Zina fiilinin açık tanımı olmasa dahi zina denilince akla cinsel ilişki gelmelidir. Burada kastedilen cinsel ilişki farklı cinsteki kişilerin tenasül organlarını birleştirmek suretiyle cinsel tatmine yönelmeleridir.

Cinsel ilişkinin kısmen veya tamamen gerçekleşmesinin aranması, yani erkeğin cinsel organının kadının cinsel organına girmesinin aranması maddenin uygulanmasını daraltır.

Bu bakımdan duhul gerçekleşmese bile kişilerin sürtünme yoluyla sevişmiş ve tatmin olmuş olmaları halleri dahi zina kapsamında sayılmalıdır.

Cinsel ilişkinin vajinal yoldan olması zorunlu değildir. Bu bağlamda, erkeğin kadınla anal yoldan ilişkiye girmesi halinde dahi zina gerçekleşmiş sayılmalıdır.

Keza böyle olmasaydı  Yargıtay, evden kaçan evli bir kadının geceyi bir erkeğin evinde geçirmesini ve bir kocanın geceyi bir kadınla otelde aynı odada geçirmesini zina sebebi sayarak boşanma nedeni olarak kabul etmezdi.

Yargıtay, evden kaçan evli bir kadının geceyi bir erkeğin evinde geçirmesini ve bir kocanın geceyi bir kadınla otelde aynı odada geçirmesini zina sebebi sayarak boşanma nedeni olarak kabul etti.

Yargıtay zina konusunda imza attığı iki karar dikkat çekti. Yerel mahkemelerin boşanma davalarında aldıkları kararları bozan Yargıtay, evli bir kişinin karşı cinsten birisiyle aynı yerde kalmasını zina olarak değerlendirerek tartışma yaratacak kararlara imza attı.

Habertürk Gazetesi'nden Yasemin Güneri'nin haberine göre Konya’da yaşayan A.L., karısı M.L.’ye, 2011 yılında “zina yaptığı” gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davacı koca A.L., eşinin evi terk ederek başka bir erkeğin evinde geceyi geçirdiğini iddia ederek boşanmak istediğini kaydetti. Davaya bakan Konya 2. Aile Mahkemesi, davalı kadın M.L.’nin geceyi başka bir erkeğin evinde geçirmesinin “zina” olarak yorumlanamayacağını belirterek davayı reddetti.

Zina için yeterli kanıt

Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yapılan itiraz üzerine yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Davalının evden kaçıp geceyi başka bir erkeğin evinde geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu durum, zinanın varlığı için yeterlidir. Zina kanıtlanmıştır. Öyleyse, istek doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi gerekirken, değerlendirmede yanılgıya düşülerek davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır” şeklinde görüş bildirdi. Dosyanın gönderildiği yerel mahkeme, Yargıtay’ın kararına itiraz etmeyip kararında direnmedi. Böylece Yargıtay’ın hükmü de kesinleşmiş oldu. İçtihat oluşturacak bu kararın ardından başka bir erkeğin evinde kalmak “zina” nedeni sayılabilecek. Yargıtay, davacı eşin tazminat talebinin de kabul edilmesine karar verdi.

Aynı odada kalmak boşanma nedeni

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, benzer bir karara bu sefer “bir kadınla aynı otel odasında kalan bir erkek” için imza attı. Kocası hakkında boşanma davası açan kadının davasını reddeden Ankara 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan daire, bu durumun zina sayılabileceğini belirtti. Kararda şöyle denildi:

“Davalı kocanın, dava açılmadan önce ve davanın devamı sırasında dahi başka kadınlarla birlikte otelde aynı odada kaldığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde yer alan boşanma sebebi gerçekleşmiştir. Davacı kadın, evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma davasını zina sebebine dayandırdığına göre, bu sebebe dayalı olarak boşanmaya karar verilmesi gerekir.”
Yargıtay’ın kararı, yerel mahkemenin itiraz etmemesi nedeniyle kesinleşti.

