ertttt-1

Ülkemiz son yıllarda yüksek enflasyon, pahalılık ve derin yoksullukla karşı karşıya bırakılmış,hayat tüm halkımız için zindan olmuştur.Ekonomik kriz yurttaşlarımızı büyük bir buhran içine sürüklemiştir.

Özellikle elektrik benzin ve doğalgaza yapılan yapılmaya devam eden zamlar ülkemizde üretim, ticaret , gıda, tarım, sanayi, gelişmeyi sağlıklı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Elektrik özelliği nedeniyle yaşamımızın her alanında son derece önemlidir.

Yaşamımızın her anında elektriğin önemi çok artmaktadır. Elektrik ülkemizde 2002 öncesi EÜAŞ (Elektrik Üretim A.S.), TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.S), TEDAŞ ( Türkiye Elektrik Dağıtım A.S),kamu kuruluşları eliyle yapılmaktaydı.

Elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri özelleştirildi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri 2004 yılında Özelleştirme kapsamına alındı.2013 yılında TEDAŞ 21 bölgeye ayrılarak özelleştirilmiş tır. Elektrik üretimi ise tümüyle özel sektöre lisans verilerek özelleştirilmiş, mevcut elektrik üretim tesislerinin büyük çoğunluğu blok satış yapılarak özel sektöre devredilmiştir. TEİAS
Elektrik İletim Tesisleri 3 temmuz 2021 tarihinde özelleştirme kapsamına alındı .28 milyar değerindeki 154 KV,380 KV iletim hatları ve trafo merkezlerinin 2022 sonuna kadar özelleştirilmesi yapılacağı belirtilmektedir.

Günümüzde elektrik konutlarda 210 kWh 'e kadar 1,37 kWh/TL (10 cent/dolar),210 kWh üzeri konutlarda 2,06 kWh/TL 15 cent /dolar seviyesindedir.

Sanayi, ticarethane, tarım,mesken dışı tüm aboneliklerde elektrik kWh tarifesi 2,37kwh/TL dir

Ülkemizde 38 milyon konut abonesinden %80 in aylık tüketimi 210 kWh in altındadır .yani kWh i 1,37 kWh/TL KDV, dağıtım, kayıp,vergiler dahil fiyatlardır.

210kwh konut tarifesi *1,37=286 TL aylık maksimum tüketim bedeli, günlük tüketim 7 kWh altındadır.

Ülkemizde yıllık elektrik tüketimi 2021 sonu itibariyle 306 milyar kWh tır . Konutlarda tüketilen elektrik toplam tüketimin%24 üne tekabül eden miktarı 73,44 milyar kWh tır 73,44 milyar kWh elektriğin%80 kadarı 58,75 milyar kWh'i 1,37 kWh/TL den yaklaşık 80,5 milyar TL dir.

Oysa 2022 Ocak fiyatları ile tüketilen 306 milyar kWh elektriğin 232,5 milyar kWh i 2,37 kWh/TL den sanayicilere, ticarethanelere, tarıma ve diğer abonelere satılmaktadır.

Böylesi müşterisi hazır rekabeti, reklamı olmayan tekel ürünün konutlar hariç cirosu 551 milyar TL olup 1,728 trilyon ülkemiz 2022 bütçesinin %33 u civarındadır. 551milyardan KDV olarak devlet 100 milyar gelir elde etmektedir.

21 Dağıtım şirketleri toplam 650 milyar cironun %33 civarı yani 214,5 milyar TL dağıtım hizmetleri ücreti almaktadırlar.

Dağıtım bedeli elektrik fatura tutarının%33 u kadardır.

Elektrik üretimi ise %24 u kamu tesislerinde EÜAŞ tarafından,%76 özel şirketler tarafından yapılmaktadır.

2002 öncesi elektrik üretiminin tamamı yerli kaynaklardan kamu eliyle yapılmaktaydı.

2021 yılında Elektrik Üretim Kaynakları Dağılımı

1-) Doğalgaz (ithal) %25.5 - 25.547 MW
2-) Hidroelektrik. %23.2 - 23.239 MW
3-) Kömür (ithal) %8.9 - 8.993 MW
4-) Kömür, linyit. %10.2 - 10.119 MW
5-) Rüzgar. %10.4 - 10.428 MW
6-) Güneş. %7.5 - 7.525MW
7-) Jeotermal. %1.9 - 1.925 MW
8-)Biogaz. %0,64. - 634 MW

Elektrik aboneliği sektörel dağılımı

Abone Tüketim (gwh)
Mesken 37.804.000 - 60.136 (gwh)
Ticarethane 7.062.988 - 57.600(gwh)
Sanayi 80.453 - 99.773 (gwh)
Tarımsal sulama 685.026 - 10.806 (gwh)
Aydınlatma 335.735 - 5.095 (gwh

Elektrik Üretim Şirketleri

1-) EÜAŞ 21.424 MW
2-) Enerjisa 3.909 MW
3-)Enka. 3,830 MW
4-)Limak. 2.860 MW
5-) Çelikler. 2.771 MW
6-) Cengiz H 2.770 MW
7-)Aksa 1.693 MW
8-)İcdas 1,663 MW
9-)Bilgin 1.577 MW
10-) Konya Şeker 1.527 MW

Kasım 2021 (TEİAŞ) Toplam kurulu güç 99.374 MW

Sonuç olarak (EÜAŞ) elektrik üretimi, (TEDAŞ) elektrik dağıtım hizmetleri yeniden kamu hizmetleri olmalıdır .
(TEİAŞ) Türkiye Elektrik İletim A.S özelleştirme kararı derhal iptal edilmelidir.
Elektrik üretimi ithal doğal gaz ve ithal kömür den üretimlerinden vazgeçilmeli yerine öncelikle Güneş ve Rüzgar olmak üzere yenilenebilir temiz elektrik üretimine hız verilmelidir.

Mersin Akkuyu 4x1250 MW nükleer güç santrali yapımı iptal edilmelidir. Sinop İnceburun 4x1100 MW nükleer güç santrali projesinden vazgeçilmelidir.

Nehir tipi küçük güçteki HES lerin lisansları iptal edilmelidir. Nehir yataklarının doğal özelliklerinde kalmalıdır.