Bilişim-Uygarlığı

Yeni teknolojiler bilgi ve bilişim çağında insanlık, yaşamını daha konforlu daha gelişmiş yapmak için sürekli arayışlar içine girmişlerdir.

Uygar insan uygar toplum her çağda yeni boyutlara doğru gelişmektedir.

Öyleyse Uygarlık nedir.?

Uygarlık (medeniyet, civilisation)

Bir ülkenin bir toplumun maddi manevi varlıklarının fikir sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerin tümü.

Bir uygarlık kentsel gelişme kültürel seçkin sınıf tarafından empoze edilen sosyal sınıflar iletişimle ilgili sistemler ve karmaşık yapılı toplum.

Uygar toplum, düşün, bilim, sanat, teknoloji, endüstri anlamlarında büyük gelişme göstermiş, gerekli düzeye erişmiş ülke toplum.

Uygar insan eğitim görmüş görgülü kültürlü davranışları uygarlığın gerektiği nitelikleri taşıyan kimse.

Uygarlık Tarihi yazarımız Profesör Dr. Server Tanilli kitabında uygarlık barbarlık karşıtı doğal hal, Uygar millet, uygar halk gelişme yolunda hayli ilerlemiş, ideal ölçülere pek yaklaşmış topluluk olarak tanımlamaktadır.

Uygarlık bir halkı başka bir halktan ayıran yaşayış biçimlerinin, kullanılan aletlerin, teknolojilerin, çalışma biçimi ve yöntemlerin, inançların, düşünsel ve sanatsal faaliyetler, siyasal ve sosyal örgütlenme biçimlerinin bütünüdür.

Meydan-Larousse, Uygarlığı (civilisation) bir memleketin veya bir toplumun düşünce ve sanat hayatıyla maddi ve manevi varlıklarına has niteliklerin tümü diye tanımlanıyor.

Barbarlık tan sonraki aşama "uygarlık" kent yaşamı, devlet, yazı, kanun, matematik, bilim diye betimler.

Batı Avrupa Uygarlık (civilisation) ilk olarak 1756 yılında iktisatçı Marqe de Mirabeau tarafından kullanılmıştır.

Batı Avrupa 18.y.y insanın yeniden doğuşu Rönesans sonrası bilimler, teknik buluşlar, sanayinin gelişmesi dünyaya açılan ticaret ile Batı Avrupa burjuva sınıfı batılı toplumu zengin bir sınıf haline getirmiş İlerleme Felsefesi yaşamın ve düşüncenin vardığı aşama uygarlık (civilisation) ile anlatılmak istenmiştir.

Batı Avrupa Burjuva sınıfı uygarlığı Asya, Hint, Latin, Afrika uygarlıklarından etkilenir 20.y.y yoğunluk ve derinliği uygarlıkların çokluğunu belirler.

Batı Avrupa Burjuva sınıfı uygarlığı Amerikan (ABD) uygarlığını geliştirir.

Aynı zamanda sosyalist uygarlık sosyalist üretim biçiminin araçları tekniği, üretim ilişkileri insan topluluklarının uygarlıkların temel yapısını oluşturur.

Uygarlık değerler sistemidir. Siyasal ve hukuksal kurumlar, din, ahlak, felsefe, sanat, kültürün tümüdür.

Her uygarlığın belirtti bir siyaset felsefesi ve örgütlenme biçimi vardır

Eski Yunan uygarlığı Site uygarlığı idi.

Antik çağ doğu uygarlıkları Mezopotamya ve Anadolu da birçok uygarlıklar kurmuştur. Mezopotamya uygarlıkları M.O.4000-2000 yıllar arası Fırat Dicle nehirleri arasında kurulmuş.

Sümerler, Akadlar, Elamlar, Asurlar, Babiller

Mısır medeniyetleri Afrika Nil nehri çevresinde M.O 3.150 -M.S 343 yıllar arası sürmüştür. Maya medeniyeti Meksika Yutacan Guatemala bölgesinde M.O 1600 -M .S 1572 yıllarında İspanyollar yıkmıştır.

İnka medeniyetleri Güney Amerika'da Peru Amazon havzasında yaşamıştır

M.S 11 y.y - 16.yy arası sürmüştür.

Hint uygarlığı Hindistan İndus ırmağı bölgesi M.O 4.000 yıllarında gelişmeye toplum kast şeklinde sınıflara ayrılmış . Hinduizm, Brahmanizm, gelişmiş, M.O.530 yıllarda Budizm etkili olmuş bir uygarlıktır.

Çin uygarlığı M.O 2500-1100  yıllarında   Shangon ve Hunan bölgelerinde sürmüştür. 