Zina mutlak boşanma nedeni

Kararlarda imzası bulunan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Uğur Gençcan, “Zina, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenen özel boşanma sebeplerindendir. Zina, aynı zamanda kanunda düzenlenen ‘mutlak boşanma’ sebepleri arasında sayılmıştır” dedi. Eşlerden birinin zina yapması halinde diğer eşin boşanma davası açabileceğini belirten Gençcan, “Cinsel sadakat, evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulması sonucunda eşler için doğan yükümlülüklerden biridir. Belki de en önemlisidir. Zina sebebiyle boşanma davasında, davaya hakkı olan kadın veya kocanın boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay içinde dava açması gerekir” diye konuştu. Gençcan, eşlerden birinin otel odasında farklı bir cinsle geceyi geçirmesinin ve karşı cinsle aynı evde sabahlamasının güven sarsıcı durum olduğunun ve ‘zina’ kabul edildiğinin de altını çizdi.

TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALAN ZİNA EYLEMİ

Zina fiilini gerçekleştirmek isteyen eş, diğer eş veya başkası tarafından yakalanmış yahut başka nedenlerden dolayı elinde olmayacak şekilde zina eylemini gerçekleştirememişse, örneğin evde kaldığı bayanla tam soyunma aşamasında basılmışsa zina eylemi var sayılacak mıdır?

Somut olayda aslında uygun şartlar oluşmuş ancak eşe yakalandığı için zina eylemi tamamlanamamıştır.

Ancak burada da zina sebebiyle boşanma davası açılabilir. Keza zina sebebiyle açılan boşanma davalarına kadının, kocası dışında karşı cinsten biriyle; kadının da kocası dışında karşı cinsten biriyle yatak odasında yakalandığı görüntüler delil olarak kullanılabilir.

Ancak bunun için, eşin zina amacının bulunduğu, fakat elinde olmayan nedenlerle bunu gerçekleştiremediği her türlü şüpheden uzak bir açıklık ve kesinlikte olmalıdır. Yani eşin aldatma gayesinin olduğu aşikar olmalıdır.

ZİNANIN İSPATI ZOR MUDUR?

Zinanın ispatı zordur. Çünkü aldatan taraf zina eylemini saklamak için genellikle büyük çaba sarf etmektedir. Zina eden taraf, yakalanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaktadır.


KARŞI CİNSTEN BİRİYLE YARI ÇIPLAK ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ZİNANIN VARLIĞINA DELALET EDER Mİ?

Zina eylemi, kesin olarak ispatlanmamış olsa bile, zinanın varlığını gösteren güçlü emareler varsa zina nedeniyle boşanma davasının kabulüne karar verilmelidir.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin önemli bir kararından bahsetmek isteriz; başka kadınla uygunsuz fotoğrafın olması ve başka kadınla birlikte yaşaması, cinsel ilişkinin güçlü karineyle yaşandığına ve dolayısıyla zinanın varlığına delalet eder.

UYGULAMADA HALK ARASINDA ZİNA SANILAN ASLINDA ZİNA SAYILMAYAN EYLEMLER NELERDİR?

*Flört etmek
*Mektuplaşmak
*Buluşmak
*Buluşma yerinde öpüşüp koklaşmak
*Cinsel içerikli yazışmalarda bulunmak
*Birlikte seyahate gitmek ancak aynı otel odasında kalmamak
*El ele gezmek

Bu gibi eylemlerde cinsel ilişki yüksek ihtimalle gerçekleşmiş diyemeyiz. Uygulama boşanma davalarında mahkemeler, Yargıtayın da kararlarını göz önüne alarak bu gibi durumları güven sarsıcı davranış olarak kabul etmektedir.

YAPAY ALETLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN CİNSEL MÜNASEBETLER ZİNA SAYILIR MI?

Vibratör, yapay kadın, yapay erkek gibi eşyalarla gerçekleştirilen cinsel ilişki eylemleri zina sayılmaz. Bu durum ülkemizde böyle kabul edilir.

