bu heyecanları sağlıklı bir beyin ve vücut yapısıyla sürdürebilmesi için tat alma ve "mitokondri" enerjisiyle yaşamını sürdürebilme bu yaşam belirtilerinin tümünü bütünleştiren yeni çağımızın vazgeçilmezi Sosyal Medya bilişim teknolojileri dijitalleşme ile birlikte çağımızın iletişim ve haberleşmenin tümünü sağlayan Metaverse, Facebook, Google, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, Messenger, e-mail, We Chat, Telegram, Tık Tok ve diğer tüm dijital sosyal medya ağları bizim tüm insanların altıncı duyu organları olmuştur.

Yazar Manşet-Kurtarıldı-4

Kısaca internet ve sosyal medya ağları özgürlüğün, zamanın, hızın, bilgiye, veriye, habere erişimin, sevgiliye özlem gidermenin, arkadaşlarını, dostlarını, tüm ailesini her an yanında, içinde, yüreğinde hissetmesini sağlayan insanlık tarihi boyunca uygarlıkların sürekli gelişmesiyle en önemli teknolojiler ve bilimler bütünüdür, yaşamdır, sonsuzluktur.

Günümüzde ve gelecekte sosyal medyanın özgürce kullanımından geriye dönüş yoktur.

Çağdaş uygarlıkların toplumların yönetim anlayışlarında sosyal medyanın özgürce kullanılmadığı yaşam hiç bir şekilde olmayacaktır.

Bilişim teknolojileri ve dijitalleşme ile kolay yaşamı iyi bilmeli doğru kullanabilmektedir

Öyleyse sosyal medya, sosyal ağ www. internet, Dijitalleşme nedir.

Tüm dünyada ve Ülkemizde web ağ (www) internet üzerinden bilgi, veri, video, ses ve görüntülerin sonsuz boyutlardan iletimidir. Web 2.0 ikinci nesil internet ağlarının, sosyal iletişim platformlarının 2004 yılından itibaren bütünleştiği haberleşme ağlarının tümüdür.

Mark Zukerberg ve arkadaşlarının 2004 yılında işletim sistemlerini oluşturduğu Facebook,2005 yılında kullanıma başlanan YouTube video paylaşım sitesi sosyal medya platformları hızla gelişmeye başlamıştır. Tek yönlü bilgi, veri, iletişim paylaşımları çok yönlü kurumların, grupların, kişilerin internet network,bulut bilişim ağları üzerinden geliştirilen sosyal medya sistemleridir.

Facebook (Metaverse) 3 milyar, YouTube 2 milyar 800 milyon, Twitter 2 milyar 500 milyon, WhatsApp 2 milyar 700 milyon, Instagram 1 milyar 300 milyon kullanıcıya sahip ABD şirketleridir.

We Chat 1milyar 400 milyon  sahip , Sinaweibo 600 milyon,kinaishau 500 milyon, kullanıcıya sahip Çin , Telegram 500 milyon kullanıcıya sahip Rusya şirketleridir.

Sosyal Medya kullanımları  her geçen gün yaşamımızdaki etkilerini artırmaktadır.

8 milyar dünya nüfusunun 6,5 milyarı mobil cihazlar, akıllı telefonlar, bilgisayarlar üzerinden sosyal medya platformları kullanılmaktadır.

Ülkemizde Dijitalleşme, sosyal medya, Mobil Cihazlar, bilgisayar internet network ağları üzerinden yapay zekanın gelişmesi, bilişim teknolojilerinin tüm kullanıcıların bilgiye veriye erişim, iletişim ağları ile çok hızlı ulaşma, çok hızlı kullanım şansına sahip olmuşlardır.

Ülkemizde kullanılan sosyal medya ağları YouTube 55 milyon, Facebook Metaverse 42 milyon, WhatsApp 55 milyon Twitter 14 milyon, Instagram 40 milyon, Snap Chat 7 milyon kişi kurum ve gruplar tarafından kullanılmaktadır.

Sosyal Medya dünyada hızlı iletişim ve bilgiye erişim çağını ifade etmektedir.

Günümüzde her an milyarlarca veri, video, fotoğraflar, iletişim ve haberleşme amacıyla kişiler ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Bu bilgiler arşivlenmektedir.

Her sosyal medya kullanıcısı aynı zamanda veri haber ve bilgileri toplumların ve kamusal alanlarda kullanılmasını sağlanmaktadır.

Artık hiçbir kişi, grup ve kurumlar internet, sosyal medya, Dijitalleşme, web 2.0,web 3.0 olmadan işlerini günlük yaşamlarını sürdüremeyecektir, özgürce kullanılması zorunlu yaşam alışkanlıklarımız olacak ve sürekli daha fazla gelişecektir.

Dünyada ve Ülkemizde kişiler internet web 2.0, web 3.0 mobil cihazlar, bilgisayar ile toplam 8 saatten fazla sosyal medya platformlarında bilgi veri haberleşme ve oyun oynayarak sürdürmektedir.

Sosyal medya internet mobil cihazlar üzerinden bilgi akışı iletişim her geçen gün yaşamımızın içinde daha çok yer alacaktır.