Çin Ordu ,Din , Ekonomi gelişmiş

Shang Hanedanlığı döneminde Taoculuk, Konfüçyüs, Budizm Felsefeleri etkili olmuştur. Çin uygarlığı kağıt, barut, matbaa, pusula

Tıpta akupunktur, masaj, mimarlık, resim, seramik, cam, ipek  en önemli buluşları olmuştur.

Anadolu 12000 yıllık geçmişi olduğu avcı toplumdan yerleşik topluma geçmiştir.

Göbekli tepe, Çatal Höyük, Hacılar en önemli yerleşim yerleridir.

M.O.2000 -300 yıllar arası Hititler, Frigler, İyonlar, Urartu, Lidya,Truvalilar, Persler yaşamış

Bizanslılar 330-1453

Selçuklular 1037-1194

Osmanlılar 1299 -1923

Türkiye Cumhuriyeti 1923~ sürüyor.

İlk çağlardan beri insanlar gelişmiş zekâlarıyla

Geçmişten günümüze uygarlıklar kurmuş, her yeni uygarlık geçmiş uygarlıklar dan faydalanmıştır. Her dönemde toplumların uygarlığı için bilgeler, bilgili, iyi ahlaklı, erdemli, olgun, örnek davranışlar sergilemişlerdir.

Bilim, teknoloji, bilgi sahibi halkların önderleri

Yetenekleri, becerileriyle meslekler oluşturmuş oluşturmaya devam etmektedirler.

Meslekler her dönemde değişmektedir. Teknolojilerin ilerlemesi endüstrinin gelişmesi sosyal ve siyasal yaşamı belirlerken bazı mesleklerin doğması bazı mesleklerin yok olmasını gerektirir. ihtiyaçların karşılanması için yaşantımızı daha konforlu yapan meslekler her dönemde farklılıklar göstermektedir.

Meslek(uğraş) kendine temel çalışma alanı olarak tanımlanıyor.

Aşağıdaki Geçmiş dönemlerde bazı meslekler güncel gereksinme olmadığı için bazısının kaybolduğu bazısının da yaşamdan silindiği görülmektedir.

Kalaycı, Değirmenci, at arabacı, Keçecilik, nalbant, süpürgeci, bileyici, çömlekçi, debbağ (derici), saat tamircisi, tenekecilik, hallaç, çerçi ve burada sayamadığım onlarca meslek tarih kitaplarında kalmaktadır. Nalbant Amerika'da 200 yıl önce en kıymetli meslek olarak tanımlanıyor, ancak günümüzde sadece hipodromlarda yarış atları için çalışabilmektedir.

Yakın gelecekte yok olacak meslekler;

Kasiyer; Temassız ödemeler, Apple Pay, Bitcoin gibi kripto paranın gelişmesi nakitsiz toplum ve self servis kasalar ve istasyonlar yaygınlaşmakta ve kasiyerlik kaybolacak meslekler kapsamındadır.

Fast food çalışanı: Daha düşük maliyetli çalışmalar isteyen fast food zincirlerinin yakın gelecekte tam otomasyona geçmesi ile fast food çalışanların büyük bir çoğunluğu işini kaybedebilecektir.

Banka Çalışanları: Bankalar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da yerel şubeleri ve ATM lerin büyük çoğunluğu ortadan kalkacaktır. Bunun nedeni evdeki rahatlıkla işlem yapabilecek ve hesabımızı kolaylıkla yönetebileceğimiz çevrimiçi ve telefon bankacılığı gelişecek. Banka çalışanları iş ve mesleklerini kaybedecekler.

Sigortacı: Yeni oluşturulan sigorta inceleme ve izleme programları aracıya gerek kalmadan daha hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Japonya 'da sigorta şirketleri yapay zeka kullanarak işlem yapmaktadır.

Gazeteciler: Yapay Zeka basın yayın organlarına girmiş durumdadır. Çeşitli makale yayın ve raporlar önemli medya kuruluşlarında yapay zeka tarafından yapılmaktadır.

Ulaşım ve taşımacılık: Sürücüsüz araç,pilotsuz uçak ve helikopter uçuşlarının yakın gelecekte yaşamımıza girmesi planlanmaktadır.

Finans Analistler: Yeni yazılan finans programları ABD de dünyanın birçok ülkesinde finans analistlerin büyük çoğunluğunu işsiz bırakacağı ilgililerce belirtilmektedir.

Tarım: Yakın gelecekte yapay zeka robotlar, hassas tarım, teknolojileri çiftçilerin yaptığı pek çok işi yapabilecektir.

Matbaa Operatörleri: Çeşitli yayınların çevrimiçi sürümleri basılı medya ve yayın kuruluşlarının yakın gelecekte yok olacağını ve matbaa çalışanlarının büyük çoğunluğu işini kaybedebilecektir.