Bu sorunun cevabı, hukuk sistemine ve ülkeye göre değişebilir. Ancak genel olarak konuşmak gerekirse, yapay aletlerle gerçekleştirilen cinsel münasebetlerin zina olarak kabul edilmediği ülkeler mevcuttur.

Ancak bazı ülkelerde, yapay aletlerle cinsel ilişki "ahlaksızlık" olarak kabul edilebilir ve buna bağlı olarak cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu nedenle, bu tür eylemlerin yasal durumu hukuk sistemine ve ülkelere göre farklılık gösterebilir.

Ayrıca, yapay aletlerle gerçekleştirilen cinsel ilişki konusu, toplumsal tartışmalara da neden olabilir ve etik konuları da içerir.

Ancak genellikle yapay aletlerle gerçekleştirilen cinsel eylemler, yasal olarak zina olarak tanımlanmaz. Çünkü zina, bir kişinin evlilik dışında bir başka kişiyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanır ve yapay aletlerle gerçekleştirilen cinsel eylemler, başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girme niteliği taşımaz.

HAYVANLARLA YAPILAN CİNSEL MÜNASEBETLER ZİNA SAYILIR MI?

Hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek, birçok ülkede yasalar tarafından suç olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, hayvanlarla yapılan cinsel eylemler, zina olarak değil, hayvanlara karşı suç olarak kabul edilir.

Bu tür eylemler, hayvanların fiziksel ve duygusal sağlığına zarar verir ve hayvanlara karşı kötü muamele olarak kabul edilir. Bu nedenle, hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek birçok ülkede yasalara aykırıdır ve ciddi cezaları beraberinde getirebilir.

Ayrıca, hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek etik açıdan da kabul edilemez bir davranıştır. Bu tür davranışlar, toplumun genel ahlak kurallarına ve hayvanların haklarına aykırıdır.

Hayvanlarla yapılan cinsel münasebetler, çoğu ülkede yasal olarak kabul edilemez ve suç olarak değerlendirilir. Zina ise, evlilik dışında bir kişiyle cinsel ilişkiye girme durumunu ifade eder.

Hayvanlarla cinsel ilişkiye girme eylemi, genellikle hayvan istismarı ve kötü muamele olarak kabul edilir ve bu tür eylemler, birçok ülkede hayvan hakları yasaları tarafından suç olarak kabul edilir.

Özetle, hayvanlarla yapılan cinsel münasebetler genellikle zina olarak kabul edilmez, ancak ahlaki ve yasal açıdan kabul edilemez ve suç teşkil eder.

ZORLA VEYA BAYILTMA SURETİYLE EŞE KARŞI GERÇEKLEŞEN CİNSEL MÜNASEBETLER ZİNA SAYILIR MI?

Zinanın boşanma sebebi sayılabilmesi bilerek ve isteyerek gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Zorla veya bayıltma suretiyle eşe karşı cinsel münasebetler gerçekleştirilmiş ise zina sebebiyle boşanma davası açılamaz.

TEHDİTLE GERÇEKLEŞTİRİLEN CİNSEL İLİŞKİDE ZİNA VAR SAYILIR MI?

Tehdit veya zorlama yoluyla gerçekleştirilen cinsel eylemler, birçok ülkede cinsel saldırı veya tecavüz olarak kabul edilir. Bu tür bir eylemde, rızası olmayan bir kişinin cinsel istismara uğraması söz konusudur ve bu eylem yasal olarak kabul edilemez.

Zina, evlilik dışı cinsel ilişkiyi ifade eder ve rızası olan iki yetişkin kişi arasında gerçekleştirilir. Ancak tehdit veya zorlama yoluyla gerçekleştirilen cinsel eylemler, rızası olmayan bir kişinin cinsel istismara uğramasıdır ve zina ile karıştırılmamalıdır.

Özetle, tehdit veya zorlama yoluyla gerçekleştirilen cinsel ilişkiler zina olarak kabul edilmez. Bunlar, cinsel saldırı veya tecavüz olarak kabul edilir ve yasal olarak suç teşkil eder.