Basılı gazete ve yayınlar sona erecektir.

Seyahat Danışmanlığı: Artık kullanımı kolay karşılaştırmalı web sitelerin çoğalması herkes kendi tatilini kendi seçebilecek böylece seyahat operatörlerine ihtiyaç kalmayacak.

Daha birçok iş meslekte bilişim teknolojileri yapay zeka ve  robotlar insanların yerine geçecek. Milyonlarca insan işsiz ve mesleksiz kalacak. Yaşamımızdan çıkacak olan meslekler tarihteki yerini alacaktır.

Yerlerine yeni iş ve uğraşlar hayatımıza girecek ve daha uygar bir dünyaya yol alacağız.

Geleceğin uygarlığı meslekleri

1.) Veri Bilişimcileri

2.) Robotik Mühendisliği

3.) Yapay Zeka Mühendisliği

4.) Dijital Pazarlama Uzmanlığı

5.) Dijital Dönüşüm Uzmanlığı

6.) Bilgi Güvenliği Uzmanlığı

7.) Yazılım Uygulamaları Uzmanlığı

8.) Drone Teknoloji Mühendisliği

9.) Veri(data) Analistligi Uzmanlığı

10.) Siber Güvenlik Uzmanlığı

11.) Yazılım Uygulamaları Geliştirme Mühendisliği

12.) Oyun Geliştirici

13.) Bulut Bilişim Mühendisliği

14.) 3D Üretim Mühendisliği

15.) Bioteknolog

16.) Nano Teknoloji

17.) Kişisel Veri Geliştirme

18.) Blockchain Uzmanlığı

19.) Artırılmış Gerçeklik Geliştirici

20.) Büyük Veri(Big Data )Veri Madenciliği

21.) Enerji Sistemleri Mühendisliği

22.) Online Eğitmen

 Yukarıdaki geleceğin uygarlığı mesleklerinden

Siber Güvenlik Uzmanlığı

Dijital platformların kimsenin giremeyeceği güvenli olması, kişisel ve kurumsal verilerin korunması için Siber Güvenlik Uzmanlığı gelecek uygarlığın en önemli mesleklerinden dir.

Şirketlerin, devlet kurumlarının bireylerin bir çok önemli ve özel bilgileri sanal ortamda saklanmaktadır. Siber Güvenlik Uzmanları teknolojileriyle internet saldırılarına karşı koruyucu kalkan görevleri yapmaktadır.

Robotik Mühendisliği

Robot teknolojileri birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.Hastanelerde ameliyatlarda cerrahi yardım robotları sağlıkta çok başarılı sonuçlar verecektir.Sanayi otomasyon ve üretim tesislerinde robotlar iş yapmaktadır.

Robotik Mühendisliği robotların kullanılacağı yerlere göre uygun yazılım ile programlanır.

Robotik Mühendisliği matematik, fen, bilgisayar ve yazılım alanlarında gelişmiş olmak gerekir.

Yapay Zeka Mühendisliği

Dijital teknoloji çağında yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Gelişmiş Teknoloji Şirketleri yapay zeka alanlarına büyük yatırımlar yapmaktadır.

Yapay Zeka Mühendisliği günümüzde ve gelecekte en önemli meslek olacaktır.

Finans, inşaat, tarım, otomotiv, sağlık, havacılık ve Uzay teknolojileri, bilişim teknolojileri enerji ve diğer alanlarında çok ihtiyaç duyulacak.

Oyun Geliştiricisi

Teknolojik gelişmeler internet ve sosyal medyada geçirdiğimiz zaman arttıkça oyun sektörü hızla gelişmektedir. Oyun Geliştiricisi ihtiyacı artmaktadır. Bu meslek için çok iyi yazılım dilleri bilmek gerekmektedir.

Dijital Pazarlama Uzmanlığı

Bilişim teknolojileri geliştikçe e-ticaretin özellikle son salgın gelişmesine neden olmuştur.

Birçok işlerin uzaktan çalışma konumuna geçtiği, online alışverişin en yüksek seviyeye çıktığı, sosyalleşme, eğitim spor gibi faaliyetlerin dijital Teknolojilerle yapılabilmesi dijital pazarlama uzmanlarının günümüzde ve gelecekte iş alanları çok hızlı artacaktır.

Yazılım Uygulama Geliştirici

Dijital Teknolojilerinin gelişmesi yazılımın önemini her geçen gün artırmaktadır.

Yazılım Uygulama ve Geliştiriciler günümüzde ve gelecekte en popüler meslek olmaya devam edecektir.

Teknoloji geliştikçe uygarlıklar gelişecek her çağın bilgeleri çağlarında erdemle yoğrulmuş bilgi uygarlığı ideoloji üretme süreci devam edecektir.